Udostępnij:
16-03-2021

Amortyzacja środków trwałych – wszystko, co musisz wiedzieć na jej temat

Decydując się na zakup jakiegokolwiek środka trwałego, musisz się liczyć z tym, że jego wartość będzie z czasem coraz niższa. Będzie się on w naturalny sposób zużywał, a jego bieżąca wartość będzie z każdym kolejnym miesiącem coraz mniejsza. Konieczne jest tym samym jego amortyzowanie. Jakie są najpopularniejsze metody amortyzacji?

Na czym polega amortyzacja środków trwałych?


Środki trwałe to nic innego jak rzeczowe składniki majątku Twojej firmy, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 12 miesięcy.

Są to na przykład:
  • budynki, w których prowadzisz działalność gospodarczą (jeśli jesteś ich właścicielem)
  • wyposażenie biura, np. sprzęt komputerowy,
  • środki transportu
  • inne wartościowe przedmioty, które wykorzystujesz w pracy i tym samym w pewnym stopniu zużywasz.
By uwzględnić w księgach rzeczywistą wartość środków trwałych, konieczne jest ich amortyzowanie – innymi słowy dokonywanie regularnych odpisów amortyzacyjnych, odpowiadających poziomowi zużycia.

Działanie takie możesz rozpocząć po miesiącu od rozpoczęcia użytkowania środka trwałego i zakończyć w momencie zrównania się jego początkowej wartości z dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi.

To, co z pewnością zainteresuje każdego przedsiębiorcę, to fakt, że amortyzacja stanowi koszt uzyskania przychodu i tym samym prowadzi do obniżenia wysokości podatku dochodowego.

Metody amortyzacji środków trwałych


Środki trwałe znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa bywają różne i tym samym różny bywa poziom ich zużycia.

Między innymi z tego względu istnieje kilka różnych metod amortyzacji, spośród których możesz wybierać.

Wyróżnia się cztery podstawowe metody amortyzacji środków trwałych:

1) Amortyzacja liniowa – to najpowszechniej stosowana przez przedsiębiorców metoda amortyzacji. Polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych w czasie – każdego miesiąca wartość środka trwałego korygowana jest o takiej samej wielkości odpis amortyzacyjny.

2) Amortyzacja degresywna – metoda, która zakłada szybsze zużycie środka trwałego w początkowym okresie jego użytkowania. Umożliwia tym samym szybsze zaliczenie części wartości początkowej środka trwałego w koszty i obniżenie w ten sposób wysokości podatku dochodowego. Warunkiem obniżenia podatku jest jednak generowanie przez firmę dochodu w momencie włączenia środka trwałego do ewidencji. Jeśli po jego zakupie firma generuje straty, korzystniejsza będzie amortyzacja progresywna.

3) Amortyzacja progresywna – metoda amortyzacji będąca przeciwieństwem amortyzacji degresywnej. W jej przypadku odpisy w początkowych miesiącach użytkowania są niższe od tych, które księgowane są wraz z upływającym okresem eksploatacji. Uzasadnione jest to tym, że koszty eksploatacji (np. koniecznych remontów) środka trwałego rosną wraz z upływem czasu.

4) Amortyzacja naturalna – metoda opierająca się na założeniu, że zużycie środka trwałego jest uzależnione od intensywności jego użytkowania. Jeśli kupujesz nową linię produkcyjną i zakładasz, że pozwoli Ci ona wyprodukować przez cały okres użytkowania X tysięcy sztuk produktu, odpisy amortyzacyjne kalkulujesz na podstawie rzeczywistej skali produkcji w danym miesiącu.

Jakie środki podlegają amortyzacji?


Co do zasady amortyzacji podlegają wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Co więcej, amortyzować możesz również dokonane inwestycje w obcych środkach trwałych (remont wynajętego biura), a nawet przedmioty wzięte w leasing, jeśli z umowy wynika, że powinny być one amortyzowane przez leasingobiorcę. Obowiązujące przepisy prawa zakazują jedynie stosowania odpisów amortyzacyjnych względem gruntów, praw wieczystego ich użytkowania, dzieł sztuki oraz eksponatów muzealnych. Amortyzacji nie podlegają również środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które przeznaczono do sprzedaży lub likwidacji.

Szukasz właśnie szybkiego sposobu na sfinansowanie zakupu środków trwałych?

Zainteresuj się faktoringiem.

Dzięki niemu w bardzo krótkim czasie i bez zbędnych formalności możesz zdobyć niezbędne środki na rozwój swojego biznesu.