Udostępnij:
11-02-2021

Licencja transportowa – jak uzyskać, ile kosztuje, dla kogo jest?

Prowadzenie działalności biznesowej polegającej na przewozie osób lub rzeczy wiąże się z koniecznością uzyskania niezbędnych pozwoleń. Mowa m.in. o licencji transportowej, której zdobycie wiąże się z koniecznością poniesienia niemałych kosztów i spełnienia szeregu wymogów formalnych. Kto może ubiegać się o licencję i jakie warunki musi spełnić? Jak wygospodarować środki na sfinansowanie pozwolenia?

Czym jest licencja transportowa i komu jest potrzebna?


Licencja transportowa to nic innego jak pozwolenie na prowadzenie działalności polegającej na przewozie osób lub rzeczy. Jeśli zamierzasz uruchomić taki biznes, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musisz ubiegać się o licencję we właściwym dla siedziby swojej firmy starostwie powiatowym. Lokalny Zarząd Dróg i Transportu, odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku, zweryfikuje, czy spełniasz wszystkie warunki formalne:

● posiadasz zaświadczenie o  niekaralności (tzn. możesz pochwalić się dobrą reputacją),
● nie wydano wobec ciebie zakazu prowadzenia działalności transportowej,
● posiadasz Certyfikat Kompetencji Zawodowych (ewentualnie posiada go inny członek zarządu),
● dysponujesz odpowiednim zabezpieczeniem finansowym,
● złożony został przez ciebie komplet wymaganych dokumentów (m.in. potwierdzających fakt prowadzenia działalności, a także wykaz i dokumentację pojazdów, których licencja ma dotyczyć).

Uzyskanie licencji krajowej otwiera drogę do wnioskowania o licencję wspólnotową, co również wiąże się z pewnymi formalnościami i koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Za wydanie licencji wspólnotowej odpowiada Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Ile kosztuje licencja transportowa?


Wnioskowanie o licencję transportową wymaga udokumentowania posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (pieniężnego lub rzeczowego). W przypadku licencji wspólnotowej mowa o kwocie 9 tys. euro na pierwszy pojazd i 5 tys. euro na każdy kolejny.

Za wydanie międzynarodowej licencji transportowej na okres 5 lat zapłacisz 4 tys. złotych. Licencja 10-letnia to wydatek 8 tys. złotych. Niestety to nie koniec kosztów. Załóżmy, że masz 5 pojazdów, które wykorzystujesz do transportu międzynarodowego – w każdym z nich powinien się znajdować wypis z licencji. Za jego wydanie zapłacisz 440 złotych w przypadku licencji 5-letniej i 880 złotych w przypadku 10-letniej.

Gdzie szukać środków na finansowanie działalności transportowej?


Jeśli już masz firmę transportową lub dopiero planujesz jej uruchomienie, musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że prowadzenie takiej działalności wiąże się z wysokimi zobowiązaniami finansowymi. Mowa nie tylko o kosztach wspomnianej już licencji, lecz także o obowiązkowych ubezpieczeniach, ratach leasingu, cyklicznych przeglądach, naprawach czy częściach zamiennych. Duża konkurencja na rynku sprawia, że kosztowne jest również pozyskanie kierowców o odpowiednich kwalifikacjach.

Typowe dla branży transportowej są odroczone terminy płatności. Musisz się zatem liczyć z tym, że za zrealizowane usługi transportowe należność otrzymasz dopiero po upływie 30–90 dni. Istotnie utrudnia to zarządzanie płynnością. Dlaczego? Gdyż wynagrodzenia, raty leasingowe, składki ubezpieczeniowe, koszty zakupu części zamiennych czy paliwa musisz regulować na bieżąco, niezależnie od terminów płatności widocznych na fakturach.

Faktoring to usługa finansowa, która pozwoli ci dostosować się do specyfiki branży i utrzymać płynność finansową nawet w przypadku kontraktów z bardzo długimi terminami płatności. W jaki sposób? Faktor zamieni Twoje faktury na gotówkę nawet w kilka minut. Wszytskie formalności załatwisz przez szybko i w pełni online - wystraczy laptop albo smarfon z podłączeniem do Internetu.

Rozwiązaniem szczegółnie cenionym przez branżę transportową jest faktoring cichy, w którym kontrahent nie dowiaduje się o finansowaniu. Pieniądze na Twoje konto mogą trafić nawet w 5 minut, a relacje z kontrahentem pozostają niezmienione. W zamian za długie terminy płatności na fakturach można negocjować atrakcyjne rabaty u kontrahentów.

Sięgając po faktoring zaliczkowy, będziesz z kolei w stanie sfinansować bieżące opłaty, planowane lub zupełnie niespodziewane zakupy i rozliczyc się z faktorem nowo powstała fakturą za wykonane usługi.