Udostępnij:
02-02-2023

Uniwersalne, podstawowe i szczegółowe zasady rachunkowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa wymaga stosowania się do przepisów wynikających wprost z ustawy o rachunkowości. Wskazuje ona między innymi na konieczność stworzenia polityki rachunkowości – dokumentu, który będzie zawierał stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości. O jakich zasadach mowa? Jak dzieli się zasady rachunkowości?
Ekspert NFGArtykuł powstał we współpracy z ekspertami NFG