Udostępnij:
09-09-2022

Podział kosztów według rodzajów

Zasady rachunkowości nakazują ujmowanie kosztów w księgach według rodzajów. Układ rodzajowy kosztów jest tym samym jedną z najbardziej powszechnych i najlepiej znanych przedsiębiorcom metod klasyfikacji kosztów. W jaki jeszcze sposób klasyfikuje się koszty? Jaką funkcję pełni zakładowy plan kont?
Ekspert NFGArtykuł powstał we współpracy z ekspertami NFG