Udostępnij:
02-07-2022

Mały ZUS – ile wynosi i od czego jest zależny?

Dla nowych biznesów, a szczególnie jednoosobowych działalności gospodarczych, comiesięczna składka odprowadzana do ZUS stanowi jedno z największych obciążeń. Między innymi z tego względu przepisy przewidują pewne ulgi i ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy ruszają właśnie z biznesem lub wracają do biznesu po dłuższej przerwie. Na jakie udogodnienia mogą liczyć? Ile wynosi dla nich ZUS na start?

Podstawowe koszty prowadzenia biznesu

Jednym z podstawowych i stałych kosztów prowadzenia biznesu jest składka odprowadzana do  ZUS, tj. składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość większości składek zależna jest od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce – wyjątek stanowi składka zdrowotna, która wraz z wprowadzeniem Nowego Ładu zależy od formy opodatkowania oraz wysokości dochodów.

Podstawę wymiaru składek odprowadzanych do ZUS stanowi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, czyli w 2022 roku 3 553,20 zł. Przekłada się to na:

● 693,58 zł składki emerytalnej (19,52%),

● 284,26 zł składki rentowej (8%),

● 59,34 zł składki wypadkowej (1,67%),

● 87,05 zł składki chorobowej (2,45%),

● 87,05 zł składki na Fundusz Pracy (2,45%).

Miesięczne obciążenie przedsiębiorcy, bez składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynoszą tym samym 1 211,28 zł lub 1 124,23 zł w przypadku rezygnacji z dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla młodych oraz drobnych przedsiębiorców często jest to na tyle duże obciążenie, że skutecznie zniechęca do założenia biznesu. Między innymi z tego względu zdecydowano się na wprowadzenie szeregu ułatwień i ulg na start. Mowa m.in. o takich rozwiązaniach, jak:

● preferencyjny ZUS,

● ulga na start,

● mały ZUS plus.

Ile wynosi mały ZUS?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez jej rejestracji. Z rozwiązania takiego możemy skorzystać, o ile w ostatnich 5 latach nie prowadziliśmy działalności, a nasze przychody w żadnym miesiącu nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie jest objęty żadnymi ubezpieczeniami – ani społecznymi, ani zdrowotnym.

Co, jeśli nasze przychody są wyższe, ale nie na tyle wysokie, by już od pierwszego dnia płacić ZUS w pełnej wysokości? Wówczas możemy skorzystać z małego ZUS-u, zwanego też preferencyjnym. Zasada jego działania i sposób obliczania składek są analogiczne, jak w przypadku standardowego ZUS-u, jednak znacznie niższa jest podstawa wymiaru składek – wynosi zaledwie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 roku 903 zł.

Przedsiębiorca opłaca jedynie składki: emerytalną, rentową, wypadkową i ewentualnie chorobową, która jest dobrowolna. Przekłada się to na miesięczne obciążenie w wysokości 285,71 zł lub 263,59 zł w przypadku rezygnacji ze składki chorobowej. Z ulgi takiej korzystać można przez maksymalnie 24 miesiące.

Ile-mały-ZUS-wynosi-w-2022-(1).jpg

Ile wynosi mały ZUS plus?


Po upływie 24 miesięcy opłacania preferencyjnego ZUS-u przedsiębiorca wcale nie musi od razu opłacać składek w pełnej wysokości. Może skorzystać bowiem z innej ulgi, która funkcjonuje pod nazwą „mały ZUS plus”. Jest to ulga adresowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą już działalność (przynajmniej przez 60 dni kalendarzowych ubiegłego roku), a ich przychody za cały ubiegły rok nie przekroczyły kwoty 120 000 złotych.

O ile przedsiębiorca spełnia wszystkie stawiane przez ustawodawcę warunki korzystania z małego ZUS-u plus, opłaca składki w wysokości uzależnionej od przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym. Nie mogą być one niższe niż preferencyjne i wyższe niż standardowe składki ZUS.

Jak działa ulga na start?


Ulga na start to szansa na uzyskanie zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne na okres 6 miesięcy. Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to dobry sposób na przetestowanie pomysłu na biznes przez pierwsze 6 miesięcy i zdecydowanie po tym czasie, na ile zasadne jest jego kontynuowanie.
Korzystanie z ulg niewątpliwie ułatwia start w biznesie, jednak wiąże się konkretnymi konsekwencjami. Niskie składki lub ich brak dziś są jednoznaczne z brakiem lub niskimi świadczeniami w przyszłości. Warto być tego świadomym w momencie chęci przedłużenia korzyści i sięgania po kolejne dostępne ulgi.

Co zrobić gdy firma nie ma za co opłacić składek ZUS?


Wielu małych przedsiębiorców boryka się z problemem utrzymania płynności finansowej, gdyż oczekują na zapłatę faktur wystawionych z długim terminem płatności. W takich wypadkach warto skorzystać z eFaktoringu i zamienić faktury na gotówkę w 5 minut. Wszystko co trzeba wiedzieć o faktoringu znajdziesz tutaj: FaktoringInną opcją jest skorzystanie z Fakturatki. Fakturatka to faktoring zakupowy oferowany przez NFG, dzięki któremu mali przedsiębiorcy rozkładają na raty faktury zakupowe z przyszłym terminem płatności. A co ważne mogą to być faktury zarówno za sprzęt, towar czy zakupioną usługę np. nową stronę internetową, remont lokalu usługowego czy sesję zdjęciową do reklamy. Sam proces rozkładania na raty jest bardzo prosty - wystarczy na specjalnie przygotowanym kalkulatorze wskazać kwotę faktury i liczbę rat na jaką chce się rozłożyć płatność, a następnie zaakceptować warunki finansowania SMSem. NFG reguluje płatność w terminie na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto wskazane przez NFG.