Udostępnij:
03-08-2020

Dlaczego faktoring online się opłaca i na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy faktoringowej?

Rozwój technologii przyczynił się do powstania wielu przydatnych usług, także w branży finansowej. Wiele z nich skierowanych jest do przedsiębiorców – księgowość online, bankowość online, czy faktoring online. Dlaczego korzystanie z faktoringu przez Internet to dobry pomysł? Jak wybrać właściwego faktora – na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji?

Faktoring online – szansa na stabilność finansową


Faktoring online przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich firm. Faktor, czyli firma oferująca usługi faktoringu, przejmuje na mocy umowy wierzytelności faktoranta, czyli przedsiębiorstwa. Faktor finansuje faktury od ręki, dzięki czemu faktorant ma od razu środki do swobodnej dyspozycji. Nie musi czekać, aż kontrahent ureguluje fakturę. Poprawia to stabilność finansową przedsiębiorstwa i zapewnia ciągłość w dysponowaniu kapitałem na bieżącą działalność. Zlecane do sfinansowania przez faktoranta faktury muszą być nieprzeterminowane, przelewowe i z odroczonym terminem płatności. Rozliczenie następuje między faktorem a kontrahentem w faktoringu jawnym lub między faktorantem a faktorem w faktoringu cichym. Cały proces – od podpisania umowy, przez przesłanie faktury do systemu faktora i ocenę scoringową faktoranta, po wypłatę środków i uregulowanie końcowe należności odbywa się internetowo. Szybko i wygodnie, z minimum formalności i bez wychodzenia z domu.

Co daje faktoring online?


Faktoring online ma szereg korzyści dla przedsiębiorstwa, takich jak:

• Utrzymanie stabilności finansowej.
• Uwolnienie środków z faktur nawet w kilka minut po przesłaniu ich do faktora.
• Szybkie załatwianie formalności i wygodny proces całkowicie przeprowadzony online.
• Tylko niezbędne dokumenty, brak długich i żmudnych procedur, jak w banku.
• Możliwość dopasowania oferty do potrzeb – wybór rodzaju faktoringu, limitu faktoringowego, opcji z częścią lub całością spłaty faktury.
Szansa na zachowanie dobrych relacji z kontrahentem, który w faktoringu cichym w ogóle nie dowiaduje się o umowie z faktorem, a w faktoringu jawnym można zachować transparentność w relacjach, a także nie ma potrzeby ponaglania kontrahenta o zapłatę, bo o monitoring spłat dba faktor.

Wybór faktora – na co zwracać uwagę?


Na rynku jest wiele firm faktoringowych, jak również banków oferujących usługi faktoringu. Z pozoru wydawać by się mogło, że wszystkie oferują te same usługi, jednak są pewne niuanse, które różnicują ich oferty. Na co zwracać uwagę przy wyborze faktora?

Specjalizacja faktora


Niektóre firmy faktoringowej wybierają branże, w której mają największe doświadczenie lub specjalizują się w danych rodzajach firm – jednoosobowe działalności, spółki etc. Warto szukać faktora, który ma ofertę skierowaną do właściwego dla faktoranta sektora.

Koszty faktoringu


Faktor pobiera za swoje usługi opłaty, m.in. takie jak:

• Prowizja za nabycie i obsługę wierzytelności;
• Odsetki od wykorzystanych przez faktoranta środków za dany okres;
• Opłata administracyjna naliczana co miesiąc;
• Prowizja za przyznanie limitu faktoringowego.

Na początku współpracy trudno dokładnie oszacować koszty, bo zależą one od wysokości faktur, wykorzystanej kwoty finansowania i okresu korzystania z finansowania. Należy jednak sprawdzić, czy wszystkie opłaty są transparentne oraz porównać wysokość odsetek, podawaną w procentach, z ofertą innych faktorów, by wybrać korzystne, niskie opłaty.

