Udostępnij:
29-04-2021

Faktura VAT marża – czym jest i gdzie znajduje zastosowanie?

Wystawianie faktur VAT to codzienność dla przedsiębiorców. Powinni oni jednak zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje przynajmniej kilka rodzajów faktur, które warto znać. Jedną z nich jest faktura VAT marża, która jest bardzo korzystna dla sprzedawców. Niestety korzystać z niej mogą tylko nieliczni. Czym jest i kto może wystawić fakturę VAT marża?

Co to jest faktura VAT marża?


Faktura VAT marża jest specyficznym rodzajem faktury i opiera się na nieco innym niż standardowy sposób ustalania podstawy opodatkowania. Co do zasady podatek VAT nalicza się od całkowitej wartości sprzedanych towarów lub usług, co w efekcie przekłada się na jego wysokość. Jeśli chodzi o fakturę VAT marża, obowiązuje nieco inna zasada. Opodatkowaniu podlega jedynie uzyskana przez sprzedawcę marża. W rezultacie wysokość należnego podatku VAT, który sprzedawca zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego, jest odpowiednio mniejsza.

Nie da się ukryć, że faktura VAT marża jest korzystnym rozwiązaniem dla sprzedającego, dlatego też do jej stosowania uprawnieni są nieliczni.

Kto konkretnie?

Najogólniej rzecz ujmując podatnicy świadczący usługi turystyczne, a także sprzedający towary używane, antyki, przedmioty kolekcjonerskie oraz dzieła sztuki.
Na każdy z tych przypadków stworzono specjalną procedurę i dodatkowe wymagania dla zainteresowanych podatników. Należy zapoznać się z ewentualnymi wyłączeniami.

Jeśli jesteś uprawniony do wystawienia faktury VAT marża, pamiętaj też o tym, że musisz prawidłowo uzupełnić i oznaczyć taką fakturę.

Jak wystawić fakturę VAT marża?


Ważne jest przede wszystkim prawidłowe oznaczanie takich faktur. W zależności od grupy uprawnionych podatników, do której się zaliczasz, musisz umieścić odpowiedni dopisek na fakturze („Procedura marży – rodzaj usługi”):

● Procedura marży – usługi turystyczne / Procedura marży dla biur podróży,
● Procedura marży – towary używane,
● Procedura marży – antyki,
● Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie oraz dzieła sztuki.

Po prawidłowym oznaczeniu faktury można przystąpić do jej uzupełniania.

Należy podać:
  • datę wystawienia faktury oraz datę sprzedaży,
  • numer faktury,
  • nazwy / imiona i nazwiska stron transakcji
  • wraz z adresami i numerami NIP,
  • a także nazwę towaru/usługi oraz kwotę należności.
Nie ma konieczności podawania stawek podatku, cen jednostkowych oraz wartości sprzedaży netto. Ważne jest, aby dokonać prawidłowych obliczeń podatku.

Jak to zrobić?

Prześledźmy mechanizm kalkulacji na prostym przykładzie.

Załóżmy, że komis kupił od osoby fizycznej telefon komórkowy za 500 zł, po czym sprzedał go swojemu klientowi za 1 000 zł. Marża brutto liczona jest jako różnica pomiędzy ceną sprzedaży a zakupu i wynosi 500 zł. Marża netto to z kolei wynik następującego równania: 500/1,23, czyli 406,50 zł. Podatek, jaki należy odprowadzić do urzędu skarbowego, jest z kolei różnicą między marżą brutto a netto – czyli 93,50 zł.

Faktura VAT marża – wady i zalety


Pisząc o zaletach faktury VAT marża, wspomnieć należy przede wszystkim o sposobie naliczania podatku, który jest korzystny dla sprzedającego. Pozwala mu naliczyć i tym samym odprowadzić do urzędu skarbowego niższy podatek VAT. Nieco inaczej wygląda to jednak z perspektywy kupującego. Z uwagi na fakt, iż na fakturze VAT marża nie ma szczegółowego rozbicia na kwotę i należny podatek, kupujący nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT. Z drugiej jednak strony całą kwotę z faktury może on wrzucić w koszty prowadzenia działalności i w ten sposób obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego.

Za istotną wadę faktury VAT marża uznać można również mocno ograniczone możliwości w zakresie jej stosowania – uprawnionych do korzystania z tego rodzaju faktury jest stosunkowo niewielu podatników.