Udostępnij:
29-12-2022

Faktoring online - co to jest i czy się opłaca?

Rozwój technologii jest katalizatorem wielu zmian. Przyczynił się również do powstania nowych usług dedykowanych przedsiębiorcom – przykładowo internetowej księgowości, bankowości czy faktoringu online. Dlaczego warto skorzystać z faktoringu przez Internet? Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy oferującej faktoring?

Szybki faktoring online – szansa na stabilność finansową


Faktoring online przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Faktor, czyli firma oferująca usługi faktoringu, przejmuje na mocy umowy wierzytelności przedsiębiorcy, dzięki czemu ten od ręki otrzymuje środki z faktur, które może przeznaczyć na dowolny cel. Poprawia to stabilność finansową podmiotu i zapewnia mu możliwość bieżącego regulowania zobowiązań.

Zlecane do sfinansowania przez faktoranta faktury muszą spełniać kilka warunków – tj. muszą być nieprzeterminowane, płatne przelewemz odroczonym terminem płatności. W faktoringu jawnym rozliczenie następuje między faktorem a kontrahentem, natomiast w faktoringu cichym między faktorantem a przedsiębiorcą. Cały proces – od podpisania umowy, przez przesłanie faktury do systemu faktora, ocenę scoringową faktoranta, aż po wypłatę środków i uregulowanie końcowe należności – odbywa się całkowicie online. Szybko i wygodnie, bez konieczności wychodzenia z domu i z formalnościami ograniczonymi do minimum.


Co daje faktoring online?


Korzyści, jakie niesie za sobą faktoring online dla przedsiębiorstw, to przede wszystkim:

● utrzymanie płynności finansowej,

● uwolnienie środków z faktur nawet w kilka minut po przesłaniu ich do faktora,

● ograniczone do minimum formalności i wygodny proces wnioskowania,

● elastyczność w kontekście wyboru rodzaju faktoringu, limitu faktoringowego, finansowania całości lub części faktury,

● możliwość utrzymania dobrych relacji z kontrahentem, który w faktoringu cichym w ogóle nie dowiaduje się o umowie z faktorem, a w faktoringu jawnym pozwala zachować transparentność w relacjach,

● możliwość pozbycia się konieczności monitorowania spływu należności – zadaniem tym oraz motywowaniem do terminowej spłaty kontrahentów zajmuje się faktor.


faktoring-online.jpg


Wybór faktora online – na co zwracać uwagę?


Na rynku funkcjonuje dziś wiele banków i wyspecjalizowanych firm oferujących usługi faktoringu. Z pozoru wydawać by się mogło, że oferują ten sam produkt, jednak są pewne niuanse, które różnicują ich oferty. Na co zwracać uwagę przy wyborze faktora?


Specjalizacja


Część firm faktoringowych specjalizuje się w obsłudze konkretnych podmiotów, nierzadko reprezentujących wybraną branżę – np. faktoring dla firm transportowych, budowlanych czy freelancerów – i dostosowuje swoją ofertę do potrzeb przez nich zgłaszanych. Warto stawiać na takie podmioty, by móc cieszyć się ofertą niemal „szytą na miarę”.


Koszty faktoringu


Faktor pobiera za swoje usługi opłaty – są to m.in.:

● prowizja za nabycie i obsługę wierzytelności,

● odsetki od wykorzystanych przez faktoranta środków za dany okres,

● opłata administracyjna naliczana co miesiąc,

● prowizja za przyznanie limitu faktoringowego.

Na początku współpracy trudno dokładnie oszacować koszty, bo zależą one od wysokości faktur, wykorzystanej kwoty finansowania i okresu korzystania z finansowania. Należy jednak sprawdzić, czy firma jest transparentna w kontekście opłat, a także porównać proponowane warunki z ofertą konkurencji.


