Udostępnij:
28-04-2022

Przelew do urzędu skarbowego – o czym pamiętać?

Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązane są do rozliczania się z urzędem skarbowym. I choć wszyscy są świadomi ciążącego na nich obowiązku, okazuje się, że przelew do urzędu skarbowego może przysporzyć pewnych trudności. Nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób można uregulować zobowiązania względem US, na jaki rachunek dokonać przelewu i jak prawidłowo go uzupełnić.
Przelew do urzędu skarbowego – na jaki rachunek?

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnicy oraz pracodawcy-płatnicy zobowiązani są opłacać do urzędu skarbowego należności z tytułu PIT, VAT i CIT. Co warto podkreślić, jest to wyłącznie rachunek do dokonywania wpłat. Ewentualne zwroty podatku przekazywane będą na dotychczasowych zasadach, tj. na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy podatnika lub przekazem pocztowym.

By zweryfikować numer własnego rachunku podatkowego, wystarczy odwiedzić rządową stronę internetową i skorzystać z udostępnionego tam generatora mikrorachunku podatkowego. Zasady generowania mikrorachunku są niezwykle proste i nie wymagają żadnego przygotowania.

Konieczna jest jedynie znajomość własnego numeru:

PESEL – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących podatnikiem podatku VAT.

NIP – w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, podatników VAT i płatników podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i / lub zdrowotne.

Generator mikrorachunku podatkowego działa przez 24 godziny na dobę, dlatego też warto z niego korzystać zawsze wtedy, gdy mamy wątpliwości, na jaki rachunek przekazać należność podatkową. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnych problemów, ewentualnych odsetek karnych i konieczności składania wyjaśnień w urzędzie skarbowym w przypadku przelania środków na niewłaściwy rachunek.

Co w sytuacji osób, które nie mają numeru PESEL lub NIP (np. wciąż oczekują na jego wydanie)? W takiej sytuacji podatnik zobowiązany jest do stosowania dotychczasowych zasad, tj. przekazania środków na konto właściwego urzędu skarbowego. Dokonując takiego przelewu, należy podać własny identyfikator (np. numer i serię dowodu osobistego lub paszportu), by urząd był w stanie prawidłowo zidentyfikować podatnika i rozliczyć dokonaną wpłatę.

Dokonując bezpośredniego przelewu na konto urzędu skarbowego, warto numer rachunku uprzednio zweryfikować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

jak-zrobic-przelew-do-urzedu-skarbowego-(1).jpg

Jak przelać pieniądze do urzędu skarbowego?

Jest kilka sposobów na przekazanie należnego podatku do urzędu skarbowego. Zaliczają się do nich:

wpłata w kasie – płatność dokonana w kasie urzędu nie jest wprawdzie najwygodniejszą formą opłacania podatków, aczkolwiek dniem zapłat podatku będzie dzień dokonania wpłaty, co ma znaczenie, gdy podatek płacimy na ostatnią chwilę,

●  polecenie zapłaty – opłacając podatek w urzędzie pocztowym, w kasie banku lub u jakiegokolwiek pośrednika, należy liczyć się z tym, że należność podatkowa może zostać zaksięgowana dopiero kolejnego dnia roboczego (wszystko zależy od godziny dokonania przelewu),

przelew – samodzielna realizacja przelewu podatkowego jest niewątpliwie najszybszym i najwygodniejszym sposobem uregulowania podatku, aczkolwiek w tym przypadku również liczy się czas dokonania przelewu.

Jak wysłać przelew do urzędu skarbowego?

Bez względu na wybraną formę płatności, konieczne jest dokonanie przelewu w sposób sformalizowany – na stosownym blankiecie lub przy pomocy formularza podatkowego. Przelewy podatkowe funkcjonują we wszystkich bankach, więc z samodzielnym zrealizowaniem przelewu do urzędu skarbowego nie będzie problemu.

Pewne trudności może stanowić wypełnienie wszystkich wymaganych pól – np. pola dotyczącego okresu płatności. Jego właściwe uzupełnienie jest niezwykle istotne w celu prawidłowego rozliczenia podatku. Poniżej kilka przykładów:

● 22M1 – płatność za styczeń 2022 roku,

● 21K4 – płatność za ostatni kwartał 2021 roku,

● 2021 – płatność za 2021 rok.

Poprawne uzupełnienie formularza podatkowego oraz przekazanie środków na indywidualny mikrorachunek podatkowy lub rachunek właściwego urzędu skarbowego jest jednoznaczne z prawidłowym opłaceniem podatku.