Udostępnij:
25-05-2021

Czym jest i jaką funkcję pełni Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Prawdopodobnie każdy przedsiębiorca przynajmniej raz miał okazję przekonać się, czym jest i jak przebiega kontrola skarbowa. Bez wątpienia nie jest to nic przyjemnego. By uniknąć niepotrzebnych kontroli i zaoszczędzić w ten sposób zarówno czas przedsiębiorców, jak i organów skarbowych, w 2016 roku zdecydowano o wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Czym jest JPK? Jakie zawiera informacje i kto jest zobowiązany do ich przekazywania?

Co to jest JPK?


Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to generowane przez system informatyczny dane firmowe, które przedsiębiorcy zobowiązani są każdego miesiąc przekazywać do urzędu skarbowego.

Są to dane o operacjach gospodarczych dokonanych we wskazanym okresie, które należy dostarczyć do urzędu skarbowego w ustandaryzowanej formie.

Celem plików JPK jest usprawnienie działania organów skarbowych i ograniczenie do minimum niepotrzebnych kontroli. Urzędnicy na podstawie otrzymanych danych mają możliwość zweryfikowania, czy przedsiębiorca nie dokonuje przestępstw skarbowych i sumiennie i terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) wprowadzono już w 2016 roku. Początkowo, czyli od 1 lipca 2016 roku, obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2017 roku został on rozszerzony również na małe i średnie firmy, a od początku 2018 roku również na mikroprzedsiębiorców. Ostatni etap wdrożenia JPK był jednocześnie najważniejszym jego krokiem, gdyż dotyczył ponad 1,8 mln firm, które odpowiadają za wytworzenie niemal 50% krajowego PKB.

Ostatnia zmiana w zakresie JPK miała miejsce 1 października 2020 roku, kiedy wprowadzono nowy obowiązek dotyczący czynnych podatników VAT. Zmiana ta obliguje podatników do stosowania nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego – tj. JPK V7M i JPK V7K, które zastąpiły dotychczasowe deklaracje VAT i JPK VAT.

Co zawiera plik JPK?


Stworzona przez Ministerstwo Finansów struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) składa się z kilku elementów:
● JPK_KR – zawierający księgi rachunkowe,
● JPK_WB – zawierający wyciąg bankowy,
● JPK_MAG – zawierający informacje o stanie magazynu,
● JPK_FA – zawierający dokumenty zakupu i sprzedaży (faktury),
● JPK_VAT – zawierający ewidencję zakupu i sprzedaży,
● JPK_PKPIR – zawierający podatkową księgę przychodów i rozchodów,
● JPK_EWP – zawierający ewidencję przychodów.

Warto zaznaczyć, że nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać wszystkie wymienione powyżej pliki do urzędu skarbowego. JPK_PKPIR przekazywać muszą jedynie ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. JPK_EWP zarezerwowany jest dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu.

Szczególnie interesujący dla urzędników jest plik JPK_VAT, który zawiera transakcje, dane kontrahentów, informacje o kupionych i sprzedanych produktach i usługach, terminy wystawienia oraz otrzymania dokumentów księgowych czy chociażby stawki podatku.

Jednolity Plik Kontrolny – generowanie i wysyłka


Przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego wymaga zachowania odpowiedniej struktury, wymaganej przez Ministerstwo Finansów. Choć wydawać się może, że jest to bardzo uciążliwe i czasochłonne, istnieje wiele narzędzi, które generują niezbędne pliki automatycznie. Mowa chociażby o bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma lub narzędziu Klient JPK 2.0, służących do generowania i wysyłania JPK_VAT.

Możliwości takie oferują również komercyjne programy księgowe i aplikacje online. Wysyłka pliku JPK_VAT możliwa jest z poziomu e-bramki JPK_VAT dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W celu podpisania pliku JPK_VAT konieczny jest podpis elektroniczny (Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny) bądź dane autoryzujące (rozwiązanie dostępne na stronie e-bramki JPK_VAT).