Udostępnij:
06-05-2022

Co to jest faktura VAT? Co zawiera i jak ją wystawić?

Faktura VAT to jeden z najpopularniejszych dowodów księgowych, przy pomocy którego dokumentuje się realizowaną sprzedaż. Przed wystawieniem faktury warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami, które na przedsiębiorców nakładają przepisy prawa. Mowa zarówno o terminach wystawiania faktur VAT, jak i informacjach, które na takim dokumencie powinny się znaleźć. O jakich zasadach musi pamiętać każdy przedsiębiorca?
Faktura VAT – definicja i zastosowanie

Faktura to najczęściej wykorzystywany dokument księgowy, który potwierdza dokonanie transakcji sprzedaży. Jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający elementy wymagane ustawą i przepisami, które wydano na jej podstawie.

Podstawowa klasyfikacja faktur dzieli je na trzy grupy:

● faktury sprzedaży (dokumentujące dokonaną przez przedsiębiorcę sprzedaż),

● faktury zaliczkowe (dokumentujące otrzymane zaliczki),

● faktury korygujące (służące poprawie błędów na wystawionych fakturach).


Kto i kiedy wystawia fakturę VAT?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fakturę wystawić może każdy podatnik VAT, a dokładniej rzecz ujmując, każdy przedsiębiorca, który:

● jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,

● jest zwolniony z VAT,

● wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą.

Przepisy dopuszczają również możliwość wystawienia faktury przez przedstawiciela podatkowego (osoba upoważniona przez podatnika), organ egzekucyjny, komornika sądowego, a także podmioty, które działalności gospodarczej nie prowadzą (np. stowarzyszenia i fundacje).

Co do zasady faktura jest wystawiana w dwóch egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron transakcji. Wyjątkiem od reguły są faktury wystawiane przez organy egzekucyjne. W ich przypadku obowiązuje zasada, która zakłada sporządzanie faktur w trzech egzemplarzach – po jednym dla nabywcy, wystawcy i dłużnika.

Na wystawienie faktury przedsiębiorca ma na ogół mocno ograniczony czas. Podstawowa zasada zakłada, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Zasada ta tyczy się również faktur zaliczkowych. W szczególnych przypadkach termin ten wydłużony jest do 30, 60, 90 lub 120 dni, co dokładnie precyzuje ustawa o VAT.

CZYM-JEST-FV-vat.jpgJakie informacje zawiera faktura VAT?


Każda faktura, jaką wystawia przedsiębiorca, musi zawierać szereg informacji, które wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Informacji na temat elementów składowych faktury szukać należy w artykule 106e ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią na każdej fakturze powinny znaleźć się takie informacje, jak:

● data wystawienia,

● kolejny numer,

● imiona i nazwiska/nazwy stron transakcji,

● numer, za pomocą którego podatnik i nabywca są identyfikowani na potrzeby podatku,

● data dokonania/zakończenia dostawy towarów, wykonania usługi lub otrzymania zapłaty,

● nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

● miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

● cena jednostkową bez podatku,

● kwota ewentualnych obniżek i opustów,

● wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,

● stawka podatku,

● suma wartości sprzedaży netto,

● kwota podatku,

● kwota należności ogółem.


Błąd na fakturze VAT – co zrobić?


Pomimo faktu, że wielu przedsiębiorców wystawia faktury przy pomocy stosownego programowania, wciąż na fakturach zdarza się wiele błędów. Ich powody bywają różne, jednak nie ma to większego znaczenia w kontekście sposobu ich korekty. Nie podlega wątpliwości, że każdy zidentyfikowany błąd na fakturze powinien zostać skorygowany. Jak tego dokonać? Fakturę koryguje się poprzez wystawienie faktury korygującej. Zawiera ona dokładnie takie same informacje jak faktura sprzedaży, jednak dodatkowo jest stosownie oznaczona – „faktura korygująca” lub „korekta”.


Czy fakturę VAT można finansować faktoringiem?


Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego faktor może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto faktoranta mogą dotrzeć nawet w 5 minut!

 Czy fakturę VAT można rozłożyć na raty?


Wielu przesiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!