Udostępnij:
07-06-2021

Jak przeprowadzić analizę sprawności działania?

Każda decyzja podejmowana przez zarządzających przedsiębiorstwem w mniejszym lub większym stopniu wpływa na jego kondycję finansową oraz ogólne funkcjonowanie. By podejmować właściwe decyzje, warto opierać je na analizie danych i na bieżąco monitorować kluczowe wskaźniki sprawności działania. O jakich wskaźnikach mowa? Które z nich warto stale monitorować ? Jakie wnioski można wyciągnąć na ich podstawie?
Ekspert NFGArtykuł powstał we współpracy z ekspertami NFG