Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu oraz o ochronie Twojej prywatności przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
Zgadzam się
Udostępnij:
21-10-2021

Limit faktoringowy – co należy o nim wiedzieć?

Pojawienie się problemów z utrzymaniem płynności finansowej to zwykle moment, w którym przedsiębiorcy decydują się szukać alternatywnych źródeł finansowania biznesu. W sytuacjach takich warto sięgnąć po limit faktoringowy u sprawdzonego faktora. Niezbędne środki z przyznanej linii finansowej można uzyskać w kilka chwil. Jak działa limit faktoringowy i dlaczego warto go mieć?

Czym jest limit faktoringowy?


Faktoring to coraz chętniej wybierana przez przedsiębiorców forma finansowania działalności. Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim szybkość udzielonego finansowania oraz brak formalności i całowity proces on-line.

Na samym początku współpracy z firmą faktoringową faktorant (czyli przedsiębiorca) wnioskuje o przyznanie limitu faktoringowego. W NFG limity faktoringowe wynoszą na start od 40 000 zł - 120 000 zł, w trakcie trwania współpracy można je podnieść nawet do 250 000 zł.  Jeśli chodzi o kwoty z faktur, które mogą być finansowane - to widełki zaczynaja się już od 200 zł.

Limit faktoringowy zatem określa maksymalną wartość należności, jaką faktor jest gotowy sfinansować i ma on charakter odnawialny. Oznacza to, że każda spłacona faktura automatycznie odnawia dostępny limit. 

Podczas zawierania umowy z NFG klient definiuje dwa limity faktoringowe:

● limit globalny (tzw. limit faktoringowy) – maksymalna kwota finansowania, jaką klient może uzyskać w ramach umowy podpisanej z firmą faktoringową,

● sublimat (tzw. limit na cesję wierzytelności) – maksymalna kwota finansowania przypisana na dostępne cesje wierzytelności: cesję jawną, cesję jawną ekspres, cesję cichą.

Jak firmy faktoringowe ustalają wysokość limitu faktoringowego?


Każda firma faktoringowa stosuje własne zasady w zakresie definiowania limitów faktoringowych dla swoich klientów, zgodnie z przyjętą strategią działania. Kluczowym czynnikiem decyzyjnym jest niewątpliwie sytuacja finansowa podmiotu, która bezpośrednio wpływa na poziom ryzyka, jakie przyjmuje na siebie faktor. Pośród czynników, jakie brane są pod uwagę, są:

● kondycję finansową przedsiębiorstwa,
● ewentualne powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami,
● informacje dotyczące przedsiębiorstwa pozyskane w BIG i innych bazach zewnętrznych,
● stosowane przez firmę terminy płatności.

W NFG limit faktoringowy przyznawany jest "per cesja". Przykład: Złożyłeś wniosek o przyznanie limitu faktoringowego w kwocie 40 000 zł, z czego 20 000 zł możesz przeznanczyć na finansowanie faktur w cesji cichej (tzw. faktoring cichy), a 20 000 zł w cesji jawnej ekspres i cesji jawnej. 

NFG jako nieliczny na rynku fakor posiada w swojej ofercie tzw. "częściowe finansowanie faktur", które umożliwia sfinansowanie faktury w 100% lub tylko w jej części - oznacza to, że przyznany limit faktoringowy można wykorzystywać do ostatniej złotówki. To niezwykle oszczędne i wygodne rozwiazanie cenione przez przedsiębiorcow. 

Czy limit faktoringowy można zmienić? Choć limit jest wpisany w umowę faktoringową, nie oznacza to, że nie można go w przyszłości zmienić. W NFG limit faktoringowy w trakcie trwania współpracy rośnie - jeżeli faktorant cyklicznie finansuje faktury, nie ma opóźnień w spłatach, współpraca przebiega pomyślnie to limit faktoringowy jest sukcesywnie powiększany – nawet do 250 000 zł i więcej.

Dlaczego warto posiadać limit faktoringowy?


W przypadku wystąpienia problemów płynnościowych niezwykle ważny jest czas. Budowaną przez lata wiarygodność biznesową można bowiem bardzo szybko stracić. Stracić można również pracowników, jeśli nie wypłacimy im w terminie należnego wynagrodzenia. Mając na uwadze powyższe, warto zawczasu zadbać o właściwe zabezpieczenie się na taką ewentualność. Limit faktoringowy stanowi doskonały przykład takiej ochrony. Pozwala bowiem w bardzo krótkim czasie uzyskać środki ze sprzedaży wystawionych kontrahentom faktur z odroczonym terminem płatności. Oczywiście pod warunkiem, że będą to faktury nieprzeterminowane.

Pieniądze wypłacone w ramach limitu faktoringowego można przeznaczyć na przykład na:
  • bieżące potrzeby – zapłata za podatek VAT, podatek dochodowy, ZUS,
  • zwrot subwencji rządowych
  • wypłata pensji dla pracowników, premie
  • opłaty za czynsz, wynajem, paliwo, zatowarowanie
  • reklama, inwestycje w sprzęt, oprogramowanie lub każdy inny, dowolny cel!