Faktoring jawny (in. otwarty, notyfikowany) jest najpopularniejszym rodzajem faktoringu w Polsce. Jest idealny dla przedsiębiorców, którzy chcą zdyscyplinować swoich kontrahentów i otrzymywać płatności w terminie, jednocześnie „grając” z nimi w otwarte karty. Faktoring jawny pozwoli Ci także utrzymać płynność na stałym, niezmiennym poziomie. Wydatki związane z tą usługą (prowizje, odsetki) możesz odliczyć od podatku.

Co to jest faktoring jawny?


W ramach faktoringu jawnego (in. otwartego, notyfikowanego) Twój kontrahent zostaje zawiadomiony o tym, że zdecydowałeś się finansować faktury w NFG, dokonując tzw. jawnej cesji wierzytelności.

Cesja wierzytelności to nic innego jak przeniesienie praw wierzyciela (Twojej firmy) na nowego nabywcę (firmę faktoringową – NFG). Jeśli Twoja umowa o współpracy z kontrahentem zawiera zapis o konieczności wyrażenia zgody kontrahenta na cesję wtedy musisz poinformować go o skorzystaniu z usługi. Jeśli natomiast w kontrakcie nie ma zapisów odnośnie zakazu lub konieczności zgody kontrahenta możesz bez przeszkód skorzystać z faktoringu jawnego.

Faktor (NFG) kontaktuje się z Twoim kontrahentem, informując go o konieczności przelania pieniędzy za Twoje faktury na specjalne konto bankowe. Jeśli Twój kontrahent przez pomyłkę przeleje pieniądze za fakturę Tobie, a nie firmie faktoringowej, niezwłocznie powinieneś zwrócić pieniądze na dedykowane konto. NFG rozliczy Twoje zobowiązanie, a pozostałą kwotę odda na Twój rachunek.

W faktoringu jawnym spłata faktury jest wymagana od Twojego kontrahenta (do momentu wymagalności faktury). Wybierając ten typ finansowania otrzymujesz dodatkowy, 14-dniowy, bezpłatny okres karencji. Oznacza to, że od momentu daty zapadalności faktury przez dodatkowe 2 tygodnie nie pobierzemy od Ciebie dodatkowych opłat, jeśli w tym czasie nie nastąpi spłata finansowanej faktury. Jednocześnie przez cały ten okres będziemy monitorować spłatę faktury przez Twojego kontrahenta. 

NFG oferuje Twojej firmie pełne wsparcie w zakresie windykacji długu. Pamiętaj jednak, że jeśli Twój kontrahent mimo podjętych wspólnie działań nie będzie chciał spłacić zobowiązania to będziemy zmuszeni dochodzić spłaty również od Ciebie (uruchomimy tzw. faktoring z regresem).Wybierz faktoring jawny jeśli:

chcesz finansować faktury bez formalności, w 100% on-line, po jednej z najniższych stawek rynkowych – w NFG za faktoring jawny zapłacisz już od 2,49 zł za każde sfinansowane 100 zł

umowy o współpracy z Twoimi kontrahentami nie zawierają zapisów o zakazie cesji wierzytelności

nie masz nic do ukrycia i chcesz „grać” z klientami w otwarte karty

chcesz zdyscyplinować swoich kontrahentów – jeśli od początku informujesz ich o cesji płacą szybciej i chętniej

chcesz wydłużać terminy płatności swoim kontrahentom, a dzięki temu zwiększać swoją przewagę u konkurencji

planujesz nowe inwestycje – uwolnienie gotówki pozwoli Ci myśleć o rozwoju firmy

Faktoring jawny w trzech prostych krokach

Wprowadzasz fakturę 
do naszego systemu
https://sof.nfg.pl/

Kiedy Twój kontrahent potwierdzi
transakcję, pieniądze za fakturę
otrzymasz nawet w 5 minut

Twój kontrahent rozlicza się bezpośrednio
z NFG, przelewając pieniądze za fakturę
na specjalne konto bankowe