Udostępnij:
13-09-2021

Najniższa krajowa – ile wynosi płaca minimalna w 2021 roku?

Każdego roku rząd na nowo definiuje minimalne wynagrodzenie w gospodarce, czyli minimalną pensję przysługującą pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat. Jeszcze kilka lat temu rząd zapowiadał dynamiczny wzrost najniższej krajowej, jednak już dziś wiadomo, że planów tych nie uda się zrealizować. Jakie wynagrodzenie minimalne obowiązuje w bieżącym roku? Ile wyniesie płaca minimalna w 2022 roku?

Ile wynosi płaca minimalna w 2021 roku?


Najniższe wynagrodzenie w gospodarce, czyli minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę na pełen etat, wynosi w bieżącym roku 2800 zł brutto. Oznacza to, że na konto pracownika zatrudnionego na takich warunkach wpływać będzie kwota 2 061,67 zł netto. W porównaniu z rokiem 2020 minimalne wynagrodzenie wzrosło o 200 zł brutto.

Przepisy prawa przewidują również minimalne wynagrodzenie obowiązujące w przypadku umów zleceń i umów o świadczenie usług w ramach samozatrudnienia. Określa się je często jako minimalne wynagrodzenie godzinowe. Podlega ono analogicznej waloryzacji jak minimalne wynagrodzenie dla pracowników etatowych. Aktualnie obowiązująca minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto, co przekłada się na 13,37 zł netto za godzinę pracy. W 2020 roku było to odpowiednio 17 zł brutto i 12,34 zł netto.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2022 roku?


Podwyżka płacy minimalnej w kolejnym roku jest przesądzona, jednak jej wysokość nie została jeszcze ustalona. Ostateczna decyzja w tej sprawie podjęta zostanie w połowie września. Według zapowiedzi rządu minimalna pensja, podobnie jak w 2021 roku, wzrośnie o 200 zł brutto i tym samym sięgnie poziomu 3 000 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie zaś do poziomu 19,60 zł brutto.

Dzięki podwyżce wynoszącej 7,1% w stosunku do pensji minimalnej w bieżącym roku na konta zatrudnionych na pełen etat wpływać będzie 2 202,72 zł netto, czyli o 141 zł więcej niż obecnie. Minimalna stawka godzinowa wyniesie zaś 14,40 zł netto.

Czy właśnie w takiej wysokości ustalona zostanie płaca minimalna w 2022 roku? Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, choć NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę planowany wzrost PKB oraz szacunki inflacyjne, postuluje, by płaca minimalna w 2022 roku wyniosła 3 100 zł brutto (2 273,24 zł netto), a minimalna stawka godzinowa 21,75 zł brutto (18,70 zł netto).

Wszystko wyjaśni się już 15 września bieżącego roku, kiedy to wydane zostanie stosowne rozporządzenie dotyczące minimalnego wynagrodzenia w gospodarce. Warto jednak zaznaczyć, że kwota netto, jaka wpływać będzie na konta osób zarabiających minimalną krajową, jest trudna dziś do oszacowania z uwagi na planowane zmiany podatkowe, które wprowadzone zostaną w ramach tzw. Nowego Ładu. O ile wszystkie zapowiedzi rządzących zostaną zrealizowane, a płaca minimalna wzrośnie o 200 zł brutto, może to być nawet 2 355,70 zł netto.

Kto korzysta, a kto traci na wzroście płacy minimalnej?


Na podwyżce minimalnego wynagrodzenia zyskają wszyscy, którzy na dziś zarabiają poniżej tej kwoty. Jak duża jest to grupa? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 roku jest to niespełna 1,5 miliona osób, a więc całkiem spory odsetek pracujących Polaków (ok. 13 %). Największym beneficjentem rosnącej płacy minimalnej jest jednak rząd, który zyskuje w ten sposób istotnie wyższe wpływy budżetowe.

Po drugiej stronie znajdują się przedsiębiorcy – szczególnie ci, którzy zatrudniają wielu pracowników na pensji minimalnej. W ich przypadku wzrost minimalnego wynagrodzenia będzie najbardziej dotkliwy. Stracą również samozatrudnieni, którzy korzystają z preferencyjnego ZUS-u. Kwota tzw. małego ZUS-u jest bowiem zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia – każdy jego wzrost skutkuje automatycznym wzrostem składek odprowadzanych przez początkujących przedsiębiorców każdego miesiąca do ZUS-u.
Rosnące koszty zatrudnienia w mniejszym lub większym stopniu przekładają się na wzrost cen wielu produktów i usług – rosnące stawki minimalnego wynagrodzenia będziemy tym samym w pewnym stopniu odczuwać wszyscy.