Udostępnij:
13-05-2024

Co oznacza restrukturyzacja firmy i w jakich sytuacjach się ją przeprowadza?

Restrukturyzacja jest terminem często spotykanym w świecie biznesu. Kryje się pod nim proces wprowadzania zmian w organizacji w celu poprawy efektywności jej działania, zwiększenia rentowności czy umocnienia pozycji rynkowej. Restrukturyzacje mogą dotyczyć różnych obszarów przedsiębiorstwa i w mniejszym lub większym stopniu rewolucjonizować sposób jego działania. Jakie są główne cele restrukturyzacji i jej podstawowe przesłanki?

Co oznacza restrukturyzacja firmy?


Restrukturyzacja jest procesem wdrażania zmian. Ma na celu dostosowanie organizacji do zmieniających się warunków rynkowych, poprawę efektywności jej działania oraz zwiększenie konkurencyjności. Ten proces może być konieczny w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo napotyka trudności, takie jak np. spadek sprzedaży, istotne zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, problemy finansowe czy utrata kluczowych klientów. Przeprowadzenie restrukturyzacji pozwala na odbudowanie stabilności i zwiększenie szans na odniesienie sukcesu w dłuższej perspektywie czasowej.


Jakie są główne cele restrukturyzacji?


Głównym celem każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja zysku, dlatego też poprawa wyników stanowi oczekiwany rezultat każdej restrukturyzacji. Jej cele można jednak rozpisać na kilka podstawowych kategorii:

1. Poprawa efektywności operacyjnej – restrukturyzacja może koncentrować się na optymalizacji procesów biznesowych i zwiększeniu wydajności działania. Obejmuje wówczas np. zmiany w organizacji pracy, automatyzację procesów produkcyjnych i biznesowych lub też inwestycje w nowe technologie.

2. Zmiana struktury organizacyjnej – restrukturyzacja może prowadzić do zmiany struktury organizacyjnej, czyli do jej centralizacji lub decentralizacji, zmniejszenia liczby poziomów hierarchii czy wprowadzenia zupełnie nowych jednostek organizacyjnych. Wszystko w celu zwiększenie elastyczności i usprawnienia procesu podejmowania decyzji.

3. Poprawa sytuacji finansowej – restrukturyzacja bywa koniecznością, gdy przedsiębiorstwo zmaga się z problemami finansowymi (np. ma duże zadłużenie lub niskie wskaźniki rentowności). Może wówczas obejmować nie tylko negocjacje z wierzycielami, lecz także przeprowadzenie zdecydowanej redukcji kosztów czy nawet wprowadzenie zmian w dotychczasowej strategii finansowej.

4. Zwiększenie konkurencyjności – czasami konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji wynika również ze zmian zachodzących na rynku. Może tym samym obejmować włączenie do oferty nowych produktów i usług, poszukiwanie nowych rynków zbytu czy inwestycje w badania i rozwój.

GettyImages-882803098.jpg


Kiedy warto rozważyć przeprowadzenie restrukturyzacji w biznesie?


Powodów, dla których firma może chcieć wdrożyć mniej lub bardziej istotne zmiany w dotychczasowym sposobie działania, jest wiele. Do najważniejszych z nich zalicza się m.in.:

spadek rentowności – jeśli przedsiębiorstwo odnotowuje spadek rentowności, warto wnikliwie przeanalizować przyczyny takiego stanu i rozważyć określone zmiany, które dawałyby szansę na poprawę efektywności oraz zwiększenie zysków;

zmiany na rynku – jeśli rynek, na którym funkcjonuje firma, ulega istotnym przemianom, takim jak np. pojawienie się nowych konkurentów lub zmiana preferencji klientów, restrukturyzacja może być konieczna w celu dostosowania się do nowych realiów;

problemy finansowe – jeśli firma ma problemy finansowe (np. duże zadłużenie, niskie wskaźniki rentowności czy problemy z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej), restrukturyzacja może być skutecznym sposobem uzdrowienia tej sytuacji;

niska efektywność działania – jeśli przedsiębiorstwo ma nieoptymalną strukturę organizacyjną, zbyt wiele szczebli w hierarchii, brakuje jej elastyczności lub efektywności, warto rozważyć wdrożenie zmian, które pomogą rozwiązać te problemy, usprawnią komunikację i przyspieszą proces decyzyjny w poszczególnych obszarach firmy.

Przeprowadzenie restrukturyzacji w biznesie może być skomplikowanym procesem, który wymaga starannego planowania i realizacji. Także z tego względu ważne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron – zarządu, kierownictwa niższego szczebla i pracowników. Warto również skonsultować się z profesjonalistami, czyli konsultantami biznesowymi lub doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.