Udostępnij:
02-07-2021

Korekta faktury – kiedy i jak można jej dokonać?

Pomyłki przy wystawianiu faktur zdarzają się bardzo często, dlatego też warto wiedzieć, jak należy je usuwać. Wbrew pozorom cała procedura nie jest wcale trudna i złożona. Korekta faktury odbywa się bowiem poprzez wystawienie kolejnej faktury – tj. faktury korygującej. Kiedy można tego dokonać? Jakie informacje powinny się znaleźć na fakturze korygującej?

Czy korekta faktury jest możliwa?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorcy są zobowiązani do precyzyjnego dokumentowania swojej sprzedaży. Bardzo często wykorzystują w tym celu faktury. Mimo że w wielu firmach każdego dnia wystawia się nawet kilkadziesiąt faktur, niezwykle trudno jest ustrzec się błędów (nawet pomimo wykorzystywania nowoczesnych programów do wystawiania faktur). Dość często zdarzają się nie tylko błędy, lecz także sytuacje, które nakładają na przedsiębiorcę konieczność dokonania korekty.

W jaki sposób koryguje się błędnie wystawione faktury? Konieczne jest wystawienie tzw. faktury korygującej. Wystawia się ją jak każdą inną fakturę, przy czym powinna być ona właściwie oznaczona i oczywiście tym razem pozbawiona zidentyfikowanych wcześniej błędów. Przygotowuje ją sprzedający, czyli ten sam podmiot, który wystawił fakturę pierwotną.

Przykładowe przyczyny korekty faktury


Ustawa o podatku VAT precyzyjnie opisuje sytuacje, w których konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Najprostsza klasyfikacja dzieli je na trzy podstawowe grupy:

● sytuacje zwiększające podstawę opodatkowania,

● sytuacje zmniejszające podstawę opodatkowania,

● pozostałe.

Fakturę korygującą należy wystawić w sytuacji stwierdzenia jakiegokolwiek błędu – tj. w przypadku nieprawidłowych obliczeń, wpisania niewłaściwej ceny, zastosowania błędnej stawki czy też kwoty podatku.

Faktury korygujące są niezbędne również w takich sytuacjach, gdy już po wystawieniu faktury:

● udzielono kontrahentowi rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
● udzielono kontrahentowi jakichkolwiek innych rabatów lub opustów,
● dokonano zwrotu podatnikowi towarów czy opakowań,
● dokonano zwrotu nabywcy jakiejkolwiek części zapłaty.

Faktura, jako dokument księgowy, musi precyzyjnie opisywać rzeczywiście zrealizowaną transakcję sprzedaży, dlatego też jakiekolwiek zmiany, które nastąpiły po wystawieniu pierwotnej faktury, powinny być uwzględnione na fakturze korygującej.

Jak prawidłowo wystawić fakturę korygującą?


Choć jakiekolwiek korekty, a już szczególnie te związane z korektą należności podatkowych, powszechnie uznawane są za skomplikowane i złożone, wystawienie faktury korygującej jest naprawdę proste. Fakturę korygującą wystawia się bowiem jak każdą inną fakturę.

Jedyne, na co trzeba uważać, to kilka zasad, które zapisane zostały w ustawie o podatku VAT. Zgodnie z art. 106j ust. 2, wystawiając fakturę korygującą, trzeba pamiętać o zamieszczeniu na niej następujących informacji:

● zwrotu „Korekta” lub „Faktura korygująca”,

● kolejnego numeru faktury oraz daty jej wystawienia,

● danych zawartych w oryginalnej fakturze:

- daty wystawienia,
- numeru korygowanej faktury,
- imion i nazwisk lub nazw firm, zarówno podatnika, jak i nabywcy (wraz z adresami),
- numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (przeważnie jest to NIP),
- daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty,
- nazwy / rodzaju towaru lub usługi, której dotyczy korekta,

● wskazania przyczyny dokonywania korekty,

● o ile korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub też zmienia kwotę podatku należnego, zamieścić należy kwotę korekty podstawy opodatkowania / kwotę korekty podatku należnego z uwzględnieniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,

● jeśli korekta nie wpływa na podstawę opodatkowania – zamieścić należy prawidłową treść korygowanych pozycji.