Udostępnij:
26-11-2021

Co to są zatory płatnicze i jakie mają skutki?

Kredyty kupieckie, w których podmiot oferujący swoje towary lub usługi umożliwia klientowi płatność odroczoną w czasie, na stałe wpisały się w realia polskiego obrotu gospodarczego. Korzystne dla nabywcy, są mogą być niebezpieczne dla sprzedawcy. Zatory płatnicze mogą poważnie zaburzyć działanie przedsiębiorstwa, dlatego warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.

Czym jest zator płatniczy?


Zator płatniczy powstaje, gdy przedsiębiorca przez długi czas nie otrzymuje płatności po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru i staje się dłużnikiem wobec innych podmiotów (ponieważ nie może regulować swoich zobowiązań). Sytuacja jest trudna nie tylko dla strony konkretnej transakcji. Zatory płatnicze oddziałują na pozostałych uczestników obrotu, sukcesywnie utrudniając ich działalność.

W odniesieniu do zatorów płatniczych można mówić o efekcie domina. Fakt, że kupujący nie zapłaci sprzedawcy, prowadzi do sytuacji, w której temu drugiemu może zabraknąć środków na spłatę własnych zobowiązań. Z tych względów niezwykle ważne jest podejmowanie zdecydowanych działań sprzyjających utrzymaniu płynności finansowej.

Zminimalizować skutki zatorów płatniczych ma uchwalona w 2019 roku ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Objęte nią regulacje mają chronić wierzycieli. Uproszczenia dotyczą m.in. postępowania o zapłatę. Zabezpieczenie interesów kontrahentów jest realizowane przede wszystkim przez skrócenie maksymalnych terminów zapłaty (do 30 dni w przypadku, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny oraz 60 dni w przypadku relacji większych przedsiębiorstw z mniejszymi).

Jak dochodzi do powstania zatorów płatniczych?


Dlaczego ustalenie rozsądnych terminów płatności jest tak ważne? Zator płatniczy pojawia się, gdy ustalane terminy zapłaty są zbyt długie, a także w efekcie nieterminowych płatności. Brak regulowania zobowiązań prowadzi do sytuacji, w której wierzyciel nie ma środków na opłacenie swoich zobowiązań i w rezultacie sam staje się dłużnikiem. Sytuacja w zawrotnym tempie rozwija się, a problemy z utrzymaniem płynności stają się udziałem kolejnych podmiotów.

Ryzyko powstawania zatorów płatniczych jest zwiększone, gdy przedsiębiorstwo regularnie zgadza się na ustalanie odroczonych terminów płatności. Takie praktyki wymuszają kontrahenci, więc zazwyczaj jako przedsiębiorca nie możesz ich uniknąć. Zatory płatnicze mogą mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla Ciebie, jak i gospodarki ogółem.

Konsekwencje zatorów płatniczych mogą być poważne


Zatory płatnicze mają daleko idący wpływ zarówno na Twoją działalność gospodarczą, jak i inne przedsiębiorstwa z Twojego otoczenia. W uzupełnieniu wspomnianego już efektu domina warto zaznaczyć, że problem dotyczy ponad 80% polskich przedsiębiorstw.

Zatory płatnicze hamują rozwój Twojego biznesu i sprawiają, że brakuje środków nie tylko na inwestycje, ale również na działalność bieżącą. Konieczność podniesienia cen może odstraszać klientów, a gdy informacje o złej sytuacji finansowej podmiotu ujrzą światło dzienne, utrata dobrego imienia może okazać się nieodwracalna.

Na skutek zatorów płatniczych w zatrważającym tempie rosną koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W krótkim czasie może dojść do niewypłacalności, a w rezultacie do ogłoszenia upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa.

Podejmując zdecydowane kroki, możesz uniknąć powstania zatorów płatniczych i ich przykrych konsekwencji.

Faktoring rozwiązaniem na zatory płatnicze


Prowadząc własny biznes, powinieneś zrobić wszystko, aby zapobiec powstawaniu zatorów płatniczych. Prewencja to klucz do sukcesu. Prowadź regularny monitoring należności, czyli kontrolę spłaty wierzytelności. W ten sposób możesz reagować szybko na pojawiające się problemy i tym samym zminimalizować ryzyko opóźnień.

Ryzyko powstania zatorów płatniczych możesz również ograniczyć, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z alternatywnej formy finansowania. Faktoring jest usługą finansową, w której z pomocą przyjdzie Ci faktor, czyli podmiot oferujący wykup faktur z odroczonym terminem płatności.

Martwisz się, że na mocy umowy z klientem zezwoliłeś na dokonanie zapłaty dopiero za kilka tygodni i brakuje Ci środków na zapłatę za swoje zobowiązania? Faktoring pozwala uzyskać należność objętą fakturą jeszcze tego samego dnia.

Do głównych zalet tej formy finansowania należy przejrzystość kosztów i minimum formalności. Środki uzyskane z faktury możesz przeznaczyć na dowolny cel. Cały proces przejdziesz bez wychodzenia z domu, działając w pełni online. Faktoring jest bardziej opłacalny niż tradycyjne pożyczki i kredyty.

Mniejsze obciążenie sprawia, że usługę możesz na stałe włączyć do swoich praktyk finansowych.