Udostępnij:
26-11-2021

Koszty pozyskania i utrzymania pracownika w firmie

Koszty związane z zatrudnianiem pracowników są w Polsce dużym obciążeniem dla przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający kilka osób są najbardziej narażeni na utratę płynności finansowej, ponieważ zwykle nie mają wystarczających oszczędności, które chroniłyby ich przed nieterminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów. Sytuacji nie poprawia fakt, że koszt zatrudnienia pracownika w 2021 roku jeszcze wzrósł. Jak radzić sobie z tym problemem?

Koszty pozyskania pracownika


Polski rynek pracy od kilku lat staje się rynkiem pracownika. To przedsiębiorca musi konkurować o względy potencjalnych zatrudnionych, a nie na odwrót. Większe przedsiębiorstwa zatrudniają rekruterów, których średnie wynagrodzenie waha się w granicach od 6 do 8 tys. zł. W ten sposób koszty pracodawcy związane z pozyskaniem pracownika jeszcze rosną.

Mniejsze firmy również muszą się liczyć z wydatkami w ramach kosztów zatrudnienia pracownika, związanymi choćby z ogłoszeniami rekrutacyjnymi. Zamieszczenie oferty pracy na profesjonalnym portalu zwiększa szansę znalezienia odpowiedniego kandydata, ale wiąże się z kosztem rzędu kilkuset złotych.

Koszty zatrudnienia


Chociaż wynagrodzenia w Polsce są relatywnie niskie, w wielu branżach przedsiębiorcy muszą być konkurencyjni właśnie pod względem wysokości pensji. Koszt pracownika w 2021 roku jest wysoki i prawdopodobnie będzie jeszcze wzrastał. Jego wysokość różni się od formy zatrudnienia. Najwyższy jest w przypadku wyboru umowy o pracę.

Poza wynagrodzeniem netto pracodawca musi pokryć składki ubezpieczeniowe pracownika:
  • emerytalną (9,76% wynagrodzenia),
  • rentową (6,5%),
  • ubezpieczenie wypadkowe (1,67%)
  • oraz składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy (2,45%),
  • a także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%).
Dodatkowo pracownik samodzielnie opłaca:

  • część składki emerytalnej (9,76%),
  • rentowej (1,50%),
  • a także składkę chorobową (2,45%)
  • i zdrowotną (9%).

Całkowity koszt pracodawcy nie ma praktycznego znaczenia dla pracownika, którego interesuje wynagrodzenie netto. Jeśli przedsiębiorstwo chce być konkurencyjne, musi potraktować wszystkie składki ZUS jako całkowity koszt pracodawcy.

Obok podatku do kosztów zatrudnienia pracownika należy doliczyć również ewentualne bonusy pozapłacowe i wszystkie wydatki związane z utrzymaniem pracowników – m.in. odzież roboczą, sprzęt, delegacje, posiłki czy wyposażenie socjalne przedsiębiorstwa.

Główne zagrożenie dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających pracowników – nieterminowe płatności


Koszty pracodawcy są znacznie wyższe niż wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników. Pensja musi być wypłacana regularnie, podobnie jak w terminie konieczne jest opłacanie podatków i składek ubezpieczeniowych.

Niestety nie wszyscy kontrahenci biorą sobie do serca konieczność terminowego regulowania zobowiązań. Aż 27% polskich przedsiębiorstw ma problemy z natychmiastową zapłatą, ponieważ same nie otrzymują środków na czas.

Kilkumiesięczna zaległość w zapłacie za realizację kluczowego kontraktu może prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorca jest w stanie wypłacić na czas wynagrodzeń zatrudnionym osobom. W rezultacie dalsza działalność przedsiębiorstwa jest zagrożona.

Jak odzyskać płynność finansową dzięki faktoringowi?


Rozwiązaniem, które pomogło zmienić funkcjonowanie biznesu wielu firmom, okazał się nowoczesny faktoring dla firm. W Polsce dostępnych jest kilka rodzajów faktoringu. Na uwagę zasługuje faktoring cichy

Faktoring jest rozwiązaniem wygodnym i dostosowanym do potrzeb mikroprzedsiębiorców. Obsługa w całości odbywa się online, a pieniądze trafiają na konto w ciągu kilku minut.

Dzięki usłudze przedsiębiorcy nie muszą obawiać się o płynność finansową swojego biznesu. Nawet wysokie koszty zatrudnienia pracownika nie powodują opóźnień w wypłacie wynagrodzeń.