Faktoring zaliczkowy to rodzaj faktoringu, w którym otrzymasz pieniądze na bieżące wydatki. Uzyskane środki umożliwią Ci realizację zleceń, dzięki którym Twoja firma będzie uzyskiwała stały dochód.

Z faktoringu zaliczkowego możesz skorzystać, jeśli potrzebujesz:

dostępu do gotówki na bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – zobowiązania wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego, pensje dla pracowników, opłaty za wynajem biura, kupno części i naprawy samochodów, działania reklamowe itp.

określonej sumy pieniędzy na rozpoczęcie prac wymaganych do realizacji kontraktu – np. opłacenie podwykonawców, zakup bieżących materiałów, nowego oprogramowania, paliwa czy towarów

Jak faktoring zaliczkowy działa w praktyce?

Bierzesz zaliczkę w NFG

Realizujesz zlecenie i wystawiasz fakturę za swoje usługi

Spłacasz zaliczkę finansując ją powstałą, nieprzeterminowaną fakturą lub przelewasz pieniądze bezpośrednio na konto NFG