Faktoring ekspres to autorski typ finansowania oferowany na rynku tylko przez NFG. Działa on podobnie jak faktoring jawny z tą różnicą, że przelew za sfinansowaną fakturę dokonywany jest szybciej.
Pieniądze mogą znaleźć się na Twoim koncie nawet w 5 minut PRZED uruchomieniem cesji wierzytelności. Faktor, czyli NFG kontaktuje się z Twoim kontrahentem i powiadamia go o dokonaniu cesji wierzytelności automatycznie po wypłacie środków na Twoje konto. Nie musisz więc czekać na potwierdzenie cesji przez kontrahenta, aby otrzymać finansowanie. Ten rodzaj faktoringu jest dostępny po dokonaniu przez NFG indywidualnej oceny ryzyka.


Faktoring ekspres będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli chcesz:

otrzymywać ekspresowe przelewy za sfinansowane faktury - jeszcze przed uruchomieniem cesji wierzytelności

zapewnić sobie monitoring płatności swoich faktur połączony z motywowaniem kontrahentów do terminowej ich spłaty

Jak faktoring ekspres działa w praktyce?

Dodajesz fakturę, którą chcesz sfinansować
do Systemu Obsługi Finansowania i wybierasz faktoring ekspres

Wypłacamy środki na Twoje konto i kontaktujemy się z Twoim kontrahentem powiadamiając go o dokonaniu tzw. jawnej cesji wierzytelności 

Otrzymujesz środki na konto nawet w 5 minut,
a Twój kontrahent rozlicza się bezpośrednio
z NFG, przelewając pieniądze za fakturę
na specjalne konto bankowe