Udostępnij:
08-05-2024

Zamrożone pieniądze na koncie – co robić?

Prowadzenie działalności gospodarczej to niezwykle trudne zadanie, które wymaga między innymi dbania o utrzymanie bieżącej płynności finansowej. Jej utrata może bardzo szybko doprowadzić do poważnych zaległości, a w konsekwencji nawet do zamrożenia środków na firmowym rachunku bankowym. Jak przeciwdziałać takim sytuacjom? Jak skutecznie walczyć o utrzymanie płynności finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa?

Zamrożone pieniądze na koncie – kogo może to spotkać?


Przedsiębiorcy działają dziś w bardzo trudnym i konkurencyjnym środowisku. Powszechnym problemem są zatory płatnicze, które mogą bardzo szybko doprowadzić do poważnych trudności nawet bardzo stabilne, działające od lat na rynku przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej niestety szybko przyciąga problemy. Brak gotówki skutkuje zaległościami w płatnościach wobec pracowników i wierzycieli, a w konsekwencji prowadzi do ryzyka zajęcia komorniczego. Zajęcie środków na rachunku firmowym jeszcze bardziej paraliżuje działanie podmiotu, dlatego też należy dokładać wszelkich starań, by do takich sytuacji nie dopuścić.
Aby przeciwdziałać blokadzie firmowego rachunku przez komornika, należy pamiętać m.in. o:

● regularnym monitorowaniu płatności i terminów spłat wobec wierzycieli;

● podjęciu kontaktu i negocjacji z wierzycielem w przypadku trudności finansowych, aby proaktywnie przedyskutować plan spłat lub restrukturyzację długu;

● podjęciu w terminie właściwych reakcji na pisma i wezwania od komornika w celu załatwienia sprawy i uregulowania długu na drodze polubownej;

● korzystaniu z profesjonalnej pomocy prawnej, aby uzyskać niezbędne wsparcie i profesjonalną poradę w rozwiązaniu sytuacji;

● rzetelnym prowadzeniu księgowości i bieżącym monitorowaniu sytuacji finansowej podmiotu, by z wyprzedzeniem reagować na pojawiające się zagrożenia i zapobiegać zaległościom w płatnościach i ryzyku utraty płynności finansowej.

Jak odblokować środki na rachunku? Najłatwiejszy sposób stanowi oczywiście spłacenie wszelkich zaległości, które stały się powodem blokady. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na wielkość zaległości, można próbować negocjować spłatę zadłużenia w ratach.

GettyImages-483342140.jpg


Jak przedsiębiorcy mogą walczyć o utrzymanie płynności finansowej?


Sposobów na utrzymanie bieżącej zdolności do regulowania swoich zobowiązań jest wiele, jednak w kontekście przedsiębiorców, działających w środowisku faktur z odroczonym terminem płatności, szczególnie interesującym sposobem jest faktoring. To nowoczesna usługa finansowa, która pozwala na szybkie odzyskanie pieniędzy zamrożonych na fakturach wystawionych kontrahentom z odroczonym terminem płatności.

Jak faktoring działa w praktyce? Wystawioną kontrahentowi fakturę, jeśli nie jest przeterminowana, przedsiębiorca może sprzedać firmie faktoringowej i otrzymać należność niemal od ręki. Pozyskane w ten sposób środki wolno następnie przeznaczyć na dowolny cel – wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów czy niezbędne inwestycje. Z kontrahentem w ustalonym przy sprzedaży terminie rozliczy się już firma faktoringowa. Również ona będzie monitorować spływ należności i motywować do terminowej spłaty.

Przedsiębiorca korzystający z faktoringu tym samym nie tylko odzyskuje płynność finansową, lecz także pozbywa się wielu uciążliwych obowiązków.

Co jeszcze przemawia na korzyść faktoringu? Warto wspomnieć o tym, że podobnie jak kredyt, faktoring można wrzucić w koszty uzyskania przychodu. Kredyt ma jednak celowy charakter, co oznacza, że przeznaczyć go wolno wyłącznie na wcześniej ustalony z bankiem cel. W tej kwestii faktoring pozostawia przedsiębiorcy pełną swobodę.

W przypadku kredytu konieczne jest również udokumentowanie sytuacji finansowej za ostatnie dwa lata i wykazanie się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Faktoring natomiast nie jest tak sformalizowany, a korzystanie z niego nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej ani nie zamyka możliwości wnioskowania o kredyt w przyszłości.