Udostępnij:
16-03-2021

Weksel in blanco jako forma zabezpieczenia. Wszystko, o czym musisz pamiętać

Każdy przedsiębiorca z pewnością słyszał o wekslach, jednak zdecydowana większość nie ma z nimi żadnego doświadczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że warto wiedzieć, jak działają weksle, w jaki sposób są dziś wykorzystywane i jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy przy transakcjach wekslowych.

Co to jest weksel?


Zgodnie z definicją weksel to nic innego jak papier wartościowy, który wykorzystywany jest jako forma zabezpieczenia przy podpisywaniu najróżniejszych umów. Przykładowo, decydując się na zaciągniecie kredytu lub przystępując do dużej transakcji handlowej, druga strona może od ciebie wymagać zabezpieczenia w postaci weksla. Stanowi on tym samym twoje zobowiązanie do zapłacenia konkretnej kwoty stronie przeciwnej.

Pisemne zobowiązanie do zapłaty to umowa, w której mogą występować następujące osoby:

● trasant (wystawca weksla; strona, która zobowiązuje się do uregulowania w wyznaczonym terminie zobowiązania opisanego w umowie),
● trasat (w przypadku weksla ciągnionego, zwanego też trasowanym; osoba wskazana przez trasanta do zapłaty sumy wekslowej),
● remitent (wierzyciel wekslowy; strona, uprawniona do otrzymania sumy wekslowej).

W umowę może być zaangażowany również poręczyciel.
Jeśli zdecydujesz się być poręczycielem weksla, musisz mieć świadomość tego, że będziesz bezwarunkowo odpowiadać za dług wekslowy.


Jakie są podstawowe rodzaje weksli?


Istnieje kilka rodzajów weksli, z którymi możesz się spotkać, dlatego warto wiedzieć, jakie są podstawowe różnice pomiędzy nimi:

1) weksel własny (weksel suchy, prosty, sola) – weksel, w którym wystawca weksla jest płatnikiem sumy wekslowej,

2) weksel trasowany (weksel ciągniony, przekazany, trata) – weksel, w którym jego wystawca (trasant) kieruje do konkretnej osoby (trasata) bezwarunkowe polecenie zapłacenia sumy wekslowej na rzecz wierzyciela (remitenta),

3) weksel in blanco – weksel, który celowo pozostaje nieuzupełniony. Warunkiem jego ważności jest podpis któregokolwiek z dłużników wekslowych oraz sporządzenie dodatkowego dokumentu, tzw. porozumienia wekslowego.

weksel in blanco wzór

Weksel in blanco – czy warto z niego korzystać?


Podpisanie się pod wekslem, na którym celowo nie podaje się kwoty zobowiązania, może wydawać się bardzo ryzykownym posunięciem, ale wcale takim nie jest.

Dlaczego?

Niewypełniony weksel zgodnie z przepisami prawa nie może być uznany za papier wartościowy. Konieczne jest jego uzupełnienie o dodatkowy dokument – porozumienie wekslowe lub deklarację wekslową. Dokument ten precyzyjnie określa warunki, na jakich możliwa będzie realizacja weksla in blanco. Nie musisz się zatem obawiać, że podpisując weksel in blanco, akceptujesz ogromne ryzyko, przed którym nie będziesz w stanie prawidłowo się zabezpieczyć.

Weksle pełnią w obrocie gospodarczym wiele różnych funkcji, głównie kredytową. Oznacza to, że stanowią sposób na odroczenie terminu płatności za zakupione towary lub usługi.

Wspomnieć warto również o funkcji płatniczej (weksel może zastąpić gotówkę) lub gwarancyjnej (może stanowić skuteczną formę zabezpieczenia transakcji).

Czy weksle wymagane są w przypadku chęci skorzystania z usług faktoringowych?

Zdarza się, że weksel in blanco stanowi zabezpieczenie wymagane przez bank, firmę leasingową czy właśnie firmę faktoringową, jednak NFG nie wymaga od swoich klientów przedłożenia takiego zabezpieczenia.

Kim jest dłużnik wekslowy?


Korzystając z weksli, musisz pozostać ostrożnym i dobrze się zastanowić przed złożeniem podpisu na wekslu.

Dlaczego?

Zgodnie z polskimi przepisami prawa każdy, kto złoży podpis na wekslu, staje się automatycznie dłużnikiem wekslowym i solidarnie odpowiada wobec jego posiadacza.