Udostępnij:
25-05-2021

Czym jest płynność finansowa i jak nią zarządzać?

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie biznesu wymaga skutecznego zarządzania płynnością finansową. Jej utrata grozi bowiem poważnymi konsekwencjami, a w skrajnych przypadkach nawet bankructwem. Ważne jest tym samym, by na bieżąco monitorować płynność finansową przedsiębiorstwa, efektywnie nią zarządzać, a w razie potrzeby sięgać po produkty i usługi finansowe, które mogą uchronić przed jej utratą. O jakich produktach mowa?

Czym jest płynność finansowa?


Płynność finansowa to nic innego jak zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Sprzedając swoje produkty lub usługi, przedsiębiorca musi pamiętać, by uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczyć na pokrycie wszystkich kosztów stałych i zmiennych (np. podatki, czynsz, wynagrodzenia pracowników itd.). Zadanie wydaje się na pozór proste, jednak rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze tak jest.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy kontrahent nie jest w stanie opłacić faktury w terminie lub bankrutuje. Spowolnienie gospodarcze, kryzys lub ograniczenie swobody działania na skutek chociażby pandemii, mogą sprawić, że w tym samym momencie wielu naszych kontrahentów nie będzie w stanie opłacić otrzymanych faktur. Bez odpowiednich środków własnych lub zewnętrznego finansowania będzie nam bardzo trudno utrzymać płynność finansową i regulować własne zobowiązania.

W wielu branżach, w tym np. budowlanej czy transportowej, powszechne jest stosowanie faktur z odroczonym terminem płatności. Wystawiając fakturę z terminem odroczonym nawet o kilka miesięcy, musimy liczyć się z tym, że bieżące koszty działania będziemy musieli pokryć z innych środków. Problem z utrzymaniem płynności finansowej może się pojawić również w przypadku niespodziewanych wydatków spowodowanych np. awariami, usterkami czy koniecznymi inwestycjami.

czym-jest-płynnosc-finansowa.jpg


Utrata płynności finansowej – jak jej zapobiegać?


Tymczasowa utrata płynności finansowe jest dla wielu przedsiębiorców czymś naturalnym. Ważne jest jednak, by szybko podjąć odpowiednie kroki i wyciągnąć z tej sytuacji odpowiednie wnioski. Bagatelizowanie problemu i przeciąganie w nieskończoność terminów regulowania zobowiązań może bowiem spowodować wiele kłopotów. Mowa np. o utracie wiarygodności kredytowej, a w konsekwencji korzystnej pozycji negocjacyjnej. W skrajnych przypadkach nieterminowe regulowanie zobowiązań może też doprowadzić do rezygnacji kontrahentów z dalszej współpracy, odejścia z firmy pracowników, wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank czy umowy najmu przez właściciela zajmowanej nieruchomości.

Chcąc skutecznie zapobiegać potencjalnym konsekwencjom utraty płynności, warto monitorować jej bieżący poziom i sięgać po produkty i usługi finansowe, które szybko pozwolą uniknąć zatorów. Doskonałym przykładem takiej usługi jest faktoringSprzedając nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności, można niemal natychmiast uzyskać niezbędne środki na kontynuowanie działalności czy niezbędne inwestycje. 


Faktoring umożliwia więc przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego faktor może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto faktoranta mogą dotrzeć nawet w 5 minut!
Inną opcją o której powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca są raty w biznesie. Wiele firm poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!Wskaźniki płynności, które musi znać każdy przedsiębiorca


Monitorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa to nic innego jak bieżące śledzenie podstawowych wskaźników płynności:

Wskaźnik płynności bieżącej (ang. current ratio) – liczony jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących. Jego optymalna wartość powinna mieścić się w przedziale 1.5–2.0. Wynik poniżej 1.0 powinien stanowić sygnał ostrzegawczy dla zarządzających.

Wskaźnik płynności szybkiej (ang. quick ratio) – liczony jako iloraz aktywów obrotowych (skorygowanych o zapasy) i zobowiązań bieżących. Jego wartość powinna być większa bądź równa 1.0.

Wskaźnik płynności natychmiastowej – liczony jako iloraz środków pieniężnych i zobowiązań bieżących. Jego optymalna wartość to 0.1–0.2. Określa on stopień możliwości firmy do natychmiastowego pokrycia krótkoterminowych zobowiązań.