Udostępnij:
18-06-2022

Umowa o dzieło – co warto o niej wiedzieć?

Umowy cywilnoprawne cieszą się w Polsce ogromną popularnością, jednak niestety bardzo często są nadmiernie wykorzystywane i często niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niezasadne zawarcie umowy cywilnoprawnej niesie za sobą spore ryzyko, dlatego też warto się dobrze orientować, w jakich sytuacjach prawo dopuszcza rozliczenie na podstawie umowy o dzieło. Czym charakteryzuje się taka umowa? Jak prawidłowo zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Czym charakteryzuje się umowa o dzieło?


Umowa o dzieło to jedna z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych w naszym kraju. By lepiej zrozumieć jej istotę, należy zajrzeć do Kodeksu cywilnego, gdzie poświęcono jej kilka artykułów. Zgodnie z treścią art. 627: „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. To, co jest charakterystyczne dla umowy o dzieło, to przedmiot umowy, którym jest konkretny rezultat. Nie ma tu mowy o wykonywaniu powtarzalnej pracy, realizowanej w konkretnym miejscu i w konkretny sposób, a jedynie umowie na dostarczenie konkretnego dzieła.

Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne umowy o dzieło, a przede wszystkim wspomniany rezultat, taka forma zatrudnienia jest powszechnie stosowana w przypadku zawodów kreatywnych. Mowa przede wszystkim o rozliczeniach z dziennikarzami, grafikami, konferansjerami, szkoleniowcami czy artystami. Co ciekawe, stronami umowy mogą być nie tylko osoby fizyczne, lecz także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Za wykonanie dzieła oczywiście przysługuje wynagrodzenie i to nawet w sytuacji, gdy nie zostało to odpowiednio sprecyzowane w treści umowy. Zgodnie z treścią art. 628: „jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju”.

umowa-o-dzieło-(1).jpg


Umowa o dzieło a umowa-zlecenie – najważniejsze różnice


Chcąc zaoszczędzić, przedsiębiorcy bardzo często sięgają po umowy cywilnoprawne: umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło. Jakie są podstawowe różnice takich form zatrudnienia? W przypadku zlecenia przedmiotem umowy jest wykonywanie konkretnych czynności, natomiast umowa o dzieło zakłada osiągnięcie pewnego rezultatu. Przekłada się to bezpośrednio na kwestie związane z czasem trwania umowy – dla zlecenia jest to konkretny okres (np. 6 miesięcy), zaś w przypadku dzieła data, do której umówiony rezultat powinien być dostarczony.

Ogromna popularność umów cywilnoprawnych wynika przede wszystkim z możliwości uniknięcia przynajmniej części składek na ubezpieczenia społeczne. Zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę, przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składkę emerytalną, rentową, zdrowotną, chorobową i wypadkową.

W przypadku umowy-zlecenia obowiązkowe są składki: emerytalna, rentowa i zdrowotna. Chorobowa jest dobrowolna, natomiast wypadkowa wymagana tylko w sytuacji, gdy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy. Zatrudniając pracownika na umowę o dzieło, w zdecydowanej większości wypadków nie trzeba odprowadzać żadnych składek. Obowiązek odprowadzania składki emerytalnej, rentowej i zdrowotnej ciąży jedynie na przedsiębiorcach, którzy umowę o dzieło zawierają z własnym pracownikiem.

Zobacz także: Koszty pozyskania i utrzymania pracownika w firmie


Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?


Od 1 stycznia 2021 roku istnieje obowiązek zgłaszania zawieranych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W terminie zaledwie 7 dni od zawarcia umowy przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) na formularzu RUD zgłosić należy sam fakt zawarcia umowy oraz podstawowe informacje na jej temat:
● dane zamawiającego wykonanie dzieła,
● dane przyjmującego zadanie wykonania dzieła,
● informacje o zawartej umowie/umowach (datę zawarcia, datę wykonywania dzieła, przedmiot umowy oraz liczbę zawartych umów).