Udostępnij:
08-09-2022

Krajowy System e-Faktur – jak działają faktury elektroniczne?

Identyfikacja wszelkiego rodzaju oszustw podatkowych, w tym przede wszystkim prób wyłudzania podatku VAT, to jedno z kluczowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej. Krajowy System e-Faktur jest kolejnym krokiem, który ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie przestępstwom podatkowym. Na wymierne korzyści wprowadzenia KSeF liczyć mogą również przedsiębiorcy. Jakie konkretnie? Chociażby szybszy zwrot VAT. Jak działa Krajowy System e-Faktur?

Faktura ustrukturyzowana – czym jest?


Ustawa o podatku od towarów i usług zakłada możliwość dokumentowania transakcji gospodarczych przy pomocy:

 • faktur – tj. dokumentów w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierających dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie,
 • faktur elektronicznych – tj. faktur w formie elektronicznej wystawionych i otrzymanych w dowolnym formacie elektronicznym,
 • faktur ustrukturyzowanych – tj. faktur wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.


Faktura ustrukturyzowana jest tym samym pewną nowością, którą ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku VAT dnia 29 października 2021 roku. Poprawka zakładała wprowadzenie od 1 stycznia 2022 roku fakultatywności w kontekście stosowania faktur ustrukturyzowanych. Wszystko ma się jednak zmienić w II kwartale 2023 roku, kiedy to planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur.


Czym są KSeF i faktura elektroniczna?


Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest ogólnopolskim systemem teleinformatycznym, który ma na celu zaoferowanie podatnikom możliwości wystawiania i udostępniania wspomnianych już faktur ustrukturyzowanych. Każdej fakturze ustrukturyzowanej przyporządkowany jest indywidualny numer, który pozwala zidentyfikować ją w tym systemie.

KSeF zgodnie z założeniami twórców pełni kilka podstawowych funkcji:

 • umożliwia wystawianie faktur ustrukturyzowanych,

 • umożliwia odbieranie faktur ustrukturyzowanych,

 • umożliwia przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,

 • umożliwia dostęp do faktur ustrukturyzowanych,

 • informuje o  dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej,

 • informuje o dacie i czasie odrzucenia faktury ustrukturyzowanej (w przypadku niezgodności ze wzorem),

 • informuje o braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej (w przypadku niedostępności systemu).


Wdrożenie systemu KSeF stanowi tym samym kolejny krok w kierunku cyfryzacji – pozwala analizować i kontrolować prawidłowość wprowadzonych danych i jednocześnie weryfikować uprawnienia podmiotów do korzystania z systemu.

Celem przyświecającym twórcom tego rozwiązania była nie tylko próba ułatwienia życia przedsiębiorcom i zaoferowania im m.in. usługi przechowywania i archiwizowania faktur, lecz także uszczelnienie systemu podatkowego. Między innymi z tego względu w 2023 roku planowane jest wprowadzenie powszechnego obowiązku fakturowania elektronicznego dla wszystkich przedsiębiorców. Dzięki KSeF skuteczniejsze ma być przeciwdziałanie nieprawidłowościom podatkowym w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego czy nawet dochodowego.ksef.jpg

Kto może korzystać z KSeF?


Z KSeF co do zasady mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy – zarówno czynni podatnicy podatku VAT, jak i podmioty zwolnione z podatku od towarów i usług. Na jakie korzyści mogą liczyć? Między innymi na:

 • szybszy zwrot podatku VAT (termin zwrotu będzie krótszy o 20 dni i wyniesie tym samym 40 zamiast 60 dni),

 • szybszy obieg faktur i gwarancję dostarczenia faktury kontrahentowi,

 • standaryzację w zakresie stosownych faktur i tym samym prostsze ich księgowanie,

 • brak konieczności przechowywania faktur – system zapewnia ich przechowywanie i administrację przez 10 lat,

Fakturę można rozłożyć na raty


Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Faktury, które można dodać do systemu mogą być zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej - taką jednak trzeba wcześniej zeskanować.