Oferowane rodzaje faktoringu


Istnieje wiele rodzajów faktoringu, w tym faktoring cichy czy faktoring jawny, w których specjalizuje się NFG. Rozróżniamy także np. faktoring pełny, gdzie faktor finansuje faktury, a klient firmy korzystającej z faktoringu jest zobowiązany uiścić należność bezpośrednio na konto faktora. Jeśli tego nie zrobi, uregulowaniem długu zajmuje się faktor. Inaczej jest w przypadku faktoringu niepełnego, gdzie to faktorant odpowiada za uregulowanie płatności, jeśli jego klient nie zapłaci za usługi w terminie. Wyróżniamy także faktoring globalny, który polega na finansowaniu przez faktora wszystkich wystawianych przez przedsiębiorstwo faktur oraz faktoring pojedynczy, gdzie do finansowania przekazywane są wyłącznie wybrane faktury. 

Doświadczenie firmy


Renomowany faktor to gwarancja jasnych i uczciwych warunków współpracy. Taka firma finansowa przedstawi również korzystną ofertą dopasowaną do potrzeb przedsiębiorstwa. Choć faktoring online zwykle oferowany jest przez firmy o niewielkim stażu, niektórym z nich nie można odmówić doświadczenia w branży. Przykładowo firma NFG ma zaplecze w postaci ogromnego know-how wyniesionego z Kaczmarski Group, w którego skład wchodzą marki zajmujące się należnościami przedsiębiorców od prawie 30 lat. Oprócz samego doświadczenia znaczenie mają też nowoczesne, autorskie rozwiązania - warto wybierać firmy, które stawiają na innowacje.

Transparentna umowa


Bardzo ważnym elementem jest umowa faktoringowa, z którą należy się dobrze zapoznać przed jej podpisaniem. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na okres trwania finansowania, limity faktoringowe, okres wykupu faktur, konsekwencje i odsetki za opóźnienia, procedurę rezygnacji z umowy, a także wpisane klauzule np. gwarancyjną, wyłączności, eksportową, del credere. Umowa powinna być jasna, niezbyt długa, zawierać definicję pojęć. Warto wspomnieć o tym, że umowa faktoringowa jest umową nienazwaną, co oznacza, że nie jest regulowana w części szczególnej  Kodeksu cywilnego. W związku z tym zgodnie z zasadą swobody umów możliwa jest negocjacja dowolnych warunków umowy między stronami, o ile są one zgodne z przepisami prawa.

Limity faktoringowe


Limit faktoringowy to kwota, do której faktor zobowiązuje się wypłacać środki z faktur. Limit globalny to maksymalna kwota, a sublimity dotyczą konkretnych kontrahentów. Przykładowy limit faktoringowy to 100 000 zł. W toku współpracy limity mogą być zwiększane.

Waluty faktoringu


Zwyczajowo faktoring oferowany jest na faktury w polskich złotych, są także oferty dwuwalutowe. Jeśli firma wystawia faktury w obcych walutach, to musi szukać faktora, który zapewni jej finansowanie także w innych walutach niż złotówki. W NFG możesz sfinansować fakturę w złotówkach i w walucie zagranicznej.

Minimalna kwota faktury


Nie każda drobna faktura będzie uwzględniana przez faktora – firmy ustalają minimalną kwotę netto finansowanej faktury. W ofercie faktoringu online dla małych firm kwoty finansowania rozpoczynają się już od 200 zł.

Terminy płatności faktur


Należy także sprawdzić, jakie terminy płatności mogą mieć finansowane faktury. Standard w branży to minimalny termin wynoszący jedynie 7 dni, a maksymalny – aż 90 dni.

Inne warunki finansowania


Ciekawym rozwiązaniem jest oferowanie elastyczności w kwestii finansowania – faktorant może wybrać, czy chce otrzymać całość kwoty z faktury czy tylko część. Kolejnymi sprawami, na które warto zwrócić uwagę, jest okres karencji – w NFG to nawet 14 dni, a także czas oczekiwania na wypłatę środków z faktury – im szybciej, tym lepiej.


Wydawać by się mogło, że jest bardzo dużo kwestii do rozważenia przy wyborze oferty faktoringowej, jednak jeśli zacznie się od znalezienia renomowanej i doświadczonej firmy faktoringowej, to oferta faktoringu powinna być korzystna. Mimo wszystko zawsze trzeba przeczytać dokładnie umowę i przyjrzeć się kosztom.