Udostępnij:
02-06-2021

VAT należny i naliczony – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, można się na ogół cieszyć większymi możliwościami w zakresie rozwoju biznesu. W wielu branżach jest to wręcz warunkiem współpracy. Bez względu na to, czy bycie podatnikiem VAT to dobrowolny wybór przedsiębiorcy, czy też zmusiła go do tego ustawa, musi on wiedzieć, jaka jest różnica między podatkiem VAT należnym i naliczonym. Warto również być świadomym, w jaki sposób dokonuje się odliczenia podatku VAT.

Czym jest podatek należny?


Podatek VAT należny to wartość zobowiązania podatkowego, które podatnik zobowiązany jest przekazać na konto urzędu skarbowego. Jest to podatek wynikający ze sprzedaży towarów i usług. Każdy przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, wystawiając fakturę, wskazuje na niej kwotę netto, brutto i podatku VAT. Podatek ten oblicza się w bardzo prosty sposób – przemnażając kwotę netto przez obowiązującą dany towar lub usługę stawkę podatku VAT.

Wystawiając wiele faktur w ciągu miesiącu, zwłaszcza z najwyższą stawką podatku VAT, można szybko doprowadzić do powstania dużego zobowiązania podatkowego. Czy istnieje jakakolwiek możliwość jego zmniejszenia? Polskie przepisy podatkowe dopuszczają możliwość odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego.


Czym jest podatek naliczony?


W przypadku podatku należnego przedsiębiorca występuje w roli wystawcy faktury VAT, czyli sprzedawcy konkretnych towarów lub usług. Każdy przedsiębiorca nabywa również wiele towarów i usług – np. wynajmuje lokal na działalność, korzysta z usług księgowych, kupuje materiały do produkcji itd. Opłacając otrzymane faktury, płaci również podatek VAT, który określa się właśnie mianem podatku naliczonego. To właśnie jego wartość można odjąć od wartości podatku należnego i w ten sposób zredukować nieco wysokość podatku, jaki należy przelać na konto urzędu skarbowego.


Co może stanowić podstawę do wykazania podatku naliczonego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są to:

● faktura VAT za zakup towarów, materiałów lub usług,

● dokument celny / deklaracja importowa,

● dokument potwierdzający wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru,

● dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych (związanych z opodatkowaną dostawą).


VAT-nalezny-(1).jpg

Prawo do odliczenia podatku VAT – na czym polega i komu przysługuje?


Prawo do odliczenia podatku VAT zarezerwowane jest dla określonej w ustawie grupy podatników. Mowa oczywiście o czynnych podatnikach VAT. Jeśli złożyłeś odpowiedni wniosek, możesz bez obaw odliczać VAT naliczony od VAT-u należnego i w ten sposób istotnie zredukować wysokość obciążeń podatkowych. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej lub korzystasz ze zwolnienia z VAT, niestety prawo to ci nie przysługuje.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje jedynie w przypadku tych transakcji, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jakiekolwiek próby wrzucania w koszty faktur, które są niepowiązane z prowadzonym biznesem, mogą szybko ściągnąć na nas niepotrzebne konsekwencje przy ewentualnej kontroli.

Ustawodawca wskazuje również, że obniżenie kwoty podatku należnego nie jest możliwe w przypadku nabywania przez podatnika usług noclegowych lub gastronomicznych, o ile nie są to gotowe posiłki dla pasażerów nabywane przez firmę przewozową lub usługi noclegowe nabywane w celu odsprzedaży (refakturowanie).

Dobry księgowy z pewnością bez najmniejszych trudności będzie w stanie precyzyjnie obliczyć podatek naliczony, uwzględniając przy tym wszystkie istniejące wyjątki i wyłączenia. Dokona też rozliczenia w wyznaczonym do tego terminie. Podkreślenia wymaga fakt, że odliczenie podatku VAT możliwe jest zarówno w miesiącu otrzymania faktury, jak i w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych (w przypadku rozliczania miesięcznego) lub dwóch (w przypadku rozliczania kwartalnego).


Rozliczenie z Urzędem Skarbowym


Rozliczenie z tytułu podatku VAT powinno być regulowane terminowo, jednak nie zawsze przedsiębiorcy dysponują gotówką w dniu płatności. Problem dotyka w wielu przypadkach firm, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, który często sięga 30 czy 60 dni. 
Warto więc znać przydatne narzędzia finansowania działalności, z których zawsze można skorzystać w awaryjnych sytuacjach. Takim narzędziem jest np. faktoring


Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego faktor może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto faktoranta mogą dotrzeć nawet w 5 minut!
Innym ciekawym rozwiązaniem są raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.