Udostępnij:
26-04-2022

Rodzaje faktur, które musi znać każdy przedsiębiorca

Faktura to podstawowy dowód księgowy, którym przedsiębiorcy dokumentują sprzedaż. I choć niewątpliwie jest to najpopularniejszy dokument potwierdzający sprzedaż, przepisy prawa podatkowego dopuszczają możliwość wystawiania wielu rodzajów faktur. Wyróżnia się m.in. faktury sprzedażowe, zaliczkowe i korygujące. Czym się charakteryzują i w jakich sytuacjach znajdują zastosowanie? Jak odzyskać środki zamrożone na fakturach z odroczonym terminem płatności?

Co to jest faktura?


Faktura to dokument księgowy, który przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić w formie elektronicznej lub papierowej. Powinien zawrzeć w nim wszystkie informacje, jakie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa są wymagane, m.in. datę wystawienia, numer faktury, informacje na temat stron transakcji wraz z numerami NIP oraz szczegóły dotyczące dokonanej sprzedaży. Szczegółową listę elementów faktury ustawodawca definiuje w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług.

Kto jest upoważniony do wystawiania faktur? Trzy grupy podmiotów:

● zarejestrowani czynni podatnicy VAT,

● podatnicy zwolnieni z VAT i to bez względu na to, czy dokonali w urzędzie skarbowym rejestracji na druku VAT-R, czy też nie,

● osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w momencie dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.


Typy i rodzaje faktur


Istnieje wiele rodzajów i klasyfikacji faktur, jednak jedną z najbardziej podstawowych jest klasyfikacja, która dzieli faktury ze względu na rodzaj na trzy podstawowe kategorie:

Faktura sprzedaży – niewątpliwie najpopularniejszy rodzaj faktury. Jest to dokument księgowy, który potwierdza dokonanie przez przedsiębiorcę sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Fakturę taką wystawia się innemu przedsiębiorcy lub osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dokonać tego mogą zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podatnicy przedmiotowo lub podmiotowo zwolnieni z podatku VAT. Co do zasady fakturę wystawia się do 15. dnia po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub realizacji usługi, jednak od tej reguły istnieją pewne wyjątki.

Faktura korygująca – faktura, która służy do poprawienia błędów, jakie przedsiębiorca popełnił w momencie wystawiania faktury sprzedaży. Wystawić ją może jedynie ten podmiot, który wystawił fakturę oryginalną. Jeśli błąd dostrzeże nabywca, powinien się on zwrócić z prośbą o wystawienie faktury korygującej do sprzedającego.
Choć jak sama nazwa wskazuje, faktura korygująca służy do poprawiania błędów popełnionych na fakturze oryginalnej, wykorzystuje się ją również w przypadku zwrotu towaru lub chęci udzielenia kontrahentowi rabatu.

Faktura zaliczkowa – w wielu przypadkach przed dostarczeniem towaru lub realizacją usługi konieczne jest wpłacenie zaliczki, która stanowi dla stron pewną formę zabezpieczenia interesów. By udokumentować fakt przekazania sprzedawcy przez nabywającego zaliczki, stosuje się faktury zaliczkowe. W celu finalnego rozliczenia wystawia się tzw. fakturę końcową. Wystawia się ją na kwotę z umowy pomniejszoną o otrzymane zaliczki.

Rodzaje-faktur-(1).jpg


Jakie faktury można sfinansować?


W wielu branżach (np. transportowej, handlowej czy budowlanej) powszechne jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności. Co to oznacza? Nic innego jak kredytowanie kontrahentów.

Przedsiębiorca realizuje usługę lub dostarcza zamówione towary, jednak na otrzymanie należności musi czekać nawet kilka miesięcy. Jest to wygodne dla kontrahentów, jednak przedsiębiorcę bardzo często stawia w bardzo trudnym położeniu. Zarządzanie płynnością finansową w sytuacji, kiedy konieczne jest oczekiwanie nawet kilku miesięcy na należną zapłatę, rodzi spore wyzwanie w obszarze zarządzania bieżącą sytuacją finansową. Niestety w wielu branżach kredytowanie sprzedaży jest niemalże warunkiem nawiązania współpracy, stąd też jego uniknięcie nie zawsze możliwe.

Z pomocą w takich sytuacjach może przyjść faktoring, czyli usługa finansowa, która pozwala odzyskać środki zamrożone na fakturach z odroczonym terminie płatności. Faktury takie odkupuje od przedsiębiorcy firma faktoringowa, dzięki czemu przedsiębiorca niemal natychmiast otrzymuje środki i może je przeznaczyć na dowolny cel.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie wszystkie faktury można sfinansować. W NFG finansowane są nieprzeterminowane faktury VAT z terminem płatności odroczonym od 7 do 90 dni, których wartość minimalna to 200 zł (finansowane są również faktury w walutach obcych). Kwotę maksymalną wyznacza dostępny dla przedsiębiorcy limit.