Udostępnij:
10-05-2024

Co oznacza nadpłata w PIT i jak przyspieszyć jej zwrot?

Podatek PIT (ang. Personal Income Tax) jest jednym z najważniejszych podatków, które muszą płacić obywatele. W Polsce pobiera się go od dochodów osób fizycznych i stanowi obowiązek każdego obywatela uzyskującego dochody. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że podatnik nadpłaci podatek, w związku z czym ma prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty. Z czego może wynikać nadpłata PIT? Ile się czeka na zwrot podatku?

Nadpłata PIT – czym jest i z czego wynika?


PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczany jest przez podatników na początku roku. Do końca kwietnia osoby fizyczne zobowiązane są rozliczyć się z dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, co w praktyce oznacza konieczność wykazania wszelkich dochodów uzyskanych w ubiegłym roku na właściwych formularzach PIT.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatnicy lub płatnicy składek (np. pracodawcy) zobowiązani są w ciągu roku podatkowego co miesiąc lub co kwartał odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku osób zatrudnionych na etacie zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są przez pracodawcę. Jeśli podatnik uzyskuje dochody np. z najmu prywatnego, zaliczki odprowadza samodzielnie.

Czym jest nadpłata PIT? To po prostu nadwyżka zaliczek przekraczająca wartość należnego podatku. Jeśli z różnych względów zaliczki zostaną błędne skalkulowane i przekazane na rachunek urzędu skarbowego, przy rocznym rozliczeniu pojawi się nadpłata. Podobnie będzie w przypadku korzystania z wielu dostępnych ulg podatkowych. Spory zwrot podatku gwarantuje chociażby wpłata środków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

GettyImages-86516197.jpg


Ile czeka się na zwrot podatku z PIT?


Odzyskanie nadpłaconego podatku możliwe jest po złożeniu deklaracji podatkowej. Dopiero po wykazaniu wszystkich dochodów na właściwych formularzach PIT i zastosowaniu wszystkich należnych ulg podatkowych można ustalić rzeczywistą wartość ewentualnej nadpłaty. Biorąc pod uwagę powyższe, nie warto zbyt długo zwlekać z rozliczeniem podatku – im szybciej to zrobisz, tym wcześniej będziesz cieszyć się odzyskanymi pieniędzmi.

Po jakim czasie od złożenia zeznania urząd skarbowy przekaże zwrot podatku? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób złożona zostanie deklaracja. Jeśli podatnik wybierze drogę elektroniczną, zwrot podatku zostanie przekazany w terminie do 45 dni. We wszystkich innych przypadkach czas oczekiwania wynosi aż 3 miesiące.


Jak przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku PIT?


Nadpłacony podatek, szczególnie jeśli liczony jest w setkach czy tysiącach złotych, podatnicy chcą z reguły odzyskać w możliwie najkrótszym terminie. Co zrobić, by proces ten przyspieszyć? Warto rozważyć takie kwestie jak:

1. Deklaracja elektroniczna – najskuteczniejszym sposobem na przyspieszenie zwrotu nadpłaty podatku jest złożenie zeznania podatkowego przez internet. Czas, jaki urząd ma na zwrot nadpłaconego podatku, skraca się wówczas z 90 do 45 dni.

2. Poprawność danych – aby niepotrzebnie nie wydłużać terminu zwrotu, warto upewnić się, że wszystkie dane podane we wniosku są poprawne i kompletnie. Niewłaściwe lub niekompletne informacje mogą bowiem spowodować opóźnienia w procesie rozpatrywania zeznania podatkowego, a w efekcie opóźnienie samego przelewu z nadpłatą.

3. Monitorowanie terminu – mimo ustawowych terminów urzędy nie zawsze wywiązują się ze swoich obowiązków na czas. Jeżeli upłynął termin rozpatrzenia zeznania, podatnik powinien upomnieć się o swoje środki. Jeśli mimo to urząd nie poda powodu braku zwrotu nadpłaty, możliwe jest przekazanie sprawy do organu skarbowego wyższego stopnia, tj. do Dyrektora Izby Skarbowej. Zwrot nadpłaty po terminie skutkuje koniecznością jej powiększenia o odsetki za zwłokę.

4. Karta Dużej Rodziny – jedną z korzyści jej posiadania jest możliwość korzystania z przyspieszonej procedury zwrotu nadpłaty podatku. Jej posiadacze mogą cieszyć się zwrotem po zaledwie 30 dniach.