Udostępnij:
10-02-2021

Zaliczka na podatek dochodowy – kilka słów o faktoringu zaliczkowym

Obowiązki podatkowe ciążą na wszystkich przedsiębiorcach, dlatego niezwykle istotne jest to, byś wiedział, co to jest podatek dochodowy, jak się go oblicza oraz w jakiej wysokości i częstotliwości należy opłacać zaliczki. Wiedza ta niewątpliwie pomoże ci lepiej zarządzać płynnością finansową i planować dalszy rozwój firmy.

Czym jest zaliczka na podatek dochodowy?


Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej i wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, musisz pamiętać o obowiązku zaliczkowym, czyli obowiązku regularnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Powinieneś opłacać je z częstotliwością:

● miesięczną;
● kwartalną.

Zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się na opłacanie podatku dochodowego co miesiąc i niewątpliwie jest to wygodnym rozwiązaniem. Na taką formę możesz się zdecydować, jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz korzystasz z opodatkowania skalą podatkową (dwa progi podatkowe 18% i 34%) lub podatkiem liniowym (19% niezależnie od kwoty uzyskanego dochodu).

Alternatywnym wariantem jest opłacanie zaliczek na podatek kwartalnie. Możesz zdecydować się na taką częstotliwość, jeśli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą lub wartość twoich przychodów nie przekracza kwoty 1200000 euro.

Do kiedy powinieneś zapłacić podatek dochodowy?


Musisz to zrobić do 20 dnia miesiąc następującego po miesiącu lub kwartale, za który wpłacasz zaliczkę.

Zastanawiasz się pewnie, który wariant powinieneś wybrać i jaki będzie w twojej sytuacji korzystniejszy?

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wybierając kwartalne zaliczki, musisz liczyć się z tym, że przy wysokich przychodach kwota należności prawdopodobnie będzie naprawdę wysoka, przez co jej uregulowanie może być nieco kłopotliwe. W takiej sytuacji większa częstotliwość opłacania zaliczek stanowi wygodniejszy i mniej kłopotliwy wariant z punkt widzenia zarządzania płynnością.

Musisz też wiedzieć, że wybraną częstotliwość opłacania zaliczki możesz w razie potrzeby zmienić. Aktualny wariant obowiązuje cię do końca roku, dlatego wraz z początkiem kolejnego powinieneś poinformować swój Urząd Skarbowy o chęci dokonania zmiany – wysyłając pisemnie zawiadomienie lub wypełniając elektroniczny formularz.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?


Choć obliczanie zaliczki na podatek dochodowy nie jest przesadnie trudne, warto powierzyć to zadanie kancelarii podatkowej, która doskonale zna różnice między skalą podatkową a podatkiem liniowym (doradzi ci korzystniejszy wariant), na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany przepisów podatkowych i każdego dnia zajmuje się takimi rozliczeniami.

Bez względu na wybraną częstotliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy musisz być świadomy tego, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie, gdy osiągnięte przez twoją firmę dochody przekroczą kwotę wolną od podatku. Od 2018 roku wynosi ona 8000 złotych.

Faktoring zaliczkowy sposobem na utrzymanie płynności przez firmę


Bieżące regulowanie zobowiązań podatkowych nierzadko bywa wyzwaniem. Jeśli prowadzisz działalność w branży, w której standardem jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności, doskonale zdajesz sobie sprawę, jak trudne bywa zarządzanie płynnością. Zdarza się, że przedsiębiorcy niejednokrotnie sięgali po kredyt lub pożyczkę bankową, by uregulować zobowiązania podatkowe, wypłacić wynagrodzenia lub opłacić czynsz.

Usługą finansową, która może ułatwić ci regulowanie wszelkich zobowiązań, jest faktoring.

Aby opłacić zaliczkę na podatek dochodowy, możesz sięgnąć np. po faktoring zaliczkowy.

Jak działa w praktyce?

Wszystko to odbywa się przy zachowaniu minimum formalności, a sam proces rozpatrywania wniosku jest bardzo krótki.
  • Od firmy faktoringowej otrzymujesz zaliczkę na realizację potrzeb biznesowych.
  • Realizujesz usługę i wystawiasz fakturę z odroczonym terminem płatności.
  • Spłacasz zaliczkę.