Udostępnij:
13-09-2021

Wysokość składek ZUS – dowiedz się, jak je obliczyć

Prowadzenie działalności gospodarczej jest dobrym sposobem na zwiększenie zarobków i realizację swoich marzeń. Jednocześnie należy pamiętać, że wiąże się ono z ogromną ilością formalności i obowiązków. Jednym z nich jest konieczność odprowadzania składek ZUS. Problemy wiążą się nie tylko z samym zobowiązaniem, lecz także z obliczeniem kwoty do zapłaty.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga dokonania zgłoszenia do ZUS


Obowiązek odprowadzania składek ZUS spoczywa na każdym przedsiębiorcy. Rozpoczynając działalność gospodarczą, musisz więc pamiętać o tym, że obowiązuje Cię zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązek opłacania składek dotyczy ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego. W przypadku składki chorobowej to Ty decydujesz, czy będziesz korzystać z ubezpieczenia. W ramach ubezpieczeń społecznych musisz również uiszczać opłaty miesięczne za ubezpieczenie zdrowotne.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że obowiązek zapłaty składek ZUS istnieje niezależnie od wyników osiąganych z działalności gospodarczej. Pojedyncze zwolnienia muszą wynikać z przepisów prawa i są wprowadzane w sytuacjach wyjątkowych (np. tarcze antykryzysowe związane z pandemią COVID-19). 

Wysokość składek ZUS


Jeśli nie masz prawa do ulg, to musisz zapłacić składki w pełnej kwocie. Ich wysokość jest uzależniona od stawki średniego prognozowanego wynagrodzenia. W związku z tym, że w 2021 roku wynosi ono 5 259 złotych, to podstawa wymiaru składek (60% tego wynagrodzenia) ustalona została na poziomie 3 155,40 złotych, a poszczególne składki wynoszą:

● składka na ubezpieczenie emerytalne – 615,93 złotych,
● składka na ubezpieczenie rentowe – 252,43 złotych,
● składka na ubezpieczenie chorobowe – 77,31 złotych,
● składka na ubezpieczenie wypadkowe – 52,70 złotych.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się nie na podstawie średniego prognozowanego wynagrodzenia, a biorąc pod uwagę wysokość średnich wynagrodzeń, które obowiązywały w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok ustalania wysokości składek. Składka zdrowotna w 2021 roku wynosi 381,81 złotych.

Czy mogę skorzystać z ulg w składkach ZUS?


Szansą na zmniejszenie wysokości zobowiązania jest skorzystanie z ustawowych ulg. Te przysługują jednak tylko niektórym podmiotom.

Oszczędzić możesz, jeśli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą. Przez 2 lata masz bowiem prawo do opłacania zmniejszonych składek (rozwiązanie popularnie określa się jako „mały ZUS”). W tym przypadku podstawą obliczania wysokości składek jest minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku.

Rozważenia wymaga również skorzystanie z ulgi na start. W tym przypadku osoby rozpoczynające prowadzenie biznesu mogą być na 6 miesięcy zwolnione z obowiązku zapłaty składek. Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Przy korzystaniu z ulgi na start nie obejmuje Cię ubezpieczenie zdrowotne. 

Terminy zapłaty składek ZUS


Składki ZUS musisz opłacać co miesiąc (z dołu za poprzedni miesiąc). Termin płatności jest zróżnicowany ze względu na podmioty zobowiązane. Piątego dnia miesiąca składki opłacają jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, a także gospodarstwa pomocnicze. Przedsiębiorcy płatności muszą dokonać do 10. dnia miesiąca. Termin do połowy miesiąca zarezerwowany został z kolei dla pozostałych podmiotów.

W przypadku braku środków na realizację codziennych zobowiązań warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest faktoring. Ta forma finansowania jest zdecydowanie korzystniejsza niż popularne kredyty i pożyczki, a także zabezpiecza Twoje interesy. Dzięki faktoringowi możesz szybko uwolnić zamrożone środki z faktur z odroczonym terminem płatności i to bez konieczności dopełniania szeregu formalności.