Udostępnij:
16-04-2024

Jak obliczyć dochód netto?

Czy to w kontekście finansów osobistych, czy firmowych, niezwykle ważne jest rozumienie różnic między dochodem netto a brutto. Sposób dochodzenia od dochodu brutto do dochodu netto niestety nie zawsze jest prosty i przejrzysty. Winę za to ponoszą najróżniejsze podatki i inne koszty uzyskania przychodu oraz odmienne zasady ich obliczania. Wyjaśniamy, czym jest przychód i dochód z perspektywy przedsiębiorcy i etatowego pracownika oraz jak się je oblicza.

Przychód i dochód w przypadku przedsiębiorcy


Dla przedsiębiorcy przychód to kwota pieniędzy, którą otrzymuje z tytułu sprzedaży swoich towarów lub usług. Jest sumą wszystkich wpływów finansowych, jakie właściciel firmy generuje ze swojej działalności. Pojawienie się jakiegokolwiek przychodu wymaga jednak poniesienia pewnych kosztów – tzw. kosztów uzyskania przychodu. Dochód jest tym samym kwotą, którą uzyskuje się po odjęciu sumy poniesionych kosztów od wygenerowanych przez firmę przychodów. Stanowi tzw. dochód brutto, który podlega następnie opodatkowaniu. Dopiero uwzględnienie obciążeń podatkowych pozwala na ustalenie kwoty dochodu netto. Dochód jest miarą zyskowności działalności gospodarczej i stanowi podstawę do oceny efektywności przedsiębiorstwa.

Dochód netto a brutto pracownika


Dochód netto w przypadku pracownika jest jednym z najważniejszych pojęć związanych z finansami osobistymi. To kwota, którą otrzymujesz na koniec miesiąca po odliczeniu wszystkich kosztów i podatków. Warto zrozumieć, jak obliczać dochód netto, by móc skutecznie zarządzać swoimi finansami.

W kontekście wynagrodzeń pracowniczych bardzo często stosuje się terminy „duże brutto” i „małe brutto”. Duże brutto to kwota, która odzwierciedla pełne obciążenie finansowe przedsiębiorcy. Małe brutto to z kolei kwota brutto wynagrodzenia pracownika, która zapisana jest w jego kontrakcie. To, co finalnie trafia na rachunek bankowy pracownika, to dochód netto.

Przeanalizujmy to na prostym przykładzie – tj. pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzinowym na umowie o pracę z wynagrodzeniem brutto na poziomie 5000 złotych:
● 6024 zł – duże brutto;
● 5000 zł – małe brutto;
● 3738,19 zł – dochód netto.

Z czego wynika tak duża różnica między kwotą wynagrodzenia brutto a netto pracownika? Powodem tego jest obowiązek obliczania i odprowadzania przez pracodawców obowiązkowych składek na ubezpieczenia oraz zaliczki na PIT. W omawianym przykładzie obciążenia dla pracownika będą następujące:

● 488 zł – ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy wymiaru);
● 75 zł – ubezpieczenie rentowe (1,50% podstawy wymiaru);
● 122,50 zł – ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru);
● 388,31 zł – ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru);
● 188 zł – zaliczka na PIT (12% lub 32% podstawy opodatkowania).


dochod-netto.jpg

Pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika ponosi istotnie wyższy koszt niż jego wynagrodzenie brutto. Składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana jest bowiem w równej części przez obie strony, co przekłada się na 488 zł (9,76% podstawy wymiaru), które musi ze swojej kieszeni dołożyć pracodawca. Składka na ubezpieczenie rentowe w przypadku przedsiębiorcy jest istotnie wyższa i wynosi 325 zł (6,50% podstawy wymiaru). Pracodawca nie partycypuje wprawdzie w składkach na ubezpieczenie chorobowe czy zdrowotne, ale wyłącznie do niego należy ubezpieczenie wypadkowe 83,50 zł (od 0,67% do 3,33%), Fundusz Pracy 122,50 zł (2,45% podstawy wymiaru) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 5 zł (0,10% podstawy wymiaru).

W rezultacie całkowity koszt zatrudnienia pracownika z wynagrodzeniem 5000 zł brutto wynosi dla przedsiębiorcy 6024 zł. Mimo tak wysokich obciążeń wynagrodzenie netto, które trafi na konto pracownika, wynosi zaledwie 3738,19 zł. Warto mieć tego świadomość, negocjując podwyżkę lub planując rozpoczęcie przygody z biznesem.