Udostępnij:
26-09-2019

Jakie koszty wiążą się z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej?

Prowadzenie własnej działalności to nie tylko poszukiwanie nowych klientów i oferowanie swoich usług lub towarów. To ciężka praca na wielu płaszczyznach – wystawianie faktur, rozliczanie kosztów, tworzenie bilansów, negocjacje z podwykonawcami, co finalnie wiąże się nie tylko z przychodem, ale również z kosztami. Sprawdźmy, jakie pojawiają się przy prowadzeniu jednoosobowej działalności.
Jak sama nazwa wskazuje, przy jednoosobowej działalności nie znajdziemy kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. Nie płacimy dodatkowych składek ZUS czy podatku dochodowego, dlatego jedynymi są te, związane z właścicielem.

W toku wielu zmian i ustaw, rozróżniamy:

duży ZUS - 1 316,97 zł (lub 1 246,92 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) – jest to najniższy wymiar składki, jaką przedsiębiorca zapłaci w 2019 roku, który nie może skorzystać z ulg i preferencyjnych składek,

„preferencyjny” ZUS - 555,89 zł (lub 539,35 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) – z takiej stawki mogą skorzystać nowi przedsiębiorcy oraz osoby, które ponownie zakładają działalność po 5-letniej przerwie,

„ulga na start” - 342,32 zł – jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne, z której skorzystają przedsiębiorcy przez pierwsze pół roku. Dodatkowo, z tak niskiej stawki skorzystają również osoby, które jednocześnie są zatrudnione na umowę o pracę z wynagrodzeniem wyższym bądź równym płacy minimalnej,

działalność nierejestrowa – nie wiąże się z kosztami do ZUS, jednak przychody działalności nie mogą przekroczyć połowy płacy minimalnej.

Składki dla ZUS zmieniają się z każdym rokiem. Są ściśle powiązane z wysokością płacy minimalnej i na jej podstawie wyliczane.
Poza kosztami związanymi z obowiązkowymi składkami dla ZUS, każdy przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością opłacania podatku dochodowego (w zależności od wybranej metody opodatkowania i progów procentowych) oraz VAT, jeżeli jest jego płatnikiem.

Inne koszty związane z prowadzeniem działalności


Koszty będą się różnić w zależności od prowadzonej działalności. Zupełnie inne będzie miała fryzjerka, a inne freelancer związany z IT. Jednak znajdziemy kilka wspólnych:

obsługa księgowa – stawka jest ustalana ryczałtowo bądź od liczby przekazywanych dokumentów. Każde biuro ma inny sposób naliczenia opłaty,
koszty związane z telefonem / Internetem,
wynajem lokalu oraz opłaty z nim związane – jeżeli działalność tego wymaga,
obsługa strony internetowej (koszt domeny, serwera oraz opieki IT),
i inne. Takie koszty będą ściśle powiązane z profilem działalności i należy zawsze je brać pod uwagę przy liczeniu rentowności biznesu.

A co z płynnością finansową?


Kredyt, karta czy limit w koncie. Te wszystkie usługi bankowe również kosztują – odsetki, obsługa i sama rata. Wiele osób nie uważa tego za koszty działalności, bo najczęściej wynoszą kilkanaście złotych miesięcznie, jednak w skali rocznej robi się pokaźna suma. „Awaryjna” gotówka jest pomocna przy prowadzeniu np. agencji reklamowej lub w branży budowlanej, gdy przed oddaniem prac zamawiającemu, należy rozliczyć się z podwykonawcami i opłacić materiały. Odsetki można rozliczyć w ramach prowadzenia działalności i pomniejszają stawkę podatku dochodowego, jednak istnieją też inne metody utrzymania płynności finansowej.

Coraz popularniejszy faktoring


Jednym z najlepszych przykładów jest branża transportowa, dla której firmy faktoringowe przygotowują dedykowane oferty. Właściciel firmy wystawiając faktury, najczęściej umieszcza 90-dniowy okres zapłaty dla swojego kontrahenta – zgodnie z realiami rynku – dla początkującego przedsiębiorcy 3 miesiące bez płynności finansowej to kwestia przetrwania. Koszty faktoringu zatem będą znikome przy możliwości natychmiastowego otrzymania zapłaty za takie faktury. Aby ocenić opłacalność umowy faktoringowej, można podsumować koszty linii kredytowej z faktoringiem i ocenić, która opcja jest korzystniejsza.