Udostępnij:
28-07-2022

Jakie stawki ryczałtu w 2022 roku?

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania nie jest możliwy dla każdego. W ten sposób rozliczać się mogą jedynie konkretne grupy podatników. Wyjaśniamy, dlaczego ryczałt cieszy się tak dużą popularnością wśród uprawnionych przedsiębiorców i przedstawiamy zmiany, jakie zaczęły obowiązywać z początkiem 2022 roku. Ile wynoszą dziś stawki ryczałtu? W jaki sposób naliczana jest składka zdrowotna?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – na czym polega?


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. By obliczyć należny podatek, przedsiębiorca ustala podstawę opodatkowania (przychód pomniejszony o ewentualne odliczenia), a następnie przemnaża ją przez właściwą stawkę ryczałtu. Stawka ryczałtu zależy od rodzaju prowadzonej działalności i waha się od 2% do 17%.

Ryczałt całkowicie pomija koszty uzyskania przychodów, dzięki czemu ustalenie kwoty należnego podatku jest o wiele prostsze niż w przypadku chociażby zasad ogólnych. Taka konstrukcja sprawia również, że ryczałt jest bardzo korzystny dla tych przedsiębiorców, którzy nie ponoszą dużych wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do korzystania z ryczałtu uprawnieni są zarówno osoby fizyczne, jak i spółki jawne czy cywilne, pod warunkiem, że ich przychód w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył równowartości 2 milionów euro.

Ile-wynosza-stawki-ryczałtu-w-2022-(1).jpg


Stawka ryczałtu 2022 – co się zmieniło?


Z początkiem 2022 roku obowiązywać zaczął tzw. Nowy Ład, który wprowadził szereg zmian również dla podmiotów rozliczających się na zasadach ryczałtu. Zmieniono m.in. definicję wolnego zawodu, który określany jest obecnie jako pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście, tj. bez udziału osób trzecich. Z katalogu wolnych zawodów wykreślono architektów, medyków, inżynierów budownictwa czy nauczycieli udzielających lekcji na godziny.

Dotychczas stawka podatku dla usług świadczonych osobiście wynosiła 17%, a tych świadczonych z udziałem osób trzecich 15%. Aktualnie stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów wynosi 17%, jednak w następstwie zmian definicyjnych dodatkowo wprowadzono dwie nowe stawki ryczałtu:

● 12% przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

b) a także:

- związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

- związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

- objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), - związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

- w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

- związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

● 14% przychodów ze świadczenia usług:

a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Nowy Ład wprowadził również istotne zmiany w kontekście składki zdrowotnej. Dla ryczałtowców wynosi ona 9% podstawy wymiaru, który uzależniony jest od wielkości uzyskiwanych przez przedsiębiorcę przychodów. Progi i stawki prezentują się następująco:

● do 60 tys. zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia,

● od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia,

● od 300 tys. zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z komunikatem GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce to 6 221,04 zł, co przekłada się na składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszące odpowiednio 335,94 zł, 559,89 zł i 1007,81 zł.