Oferowane rodzaje faktoringu


Istnieje wiele rodzajów faktoringu, w tym wspomniane już faktoring cichy czy faktoring jawny, w których specjalizuje się NFG. Rozróżniamy także np. faktoring pełny, gdzie faktor finansuje faktury, a klient firmy korzystającej z faktoringu jest zobowiązany uiścić należność bezpośrednio na konto faktora. Jeśli tego nie zrobi, uregulowaniem długu zajmuje się faktor. Inaczej jest w przypadku faktoringu niepełnego, gdzie to faktorant odpowiada za uregulowanie płatności, jeśli jego klient nie zapłaci za usługi w terminie. Istnieje również faktoring globalny, który polega na finansowaniu przez faktora wszystkich wystawianych przez przedsiębiorstwo faktur, oraz faktoring pojedynczy, gdzie do sfinansowania przekazywane są wyłącznie wybrane faktury.


Doświadczenie firmy


Renomowany faktor to gwarancja jasnych i uczciwych warunków współpracy. To również szansa na wynegocjowanie korzystnej i dopasowanej do potrzeb oferty. Choć faktoring online zwykle oferowany jest przez firmy o niewielkim stażu, niektórym z nich nie można odmówić doświadczenia w branży. Przykładowo firma NFG ma zaplecze w postaci ogromnego know-how wyniesionego z Kaczmarski Group, w którego skład wchodzą marki zajmujące się należnościami przedsiębiorców od prawie 30 lat.


Transparentna umowa


Bardzo ważnym elementem porozumienia jest umowa faktoringowa, z którą należy się dobrze zapoznać przed jej podpisaniem. Szczególną uwagę warto zwrócić na okres trwania finansowania, limity faktoringowe, okres wykupu faktur, konsekwencje i odsetki za opóźnienia, procedurę rezygnacji z umowy, a także wpisane klauzule, np. gwarancyjną, wyłączności, eksportową, del credere. Umowa powinna być jasna, niezbyt długa, a także zawierać definicje pojęć.

Warto zaznaczyć, że umowa faktoringowa jest umową nienazwaną, co oznacza, że nie jest regulowana w części szczególnej Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że strony mogą swobodnie negocjować zakres i warunki umowy, o ile są one zgodne z przepisami prawa.


Limity faktoringowe


Limit faktoringowy to kwota, do której faktor zobowiązuje się wypłacać środki z faktur. Limit globalny to maksymalna kwota, a sublimity dotyczą konkretnych kontrahentów. W toku współpracy limity mogą być zwiększane w zależności od zmieniających się w czasie potrzeb przedsiębiorcy.


Waluty faktoringu


Zwyczajowo faktoring oferowany jest na faktury wystawiane w polskich złotych, jednak możliwe jest również finansowanie faktur online, które wystawiono w walutach obcych. Jeśli firma wystawia takie faktury, powinna szukać faktora, który zapewni jej finansowanie także w innych walutach niż złotówki. W NFG możesz sfinansować fakturę w złotówkach i w walucie zagranicznej.


Minimalna kwota faktury


Nie każda drobna faktura może zostać sfinansowana przez faktora, dlatego warto i ten aspekt oferty przeanalizować. W ofercie faktoringu online dla małych firm kwoty finansowania rozpoczynają się już od 200 zł.


Terminy płatności faktur


Warto również sprawdzić, jakie terminy płatności mogą mieć finansowane faktury. W większości przypadków minimalny termin odroczenia płatności to 7 dni, zaś maksymalny aż 90 dni.


Inne warunki finansowania

Ciekawym rozwiązaniem jest oferowanie elastyczności w kwestii finansowania – oznacza to, że faktorant może wybrać, czy chce otrzymać całość kwoty z faktury czy tylko część. Kolejnymi kwestiami, na które warto zwrócić uwagę, są okres karencji – w NFG to nawet 14 dni, a także czas oczekiwania na wypłatę środków z faktury – im krótszy, tym lepiej.