Udostępnij:
27-12-2022

Czy można anulować fakturę?

Błędy na fakturach zdarzają się stosunkowo często i dotyczą wielu elementów. Zwykle chodzi o błąd w danych kontrahenta, niewłaściwy numer identyfikujący fakturę lub najróżniejsze nieprawidłowości w zakresie przedmiotu i wartości umowy. Skorygować je można przy pomocy faktury korygującej. Co w sytuacji błędnie wystawionego dokumentu? Czy obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość anulowania wystawionej faktury?

Jak poprawić błędy na fakturze?


Błędy na fakturach zdarzają się często i zwykle są rezultatem ludzkich pomyłek. Nierzadko błąd pojawia się w danych kontrahenta, w pozycjach zamieszczonych na fakturach, stawkach podatku czy dokonanych obliczeniach. W przypadku zaobserwowania takiej sytuacji, przedsiębiorca zobowiązany jest do jak najszybszego wyeliminowania błędu. Dokonuje się tego przy pomocy faktury korygującej, która wygląda dokładnie tak samo jak zwykła faktura, z tą różnicą, że jest opatrzona słowem „korekta” lub „faktura korygująca”.

Faktury korygujące wystawia się bardzo często, a ich księgowanie nie budzi większych wątpliwości. Nieco inaczej jest z anulowaniem faktury. Tutaj zasady nie są już tak powszechnie znane i nie każdy zdaje sobie sprawę, czy anulowanie faktury jest możliwe, a jeśli tak, to na jakich zasadach.


Kiedy anulowanie faktury jest możliwe?


Jeśli gruntownie przestudiujemy ustawę o podatku VAT, szybko zorientujemy się, że nie przewiduje ona możliwości anulowania faktury. Rzeczywistość pokazuje jednak, że istnieją sytuacje, w których wystawioną fakturę można jeszcze anulować. Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, że sposobności ku temu jest naprawdę niewiele. Mówiąc wprost, można tego dokonać jedynie w sytuacji, gdy nie dopełniono wszelkich niezbędnych czynności – tj. nie wprowadzono jeszcze faktury do obrotu prawnego.

Jeśli przedsiębiorca wystawił fakturę kontrahentowi i wciąż posiada jej dwa egzemplarze, może całą operację anulować. Zdarzyć się tak może zarówno w przypadku błędu po stronie przedsiębiorcy (zduplikowana faktura lub wystawiona na błędne dane), jak i chociażby w przypadku wycofania się kontrahenta z zakupu towaru. O ile do faktycznej sprzedaży nie doszło i faktura nie trafiła w ręce kontrahenta, istnieje możliwość jej anulowania. Wykonanie usługi lub dostarczenie towaru przy jednoczesnym braku zapłaty ze strony kontrahenta niestety nie jest podstawą do tego, by fakturę anulować.

anulowanie-faktury-(1).jpg


Jak anulować fakturę VAT?


Chcąc anulować wystawioną fakturę, należy pamiętać o dopełnieniu niezbędnych formalności. Jakiekolwiek zaniedbania w tej kwestii mogą okazać się źródłem problemów przy ewentualnej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi zasadami każda faktura powinna być opatrzona numerem, który pozwala ją w jednoznaczny sposób zidentyfikować. Anulowanie faktury i pominięcie wykorzystanego na niej identyfikatora może zaburzyć chronologię numeracji i tym samym zrodzić przy ewentualnej kontroli niepotrzebne pytania o brakujące dokumenty.

Jak zatem prawidłowo ująć w firmowej dokumentacji anulowane faktury? Przede wszystkim nie należy ich niszczyć i uznawać faktu ich wystawienia za niebyły. Znacznie rozsądniejszym działaniem będzie ich przekreślenie (czynność ta powinna zostać wykonana dla obu egzemplarzy dokumentu) i opatrzenie stosownym opisem. Z opisu powinno jasno wynikać, że faktura została anulowana i ewentualnie z jakiego powodu. Uzupełnić ją należy również datą oraz podpisem osoby, która posiada w firmie upoważnienie do wystawiania dokumentów księgowych. Anulowane faktury wprawdzie nie podlegają ewidencji księgowej, jednak należy je przechowywać wraz z inną dokumentacją firmową.

Jeśli faktura została ujęta w pliku JPK za dany okres rozliczeniowy, przedsiębiorca uprawniony jest do tego, by dokonać stosownej korekty w złożonej deklaracji i w konsekwencji skorygować sztucznie zawyżony podatek VAT.


Wystawiasz faktury? To powinieneś wiedzieć!

Wielu małych przedsiębiorców boryka się z problemem utrzymania płynności finansowej, gdyż oczekują na zapłatę faktur wystawionych z długim terminem płatności Wystawiasz faktury z długim terminem płatności? Zamień je na gotówkę w 5 minut!
Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego NFG może wypłacić pieniądze jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto Twojej firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!
Otrzymujesz faktury zakupowe od swoich kontrahentów?

Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!