Udostępnij:
14-04-2021

Abolicja podatkowa – na czym polega i kogo dotyczy?

Katalog ulg podatkowych zawiera wiele pozycji, jednak nie wszystkie są powszechnie znane. Jedną z nich jest ulga abolicyjna, która adresowana jest do osób uzyskujących przychody poza granicami kraju. Jeśli pracujesz poza Polską, musisz koniecznie znać zasady jej obliczania. Kto może skorzystać z ulgi abolicyjnej? Kto straci na zmianach obowiązujących od 2021 roku?

Czym jest ulga abolicyjna i kto może z niej skorzystać?


Ulga abolicyjna to jedna z ulg podatkowych, którą można odliczyć przy corocznym rozliczaniu PIT.

Skorzystać z niej mogą nie wszyscy podatnicy, ale jedynie polscy rezydenci podatkowi uzyskujący przychody poza granicami kraju, w państwie, które stosuje niekorzystną metodę unikania opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia).

Skąd takie ograniczenia?

Celem wprowadzenia ulgi abolicyjnej była chęć zrównania sytuacji podatkowej podatników – tj. tych, którzy uzyskują przychody w krajach stosujących niekorzystną metodę unikania opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia podatku) z tymi, którzy mają możliwość korzystania z bardziej opłacalnej metody (metoda wyłączenia z progresją).

Wysokość ulgi abolicyjnej jest tym samym różnicą w wysokości podatków wyliczonych przy pomocy obu metod.

Metody opodatkowania dochodów z pracy za granicą


Ulgą abolicyjną objęte są przychody uzyskiwane z wielu różnych źródeł, w tym m.in.:
  • z tytułu umowy o pracę,
  • stosunku służbowego,
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • działalności gospodarczej
  • czy praw autorskich.
Co do zasady, przychody te opodatkowane są zgodnie z regułami poniższych metod:

1) Metoda wyłączenia z progresją – polega na ustaleniu tzw. efektywnej stawki podatkowej (globalnej stopy podatkowej) dla dochodów uzyskanych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a następnie zastosowaniu wyliczonej w tej sposób stopy do opodatkowania dochodu uzyskanego w kraju. Innymi słowy, mamy tu do czynienia ze zwolnieniem zagranicznego dochodu z opodatkowania w Polsce, ale jego wysokość wpływa na wysokość podatku, jaki należy zapłacić w kraju.

2) Metoda proporcjonalnego odliczenia – działa na nieco innej zasadzie, gdyż w jej przypadku dochód zagraniczny jest opodatkowany w Polsce. Można jednak od niego (podatku ustalonego dla łącznych dochodów) proporcjonalnie odliczyć podatek, który został zapłacony za granicą. Metoda ta jest powszechnie uznawana za mniej korzystną.

Skutki wprowadzonych zmian w przepisach


Z początkiem 2021 roku ustawodawca zdecydował się na pewne ograniczenia w zakresie stosowania ulgi abolicyjnej. Ich wprowadzenie na początku roku nie oznacza jednak, że PIT za 2020 rok należy rozliczyć z uwzględnieniem nowych przepisów. Wprowadzone w 2021 roku zmiany dotyczyć będą dochodów uzyskiwanych począwszy od 2021 roku, co oznacza, że po raz pierwszy rozliczane będą one na nowych zasadach dopiero w kolejnym roku.

Jakie zmiany wprowadził ustawodawca?

Zdecydował się na wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 8 000 zł , co w konsekwencji oznacza wprowadzenie limitu wysokości ulgi abolicyjnej na poziomie 1 360 zł. Zmiana ta spotkała się z falą protestów, gdyż ograniczenie ulgi abolicyjnej będzie dla wielu podatników oznaczało konieczność zapłacenia wyższego podatku w Polsce.

W wielu krajach kwota wolna od podatku jest istotnie wyższa niż wprowadzona przez ustawodawcę, stąd też zmiana dla wielu podatników będzie niekorzystna.

Negatywne skutki ograniczenia ulgi abolicyjnej dotkną polskich rezydentów podatkowych, którzy uzyskują dochody w jednym z wymienionych krajów: Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Finlandia, Belgia, Dania, Austria, Słowacja, Słowenia, Litwa, Izrael, Japonia, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Lista państw jest dość długa i obejmuje kraje cieszące się dużym zainteresowaniem polskich rezydentów szukających sposobów na podreperowanie domowych budżetów.