Udostępnij:
18-03-2021

Kto to jest kontrahent? Wszystko co musisz wiedzieć o Twoim kontrahencie.

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, należy być przygotowanym na szereg wyzwań i aktywną walkę o klientów. Zawierając jakąkolwiek umowę, będziesz reprezentować jedną z jej stron. Po drugiej będzie Twój kontrahent, czyli innymi słowy Twój partner w biznesie.

Kim jest kontrahent?

Według definicji kontrahent to osoba fizyczna lub prawna, będącą stroną umowy, czyli zobowiązania dwu- lub wielostronnego, tak więc kontrahent to przedsiębiorstwo, będące drugą stroną umowy. Jeśli zajmujesz się np. produkcją mebli, to Twoimi kontrahentami będą w przeważającej większości właściciele sklepów meblowych, duże firmy poszukujące kompleksowego wyposażenia biura i inne podmioty zgłaszające zapotrzebowanie na Twoje produkty. Zwykle z kontrahentem podpisuje się umowę, choć zamiennie słowo kontrahent używane jest w stosunku do firmy, która jest jednorazowym klientem – zakupuje u Ciebie towary czy usługi za które wystawiasz fakturę, ale proces zakupu nie jest poprzedzony podpisaniem umowy. Słowa kontrahent zwyczajowo używa się w  kontekście współpracy B2B.


Umowa z kontrahentem – co powinna zawierać?


Podpisując umowę z kontrahentem trzeba pilnować kilku ważnych punktów, które powinny się znaleźć w dokumencie. Określają one bowiem zasady współpracy, prawa i obowiązki każdej ze stron. Przygotowując umowę pilnuj by znalazły się tam następujące zapisy:

  • dane Twojej firmy i firmy kontrahenta
  • informacja o przedmiocie umowy, dokładny opis wraz z podaniem dat wykonania usługi czy dostarczenia towaru
  • zakres współpracy, zasady, osoby kontaktowe w obu firmach, odpowiedzialne za procesowanie umowy
  • datę zawarcie umowy, daty realizacji, daty płatności
  • wartość wynagrodzenia za usługę czy dostarczonego towaru, zasady rozliczania, daty płatności
  • konsekwencje niewywiązania się z umowy przez każdą ze stron, sądy właściwe do rozstrzygania sporów wynikłych z umowy

Ryzyko kredytowe kontrahenta


Jako przedsiębiorca z pewnością doskonale zdajesz sobie sprawę, że praktycznie z każdą transakcją wiąże się pewne ryzyko. Jeśli płatność za dostarczone towary następuje w momencie ich wydania, nie musisz się martwić o wypłacalność swojego kontrahenta. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy godzisz się na udzielenie kontrahentowi kredytu kupieckiego i wystawiasz mu fakturę z odroczonym terminem płatności.
Decydując się na taki krok, musisz mieć świadomość tego, że przyjmujesz na siebie spore ryzyko. Zwłaszcza gdy dopiero rozpoczynasz współpracę z danym kontrahentem i nie jesteś w stanie powiedzieć zbyt wiele na temat jego wypłacalności. Oczywiście nie można zakładać, że terminowy i rzetelny kontrahent, z którym współpracujesz od lat, nie popadnie w problemy finansowe i będzie zwlekał z szybkim regulowaniem swoich zobowiązań.


kontrahent-(1).jpg

Jak ograniczyć ryzyko kontrahenta?


Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić kontrahenta w biurach informacji gospodarczej np. w Krajowym Rejestrze Długów i w ten sposób zabezpieczyć w pewnym stopniu swoje interesy.

By ograniczyć w pewnym stopniu ryzyko kontrahenta i jednocześnie poprawić płynność finansową swojej firmy, warto rozważyć skorzystanie z faktoringu. Sprzedając nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności, otrzymasz należności wynikające z faktury niemal od ręki, a z faktorem rozliczysz się dopiero w momencie, gdy Twój kontrahent ureguluje swoje zobowiązanie.

Możesz wesprzeć się faktoringiem jawnym, który zapewni ci monitoring płatności faktur przez kontrahentów, a także delikatne formy ich motywowania do terminowego regulowania należności. Już sama świadomość sprzedaży wierzytelności i konieczności rozliczenia się z firmą faktoringową sprawiają, że kontrahenci płacą szybciej i chętniej.

Jeśli obawiasz się, że Twój kontrahent może być niewypłacalny i nieuregulowanie przez niego faktury mocno naruszy fundamenty twojego biznesu, możesz rozważyć skorzystanie z faktoringu pełnego (bez regresu), który pozwoli ci przenieść ryzyko kontrahenta na firmę faktoringową. Jest to jednak dość kosztowna alternatywa. Jeśli nie obawiasz się bankructwa kontrahenta, a zależy ci jedynie na poprawie płynności finansowej swojej firmy, postaw na faktoring niepełny (z regresem).


Inną opcją, dzięki której zapewnisz sobie pieniądze na czas, to oferowanie Klientom biznesowym zakupów na raty. Taką możliwość daje Fakturatka. Dzięki niej Twoi Klienci mogą rozkładać na raty faktury za zakupy dokonane w Twojej Firmie. My płacimy faktury za Twojego Klienta w dniu zapadalności wskazanym na dokumencie – Ty dostajesz całą kwotę, a Twój Klient spłaca nam należność w ratach. I co ważne, to na nas przechodzi ryzyko kredytowe Twojego Klienta. A tak przy okazji - Twoja firma też może rozkładać na raty faktury zakupowe za towary, usługi, sprzęt, oprogramowanie czy licencje. Załóż darmowe konto by zobaczyć jak działa Fakturatka.
Kim jest kontrahent w umowie faktoringowej?


Decydując się na skorzystanie z usługi faktoringu, musisz wiedzieć, że stronami tej umowy będą:

• faktor – innymi słowy firma faktoringowa, która za określoną opłatą decyduje się odkupić od ciebie nieprzeterminowane faktury,

• faktorant – przedsiębiorca sprzedający towar lub konkretną usługę, czyli mówiąc prościej ty jako wystawca faktury, którą decydujesz się sprzedać, by poprawić płynność finansową swojej firmy lub pozyskać środki na inwestycje,

• kontrahent – przedsiębiorstwo, któremu wystawiasz fakturę, którą chcesz sprzedać faktorowi.

Decydując się na faktoring jawny, Twój kontrahent, stojący za fakturą, którą zamierzasz sprzedać faktorowi, zostanie o tym fakcie poinformowany. Firma faktoringowa skontaktuje się z nim i przekaże mu numer rachunku bankowego, na który powinien wpłacić należność wynikającą z faktury.

Obawiasz się, że może to popsuć twoje relacje biznesowe?

Zawsze możesz zdecydować się na faktoring cichy, który pozwala sprzedać fakturę firmie faktoringowej, jednak bez informowania o tym Twojego kontrahenta.