Udostępnij:
09-05-2024

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie – istota i metody

Koszty są nieodłączną częścią prowadzenia biznesu. Umiejętne zarządzanie nimi jest niewątpliwie kluczowym elementem sukcesu każdego przedsięwzięcia biznesowego. Optymalizacja kosztów to z kolei najszybsza droga ku zwiększeniu rentowności i poprawie konkurencyjności, a w konsekwencji długoterminowemu wzrostowi organizacji. Od czego należy rozpocząć realizację strategii optymalizacyjnej? Jakie działania warto podjąć, by obniżyć koszt prowadzenia działalności?

Optymalizacja kosztów w firmie – od czego zacząć?


Pierwszym krokiem do optymalizacji kosztów jest dokładna analiza bieżących wydatków. W ramach tej analizy należy zbadać wszystkie koszty związane z działalnością firmy, m.in. koszty operacyjne, zarządzania, marketingu, zasobów ludzkich, transportu. Ważne, by przeprowadzić tę analizę w sposób kompleksowy i jak najdokładniejszy, uwzględniając wszystkie składowe kosztów. Na tej podstawie można następnie zidentyfikować obszary, które charakteryzują się dużym potencjałem optymalizacyjnym.

Szczególnie w dużych firmach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej można identyfikować działy, zespoły czy procesy, których dalsze istnienie nie ma ekonomicznego uzasadnienia lub tylko w niewielkim stopniu przyczynia się do rozwoju firmy.

Zidentyfikowanie takich problemów pozwala na mniej lub bardziej znaczące cięcia, redukcje, reorganizacje czy restrukturyzacje, które będą miały również bezpośrednie przełożenie na koszty.

GettyImages-576902490.jpg


Metody optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie


Sposobów na realizację strategii optymalizacji kosztów jest wiele i w dużej mierze zależą one od rodzaju, specyfiki i skali prowadzonego biznesu. Spośród tych metod optymalizacyjnych najpowszechniej stosowane są trzy:


1. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi


Koszty związane z zasobami ludzkimi odpowiadają zwykle za połowę lub nawet większą część całkowitych kosztów podmiotu. Między innymi z tego względu właśnie ta kategoria kosztowa jest poddawane analizie jako pierwsza. Cięcia wynagrodzeń czy redukcja zatrudnienia to najbardziej oczywiste i najszybsze sposoby na optymalizację kosztów.

Oczywiście nie są to jedyne dostępne możliwości. Myśląc o optymalizacji w dłuższej perspektywie, warto chociażby zainwestować w szkolenia, by podnosić w ten sposób kompetencje pracowników, a co za tym idzie – jakość i efektywność ich pracy. Duże znaczenie dla redukcji kosztów ma również nieustanne doskonalenie metod rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy. Dobrze dobrani pracownicy na konkretne stanowiska będą w stanie szybciej przystosować się do nowych obowiązków i realizować postawione przed nimi cele, co szybko przełoży się na zwiększenie rentowności firmy.


2. Automatyzacja procesów


Automatyzacja procesów jest kolejną skuteczną metodą optymalizacji kosztów w firmach. Wiele zadań realizowanych przez pracowników jest powtarzalnych, a przez to podatnych na ludzkie błędy. Znaczną ich część można w pełni lub przynajmniej częściowo zautomatyzować. Przykłady takich procesów to księgowość, obsługa klienta, zarządzanie zapasami itd. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania czy przeszkolonego algorytmu można znacząco usprawnić i zoptymalizować firmowe procesy i jednocześnie uwolnić zasoby, które mogą zostać oddelegowane do zadań, które wymagają kreatywności lub przekładają się bezpośrednio na wzrost przychodów podmiotu.


3. Negocjacje z dostawcami


Niezwykle ważnym narzędziem w redukcji kosztów jest również cykliczne przeglądanie kontraktów z dostawcami i negocjowanie warunków. Niezależnie od branży, w jakiej działa firma, istnieje wiele możliwości negocjacji korzystniejszych warunków z dostawcami. Podejmowane rozmowy mogą dotyczyć ceny, ilości zamówień, terminów płatności itp. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że konieczne jest zachowanie dużej ostrożności – nie zawsze najtańsza opcja będzie tą automatycznie najlepszą. Warto również uwzględnić jakość i niezawodność dostawców, by uniknąć potencjalnych problemów i strat w przyszłości.