Faktoring cichy (in. tajny, ukryty, niejawny, z cesją cichą) jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie chcą informować swoich kontrahentów, że zdecydowali się skorzystać z zewnętrznego finansowania. Do takich przyczyn można zaliczyć m.in. obawy przed pogorszeniem relacji biznesowych. Faktoring cichy zatem pozwala zachować pełną dyskrecję i utrzymać pozytywną kooperację. Dodatkowo wydatki związane z korzystaniem tej formy finansowania (prowizje, odsetki) możesz odliczyć od podatku.

Co to jest faktoring cichy?


W tej formie finansowania dokonujemy tzw. cichej cesji wierzytelności. Oznacza to, że Twój kontrahent nie jest informowany o cesji faktury pod warunkiem obsługi umowy zgodnie z zapisami Regulaminu oraz braku negatywnych informacji dotyczących jego zdolności płatniczej. Oznacza to, że nic nie zmienia się z perspektywy Twoich Klientów – oni wciąż opłacają faktury na Twoje konto, a Ty rozliczasz się z nami samodzielnie. W praktyce otrzymujesz pieniądze na konto w kilkanaście minut, bez konieczności zawiadamiania kontrahenta o realizacji cesji.

W faktoringu cichym większe ryzyko transakcyjne spoczywa na faktorze (NFG), dlatego też decyzja o przyznaniu tej formy finansowania zależy od dokładnej oceny wypłacalności Twojej firmy. Opcja ta jest zazwyczaj nieco droższa od faktoringu jawnego, jednak wszystko zależy od indywidualnej oceny ryzyka.

W faktoringu cichym przez cały czas oczekujemy spłaty od Ciebie. W wyjątkowych sytuacjach po analizie kredytowej możemy uruchomić cesję jawną i poinformować Twoich kontrahentów o tym, że doszło do cesji wierzytelności – od tego momentu Twoi klienci rozliczają się bezpośrednio z faktorem (NFG).

Wybierz faktoring cichy jeśli:

zależy Ci na otrzymywaniu pieniędzy z faktur w kilka minut, bez zbędnych formalności, w 100% on-line

chcesz utrzymać pozytywne relacje z kontrahentami

chcesz zachować płynność finansową i budować wizerunek rzetelnego partnera w biznesie

chcesz odraczać terminy płatności, aby Twoi kontrahenci częściej korzystali z Twoich usług

chcesz przeznaczyć uwolnioną gotówkę na nowe inwestycje

Finansowanie w trzech prostych krokach

Wprowadzasz fakturę do naszego systemu https://sof.nfg.pl/

Otrzymujesz pieniądze na konto
nawet w 5 minut

Twój kontrahent nie wie, że sfinansowałeś FV,
więc dalej rozlicza się bezpośrednio z Tobą