Udostępnij:
23-09-2022

CEIDG i forma opodatkowania – jak dokonać zmiany?

Wybór formy opodatkowania to zadanie, które może przysporzyć pewnych trudności. Bez znajomości podstawowych zasad rachunkowości trudno jest dokonać rozsądnego ekonomicznie wyboru. Co, jeśli wybrana pospiesznie forma opodatkowania okaże się niekorzystna dla przedsiębiorcy? Podpowiadamy, jak zaktualizować wpis w CEIDG i dokonać zmiany obecnej formy opodatkowania na inną.

Wybór formy opodatkowania – dostępne możliwości


Decydując się na rozpoczęcie przygody z biznesem i założenie własnej firmy, przedsiębiorca musi podjąć szereg istotnych decyzji. Mowa nie tylko o wyborze obszaru działalności, zatrudnieniu właściwych osób do pomocy czy wynajęciu odpowiedniego lokalu, ale również o wyborze najlepszej formy opodatkowania dla planowanej działalności.
Co do zasady, przedsiębiorcy mogą wybierać spośród następujących form:

  • zasady ogólne – stawka podatku zależna od dochodu, wynosząca 12% i 32%,

  • podatek liniowy – stała stawka podatkowa wynosząca 19%,

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawka podatku zależna od rodzaju prowadzonej działalności.

Do niedawna na liście tej znajdowała się również karta podatkowa, jednak z początkiem 2022 roku forma ta jest niedostępna dla nowych przedsiębiorców oraz tych, którzy planują zmianę formy opodatkowania.

Co warto podkreślić, raz wybrana forma opodatkowania wcale nie musi być kontynuowana przez przedsiębiorcę przez cały okres prowadzenia działalności. Wraz z rozwojem biznesu, zmianą jego profilu lub skali działania zmiana formy opodatkowania może okazać się bardzo rozsądnym posunięciem.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zarejestrowanie nowej działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania dokonują na etapie składania druku CEIDG-1. Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego zawarto w pkt. 15 wspomnianego wniosku.

jak-zmienic-forme-opodatkowania.jpg


Jak sprawdzić formę opodatkowania w CEIDG?


Rejestr CEIDG pozwala wprawdzie sprawdzić wiele podstawowych informacji na temat konkretnych podmiotów gospodarczych, jednak próżno szukać w nim tych o aktualnej na dany moment formie opłacania podatku dochodowego. Są to informacje, których rejestr nie udostępnia każdemu zainteresowanemu.

Czy oznacza to, że przedsiębiorca nie ma możliwości zweryfikowania treści przekazanego przy rejestracji wniosku? Nic bardziej mylnego. Historyczne wnioski oraz informacje, czy zostały one prawidłowo przekazane do właściwych urzędów, zweryfikować można na „Koncie przedsiębiorcy” na Biznes.gov.pl. Wystarczy zalogować się na swoje konto, wykorzystując do tego celu Profil zaufany, a następnie w zakładce „Moja firma” przejrzeć historię wniosków. Wnioski sortowane są chronologicznie, co oznacza, że pierwszy na liście będzie tym, który został przekazany jako ostatni. By zweryfikować jego treść, wystarczy go otworzyć i sprawdzić w pkt. 15 wybraną formę opodatkowania. Jeśli przy wniosku widnieje informacja „przetworzony poprawnie”, zawarte w nim informacje zostały zaktualizowane przez właściwe urzędy.


Jak zmienić formę opodatkowania w CEIDG?


Zmiany formy opodatkowania dokonuje się analogicznie jak wyboru przy rejestracji. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem wypełnić dokładnie ten sam druk CEIDG-1. Trzeba jednak pamiętać o tym, by właściwie go uzupełnić. Już w pierwszym punkcie wniosku pojawia się pytanie o jego rodzaj. W tym miejscu należy wybrać „Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG” i podać datę powstania zmiany. W kolejnym kroku należy uzupełnić wszystkie pola, które zostały oznaczone jako obowiązkowe przy dokonywaniu aktualizacji wpisu do CEIDG.

Przy zmianie formy opodatkowania pamiętać należy również o ustawowych terminach. Zmiany należy dokonać nie później niż 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu w danym roku podatkowym.