Udostępnij:
03-11-2022

Sposoby na obniżenie podatku dochodowego

Celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizowanie zysku. Co do zasady, przedsiębiorcy podejmują działania mające na celu zwiększenie przychodów firmy lub ograniczenie kosztów jej funkcjonowania, by w ten sposób optymalizować wynik finansowy. Okazuje się jednak, że skutecznym sposobem maksymalizacji zysku może być obniżenie podatku dochodowego. W jaki sposób można to zrobić? Jakie metody obniżenia podatku dochodowego warto znać?

Podatek dochodowy – obowiązujące stawki


Opłacanie podatku dochodowego to obowiązek każdego przedsiębiorcy. To, jak wysoki podatek przedsiębiorca zobowiązany będzie odprowadzić do urzędu skarbowego, zależy przede wszystkim od uzyskiwanych przychodów lub dochodów oraz wybranej formy opodatkowania. Co do zasady, przedsiębiorcy mogą wybierać spośród czterech różnych form opodatkowania:

● skala podatkowa,

podatek liniowy,

● ryczałt ewidencjonowany,

● karta podatkowa.

Skala podatkowa po zmianach wprowadzonych w ramach Nowego Ładu zakłada istnienie dwóch progów podatkowych i dwóch stawek podatku: 12% i 32%. Kwota dochodu rozgraniczająca dwa progi wynosi 120 000 zł. Podatek liniowy zakłada jeszcze prostsze zasady. Również liczy się go od dochodu, jednak niezależnie od jego wysokości stawka podatkowa zawsze wynosi 19%.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego wartość podatku dochodowego ustala się w oparciu o przychód, a nie dochód. Ryczałt zakłada istnienie dziesięciu różnych stawek podatku, które zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Karta podatkowa również nie ma nic wspólnego z dochodem, a wartość podatku ustala się na podstawie prowadzonej działalności, jej rodzaju i wielkości, poziomu zatrudnienia oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której firma funkcjonuje.

jak-obnizyc-podatek-dochodowy-(1).jpg


Jak ominąć drugi próg podatkowy?


Każda z dopuszczonych prawem form opodatkowania niesie za sobą określone zasady w zakresie stosowania różnego rodzaju odliczeń. Od lat najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą opodatkowania jest skala podatkowa. Tak długo jak przedsiębiorca uzyskuje dochody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym, wartość podatku dochodowego pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Wszystko zmienia się po przekroczeniu poziomu 120 000 zł dochodu. Jak ominąć drugi próg podatkowy?

Dochód jest niczym innym jak przychodami pomniejszonymi o koszt ich uzyskania. Naturalnym działaniem, mającym na celu ograniczenie dochodu, jest tym samym zwiększenie kosztów. Przedsiębiorcy mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wrzucać w koszty działalności wiele różnych wydatków. Ich katalog jest naprawdę obszerny i znajdują się w nim również pozycje, o których przedsiębiorcy często zapominają.

Mowa chociażby o wszelkiego rodzaju kosztach związanych ze szkoleniami. Inwestycja w kadry to doskonały pomysł na zwiększenie kosztów i jednocześnie podniesienie konkurencyjności swojej firmy. Rozważyć warto również inwestycję we własną edukację – np. w studia czy specjalistyczne szkolenia. Niewątpliwie jest to inwestycja o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu.

Sposobem na ominięcie drugiego progu podatkowego może być również inwestycja w samą firmę – tj. zakup nowego sprzętu, oprogramowania, wyposażenia do biura itd. Warto też przyjrzeć się aktualnym wydatkom i zweryfikować, czy choć część z nich można powiązać z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mowa o wszelkich kosztach związanych z korzystaniem z samochodu, podróżami i wyjściami służbowymi czy usługami obcymi. Przykładowo, jeśli działalność prowadzona jest w prywatnym mieszkaniu, część kosztów jego eksploatacji można wrzucić w koszty firmowe.


A kiedy w firmowej kasie pusto, a istnieje pilna potrzeba zrobienia kosztu, to istnieje możliwość rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Przedsiębiorca od razu staje się właścicielem towaru, produktu czy usługi, a koszt zakupu wlicza do kosztów uzyskania przychodu.
By zweryfikować, czy ponoszone obecnie wydatki można uznać za firmowe koszty, warto skonsultować się z osobą odpowiedzialną za prowadzenie firmowych ksiąg rachunkowych. Jeśli skuteczne zmniejszenie podatku dochodowego nie będzie możliwe, być może warto pomyśleć o zmianie dotychczasowej formy opodatkowania na inną – np. podatek liniowy.