Udostępnij:
07-06-2021

Dźwignia finansowa – czym jest i jak działa?

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa wyłącznie przy pomocy kapitałów własnych jest wprawdzie możliwe, jednak w większości przypadków nierozsądne z ekonomicznego punktu widzenia. Zdecydowanie korzystniejszym wariantem jest finansowanie biznesu przy pomocy kapitału obcego. Ważne jest jednak, by utrzymywać właściwą relację pomiędzy kapitałem obcym i własnym. Na czym polega dźwignia finansowa? Czy warto korzystać z efektu dźwigni finansowej?
Co to jest dźwignia finansowa?

Przedsiębiorstwa, by realizować swoje cele, muszą dysponować odpowiednim kapitałem. Mowa zarówno o kapitale własnym, jak i obcym. Kapitał własny to przede wszystkim środki własne założycieli czy udziałowców oraz zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo. Kapitał obcy to z kolei środki pozyskane z zewnątrz, od podmiotów, które nie są związane z przedsiębiorstwem.

Do najpopularniejszych zewnętrznych źródeł finansowania zalicza się:

● dotacje i dofinansowania,

● emisję akcji,

● emisję obligacji,

● kredyt bankowy,

● kredyt kupiecki,

● leasing.

W tym miejscu warto wspomnieć również o wewnętrznych możliwościach finansowania działalności – odpisach amortyzacyjnych oraz faktoringu, który pozwala uwolnić środki zamrożone na fakturach z odroczonym terminem płatności wystawionych kontrahentom. 


Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego faktor może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto faktoranta mogą dotrzeć nawet w 5 minut!
Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.
Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!
Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS. 

Korzystanie wyłącznie z kapitału własnego nie jest zbyt rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż nie pozwala na zwielokrotnienie wyniku finansowego. Między innymi z tego względu firmy korzystają z kapitałów obcych. Pozwalają one szybciej się rozwijać i generować wyższą stopę zwrotu z kapitału własnego.

Czym więc jest dźwignia finansowa? To nic innego jak relacja kapitałów własnych do kapitałów obcych.

Można zatem powiedzieć, że mechanizm dźwigni finansowej uruchamia się w momencie zaciągnięcia przez firmę kredytu lub skorzystanie z innej formy obcego finansowania.

Poziom dźwigni finansowej oblicza się przy pomocy prostego wzoru, który nakazuje podzielić zysk operacyjny przedsiębiorstwa bez uwzględnienia odsetek od kredytów długoterminowych przez zysk operacyjny, który odsetki te uwzględnia. W ten sposób mierzy się procentowy wpływ zmiany zysku operacyjnego na procentową zmianę zysku brutto. Jeśli poziom dźwigni finansowej wynosi 1,5, oznacza to, że wzrost zysku operacyjnego o 10% spowoduje wzrost zysku brutto o 15%.

dzwignia-finansowa.jpg


Dlaczego warto korzystać z efektu dźwigni finansowej?

Po kapitał obcy przedsiębiorcy sięgają głównie z uwagi na niższy koszt długu względem kosztu kapitału własnego, a także możliwość skorzystania z tzw. efektu osłony podatkowej, czyli możliwości obniżenia podatku dochodowego z uwagi na finansowanie działalności kapitałem obcym. Odsetki stanowią bowiem koszt uzyskania przychodu i pomniejszają podstawę opodatkowania.

Kapitał obcy może ponadto istotnie podnieść rentowność kapitału własnego (ang. ROE), liczony jako stosunek zysku netto do kapitału własnego. Im jest on wyższy, tym sytuacja przedsiębiorstwa korzystniejsza.

Warto jednak podkreślić, że po kapitał obcy należy sięgać jedynie wtedy, kiedy jego procentowy koszt jest niższy niż rentowność majątku. Dlaczego? Gdyż efekt dźwigni finansowej może być zarówno pozytywny, jak i negatywny.

pozytywnym efekcie dźwigni finansowej mówimy wtedy, gdy zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań skutkuje poprawą rentowności biznesu.

Negatywny efekt dźwigni finansowej (tzw. maczuga finansowa) występuje wtedy, gdy dodatkowe zobowiązania odsetkowe prowadzą do spadku rentowności kapitału własnego.

By obliczyć wskaźnik efektu dźwigni finansowej, należy w pierwszej kolejności obliczyć rentowność kapitałów własnych (ang. ROE) oraz rentowność aktywów (ang. ROA), a następnie podzielić ROE przez ROA. Wartość większa od 1 wskazuje na pozytywny efekt dźwigni finansowej. Wynik poniżej 1 wskazuje, że zaciąganie dodatkowych długów nie przyniesie pożądanego efektu.