Udostępnij:
18-03-2021

Wskaźniki rentowności i ich znaczenie w biznesie

Bieżące monitorowanie wskaźników rentowności przedsiębiorstwa jest istotne przede wszystkim z punktu widzenia zarządzających firmą, ale też z punktu widzenia inwestorów. Sytuacja majątkowa i finansowa przedsiębiorstwa dużo mówi o skuteczności działania jej zarządu i atrakcyjności inwestycyjnej. Jak prawidłowo interpretować wskaźniki rentowności?

Podstawowe wskaźniki rentowności i ich zastosowanie


Czym jest rentowność?

To nic innego jak dochodowość czy zyskowność. Parametr odzwierciedlający efektywność gospodarowania posiadanymi zasobami. Innymi słowy, jest to relacja efektów do poniesionych nakładów. Istnieje wiele wskaźników, które warto monitorować i które dużo mówią o kondycji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. Do najpowszechniej wykorzystywanych zaliczają się:

● ROE (ang. return on equity) – rentowność kapitału, wyrażona procentowo relacja zysku netto do kapitałów własnych,
● ROA (ang. return on assets) – rentowność aktywów, wyrażona procentowo relacja zysku netto do aktywów ogółem,
● ROS (ang. return of seles) – rentowność sprzedaży, wyrażona procentowo relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży.

Jak prawidłowo interpretować wskaźnik rentowności aktywów?


Licząc lub analizując wskaźniki rentowności swojego przedsiębiorstwa lub firmy, w którą chcesz zainwestować, musisz wiedzieć, co tak naprawdę oznaczają i jak należy je interpretować.
  • Rentowność kapitału (ROE) informuje o tym, ile zysku przypada na jednostkę kapitału własnego (majątku wniesionego przez właścicieli).
  • Rentowność aktywów (ROA) mówi z kolei o zdolności aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku. Mierzy tym samym, jak efektywnie przedsiębiorstwo zarządza swoim majątkiem i jak bardzo jego aktywa są zdolne do generowania zysku.
  • Rentowność sprzedaży (ROS) informuje natomiast o marżowości sprzedaży, czyli ile zysku przynosi każda złotówka przychodu.
Co do zasady wskaźniki rentowności powinny być jak najwyższe. Wysoki wynik oznacza bowiem, że firma efektywnie zarządza posiadanym majątkiem i jest w stanie generować wysoki zysk. Pamiętaj jednak, by zawsze w swych analizach uwzględniać dłuższy horyzont czasowy. Dobry, ale jednorazowy wynik wcale nie świadczy o dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Zwróć uwagę na ich powtarzalność i pamiętaj o tym, by uwzględnić szerszy kontekst.

Porównując wyniki różnych podmiotów, staraj się wybierać do zestawienia firmy o podobnej wielkości oraz działające w tej samej branży. Porównywanie wskaźników dla skrajnie różnych podmiotów nie ma najmniejszego sensu. To samo tyczy się nieodpowiednio dobranych do porównania podmiotów reprezentujących tę samą branżę – np. hurtownię oraz sklep detaliczny.

Rentowność a płynność finansowa


Zapewnienie zyskowności jest celem każdego przedsiębiorstwa, jednak generowanie zysku wymaga zapewnienia mu płynności finansowej.

W wielu przypadkach, a zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego, bywa to bardzo trudne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, z pewnością doskonale zdajesz sobie z tego sprawę i niejednokrotnie przyszło ci zastanawiać się, gdzie szukać środków finansowych niezbędnych do zachowania ciągłości działania i zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

Sposobów na utrzymanie płynności finansowej jest co najmniej kilka, a jednym z najszybszych i zarazem najwygodniejszych jest faktoring.

W klasycznym wydaniu polega on na sprzedaży nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności firmie faktoringowej.

W innej formie (faktoring zakupowy lub faktoring zaliczkowy) stanowi szybki i skuteczny sposób pozyskania środków na zakup niezbędnych materiałów, sprzętu czy wyposażenia biura.

Faktoring jest niezwykle elastyczną usługą finansową, którą możesz dopasować do swoich potrzeb. Sprawdź naszą ofertę i zapoznaj się z wszystkimi jej elementami.