Udostępnij:
13-09-2021

Czym różni się przychód od dochodu i jak się je liczy?

„Przychód” i „dochód” to pojęcia przez wielu mylone lub traktowane jako równoważne. Tymczasem występują między nimi istotne różnice, które mają ogromne znaczenie chociażby z punktu widzenia ustalenia wysokości należnego podatku. Podatek dochodowy płacony jest od dochodu, jednak istnieją formy opodatkowania, które opodatkowują przychód. Gdzie tkwi różnica? Czym przychód różni się od dochodu?

Czym jest przychód?


O przychodzie możemy mówić zarówno w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jak i przedsiębiorców. Najogólniej rzecz ujmując, przychodem jest otrzymana kwota środków z tytułu podpisanej umowy o pracę, umowy najmu, umowy sprzedaży czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota przychodu nie jest jednak równa kwocie, jaką dana osoba faktycznie może zadysponować. Z uzyskaniem konkretnych przychodów wiążą się bowiem pewne koszty – tzw. koszty uzyskania przychodu.

Znając wysokość owych kosztów i odejmując je od kwoty uzyskanego przychodu, będziemy mogli obliczyć dochód.

Czym są koszty uzyskania przychodu?


Koszty uzyskania przychodu odgrywają kluczową rolę w ustalaniu dochodu. Jeśli koszty przewyższają kwotę uzyskanego przychodu lub są jej równe, dochód nie występuje. Jak ustawodawca definiuje koszty uzyskania przychodu? Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako koszt uzyskania przychodu rozumieć należy „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

O kosztach uzyskania przychodu mówić można zarówno w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej, jak i w przypadku przedsiębiorców. Jeśli jesteśmy pracownikiem etatowym, mamy możliwość stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości:

● 250 zł miesięcznie w przypadku pracy w miejscu zamieszkania,

● 300 zł miesięcznie w przypadku pracy poza miejscem zamieszkania.

Osoby reprezentujące branżę kreatywną, naukową czy publicystyczną mają możliwość stosowania podwyższonej stawki kosztów uzyskania przychodów, wynoszącej aż 50 %.

W przypadku przedsiębiorców jest nieco inaczej, ponieważ koszty uzyskania przychodu stanowią wszystkie wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością.

Mowa o kosztach związanych z zakupem:
  • niezbędnych maszyn,
  • materiałów i półproduktów,
  • kosztach obsługi nieruchomości,
  • rachunkach za media itp.
  • Przykłady kosztów można mnożyć w nieskończoność. Umiejętność utrzymania ich w ryzach bardzo często decyduje o rentowności przedsiębiorstwa – istnieje wiele przykładów biznesów, które generują bardzo duże przychody, ale z uwagi na wysokie koszty działania uzyskują stosunkowo niewielki dochód.

Jak obliczyć dochód?


W celu ustalenia wysokości dochodu wystarczy od kwoty przychodu odjąć koszty jego uzyskania. W ten sposób kalkulowany jest tzw. dochód brutto. Nie jest to jeszcze kwota, jaką uznać można za ostateczny dochód. O tym, ile realnie zostanie na koncie przedsiębiorcy, informuje dochód netto, który wymaga skorygowania dochodu brutto o wysokość należnego podatku dochodowego.

Co warto podkreślić, uzyskiwanie dochodu wcale nie jest konieczne, by móc kontynuować prowadzoną działalność. Wielu przedsiębiorców stara się w taki sposób zarządzać przychodami i kosztami, by dochodu nie wykazywać w ogóle lub wykazywać go w jak najmniejszej wysokości. Celem jest oczywiście uniknięcie konieczności płacenia podatku dochodowego.

Działanie takie jest jednak dość ryzykowne. Może się okazać bowiem, że w pewnym momencie nadejdzie nieco trudniejszy czas lub ze współpracy zrezygnuje jeden z kontrahentów i zbilansowanie kosztów przychodami nie będzie możliwe. Bez zgromadzonego we wcześniejszych latach kapitału przedsiębiorca może mieć problem z pokryciem wszystkich swoich zobowiązań i utrzymaniem biznesu na powierzchni.