Udostępnij:
01-07-2022

Jak założyć profil zaufany bez banku

Profil zaufany pełni w e-administracji funkcję podpisu elektronicznego, dzięki czemu umożliwia autoryzowanie wielu operacji i ułatwia składanie wniosków. Wbrew pozorom jego założenie jest niezwykle proste i wcale nie zajmuje zbyt wiele czasu. Zdecydowanie najłatwiej dokonać tego za pośrednictwem jednego z banków, jednak nie jest to jedyna możliwość. Jak założyć profil zaufany nie mając konta w banku?

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to nic innego jak podpis zaufany czy podpis elektroniczny. Narzędzie, przy pomocy którego można potwierdzać swoją tożsamość w sieci i dzięki temu składać i podpisywać wnioski kierowane do podmiotów publicznych. Czy warto posiadać profil zaufany? Jak najbardziej. Dzięki niemu można zaoszczędzić sporo czasu, który normalnie poświęcilibyśmy na stanie w długich kolejkach w urzędach.
Co konkretnie można zrobić dzięki profilowi zaufanemu? Lista jest naprawdę długa i obejmuje m.in.:

● logowanie do portalu PUE ZUS, gdzie można chociażby podejrzeć składki odprowadzane do ZUS i poznać prognozowaną wysokość przyszłej emerytury,

● sprawdzić liczbę posiadanych punktów karnych,

● podejrzeć przekazane przez pracodawców PIT-y i złożyć roczne zeznanie podatkowe,

● wnioskować o świadczenie 500+, becikowe czy świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,

● zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta,

● zarejestrować działalność gospodarczą lub dokonać aktualizacji wpisu w CEIDG.

Kto i gdzie może założyć profil zaufany?

Do profilu zaufanego uprawniony jest każdy posiadacz numeru PESEL, mający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Profilu zaufanego nie mogą zaś założyć osoby małoletnie (tj. dzieci przed ukończeniem 13. roku życia) oraz osoby ubezwłasnowolnione.
Jak zakłada się profil zaufany? Co do zasady istnieją dwa sposoby:

● przez Internet,

● w punkcie potwierdzającym.

Zdecydowanie najwygodniej i najszybciej zakłada się profil zaufany za pośrednictwem Internetu. Wszelkich formalności można w ten sposób dopełnić w zaledwie kilka chwil. Nieco mniej wygodnym sposobem jest wizyta w punkcie potwierdzającym, którą poprzedzić należy zainicjowaniem wniosku online.

jak-załozyc-profil-zaufany-bez-banku-(1).jpg

Jak założyć profil zaufany przez Internet?

By stać się posiadaczem profilu zaufanego bez wychodzenia z domu, trzeba spełniać jeden z poniższych warunków:

● posiadać rachunek bankowy w banku, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (link),

● posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Są to jedyne sposoby potwierdzenia naszej tożsamości, z których możemy skorzystać online. Profil zaufany zawiera zestaw danych pozwalających jednoznacznie zidentyfikować posiadacza: imię/imiona, nazwisko, data urodzenia oraz PESEL.

Wybierając bank jako sposób autoryzacji naszej tożsamości, będziemy musieli zalogować się do systemu bankowości internetowej, a następnie wyszukać formularz, który pozwoli na utworzenie profilu zaufanego. Procedura jest na ogół bardzo prosta i szybka. Po założeniu profilu zaufanego w ten sposób będziemy musieli logować się do poszczególnych platform, wybierając opcję logowania przez system tego konkretnego banku.

Nieco inaczej wygląda procedura w przypadku autoryzacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Proces należy zainicjować na stronie internetowej profilu zaufanego. Po wypełnieniu formularza i jego autoryzacji pojawi się komunikat z potwierdzeniem poprawnego złożenia wniosku oraz pytanie o sposób jego autoryzacji. Na tym etapie należy wybrać opcję kwalifikowanego podpisu elektronicznego i następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Profil zaufany bez konta bankowego

Jeśli nie chcemy logować się do profilu zaufanego przy pomocy bankowości internetowej lub nie posiadamy rachunku w banku, który ma możliwość potwierdzenia naszej tożsamości, mamy do wyboru dwie alternatywne metody:

● wspomniany już kwalifikowany podpis elektroniczny,

● wizytę w punkcie potwierdzającym.

W obu przypadkach wniosek inicjowany jest online, a jedynie autoryzowany w jeden z powyższych sposobów.