Udostępnij:
16-03-2021

Dla kogo faktura uproszczona? Podstawowe różnice i zastosowanie

Istnieje kilka różnych rodzajów faktur i każdy przedsiębiorca powinien mieć tego świadomość i prawidłowo z nich korzystać. Ciekawym przykładem jest faktura uproszczona, która funkcjonuje jak paragon. Musisz jednak wiedzieć, że nie w każdej sytuacji możesz z niej skorzystać. Konieczne jest bowiem spełnienie kilku podstawowych kryteriów.

Podstawowe rodzaje faktur


Jako przedsiębiorca zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz wystawiać różne faktury. Mowa przede wszystkim o:

● fakturze VAT (najczęściej stosowanej fakturze w obiegu gospodarczym – wystawianej przez jednego podatnika VAT na rzecz drugiego),
● fakturze zaliczkowej (faktura dokumentująca zaliczkę, przedpłatę lub zadatek),
● fakturze uproszczonej (przypominającej paragon fiskalny zawierający NIP, której kwota nie przekracza 450 zł brutto / 100 euro).

O ile faktura VAT i sposób jej wystawiania nie budzi większych wątpliwości, gdyż większość przedsiębiorców wystawia je każdego miesiąca, o tyle faktury zaliczkowe i uproszczone mogą rodzić pewne pytania. Fakturę zaliczkową należy wystawić w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru otrzymało się przynajmniej częściową zapłatę. W momencie finalnego rozliczenia wystawiasz dodatkowo fakturę końcową, skorygowaną o wysokość otrzymanych wcześniej zaliczek.

Faktura uproszczona to nic innego jak paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto, na którym nie ma danych kontrahenta, ale za to widnieje NIP.


Faktura uproszczona – kiedy możesz ją wystawić?


Co do zasady jako przedsiębiorca obsługujący klientów nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż dokumentujesz paragonem. Jeśli jednak pośród nich znajdzie się inny przedsiębiorca i w momencie zakupu poinformuje cię o tym, że chce otrzymać fakturę i poda NIP, możesz wystawić fakturę uproszczoną. Dodatkowym warunkiem, o którym musisz pamiętać w takiej sytuacji, jest wartość sprzedaży – nie może być ona wyższa niż 450 zł / 100 euro. Powyżej tej kwoty musisz wystawić standardową fakturę.

Jeśli chcesz korzystać z faktur uproszczonych, musisz mieć świadomość, że przepisy wskazują sytuacje, w których ich stosowanie nie jest możliwe.

Do przypadków takich zalicza się:

● sprzedaż wysyłkową,
● wewnątrzwspólnotową dostawę towaru,
● dostawę towarów lub świadczenie usług opodatkowanych na terenie jednego z państw członkowskich UE innego niż Polska, o ile to nabywca towarów lub usług jest zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej.

Jakie informacje powinna zawierać faktura uproszczona?


Spełnienie wszystkich opisanych wyżej warunków upoważnia cię do wystawienia faktury uproszczonej.

Powinny się na niej znaleźć takie dane, jak:
  • data faktury oraz data sprzedaży,
  • dane sprzedawcy i nabywcy, wraz z numerami NIP (dane nabywcy nie są jednak obowiązkowe),
  • przedmiot transakcji (towar/usługa),
  • kwota należności (netto i brutto)
  • oraz kwoty ewentualnych rabatów.
Z faktur uproszczonych korzystać może każdy przedsiębiorca – nie tylko płatnicy podatku VAT.
faktura uproszczona

Jakie dane są wymagane?

Nie musisz podawać informacji o mierze dostarczonych towarów czy wykonanych usług, ich cenach jednostkowych oraz wartości netto.

Nie ma też konieczności podawania stawki podatku, zsumowanej wartości sprzedaży netto oraz wyliczonej od niej kwoty podatku.  

W jakim terminie powinno się wystawić fakturę uproszczoną?

Zasady są takie same jak w przypadku innych faktur. Nie wcześniej niż na 30 dni przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru i nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi lub dostawy towaru.

Wystawiasz faktury uproszczone i zmagasz się obecnie z problemem utrzymania płynności finansowej?

Nie jest to przeszkodą, która uniemożliwiłaby ci skorzystanie z usługi faktoringu. NFG finansuje zarówno standardowe faktury, jak i faktury uproszczone, o ile ich kwota opiewa na co najmniej 200 złotych, a termin odroczenia płatności jest nie krótszy niż 7 dni. Sprzedaż takich faktur firmie faktoringowej może być skutecznym sposobem uzyskania środków niezbędnych do sfinansowania bieżącej działalności. Wnioskowanie zajmie ci zaledwie chwilę i nie wymaga dodatkowych formalności.