Udostępnij:
16-03-2021

Jak działa podatek akcyzowy i kto go płaci?

O akcyzie słyszał każdy, ale nieliczni są w stanie powiedzieć, jak działa i jakich produktów dotyczy. Wbrew pozorom wyrobów akcyzowych jest całkiem sporo i wszyscy w mniejszym lub większym stopniu ponosimy koszty z nią związane. Czym jest akcyza i jakie produkty obejmuje?

Czym jest podatek akcyzowy?


Akcyza to nic innego jak podatek, a ściślej mówiąc podatek pośredni, który najczęściej nie jest opłacany w urzędzie, ale jest wkalkulowany w cenę towaru.

Podatkiem tym, zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008 roku, objęte są wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe.

Do kategorii wyrobów akcyzowych zalicza się m.in.:

● energię elektryczną,
● wyroby energetyczne,
● napoje alkoholowe,
● wyroby tytoniowe,
● susz tytoniowy,
● płyny do papierosów elektrycznych,
● wyroby nowatorskie.

Wyroby objęte akcyzą i stawki podatku


Podatek akcyzowy nakładany jest co do zasady w celu ograniczenia konsumpcji pewnych produktów (wyroby alkoholowe i tytoniowe), by przeciwdziałać niepożądanym skutkom zdrowotnym lub społecznym. Obejmuje również produkty, których koszty produkcji są niskie, a zapotrzebowanie na nie zgłaszane przez rynek wysokie.

W tym miejscu wspomnieć warto również o harmonizacji regulacji dotyczących podatków pośrednich w Unii Europejskiej, która ma na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad dla wszystkich krajów członkowskich. Do regulacji tych powinny stosować się wszystkie kraje UE, jednak wciąż pozostawiono im pewną swobodę w zakresie kształtowania wysokości podatku na poszczególne produkty. Ważne jest jednak, by nie były one niższe od tych ustalonych przez unijne dyrektywy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawki akcyzowe mogą być wyrażone w:

● kwocie na jednostkę wyrobu,
● procencie maksymalnej ceny detalicznej,
● procencie podstawy opodatkowania,
● kwocie na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Przykładowo od 1 marca 2021 roku stawka akcyzy dla energii elektrycznej wynosi 5,00 zł/1 MWh, dla benzyny silnikowej 1 514,00 zł/1000 l, dla alkoholu etylowego 6 275,00 zł/1 hl 100% vol., a dla papierosów 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej.

O akcyzie musisz również pamiętać w momencie zakupu samochodu z zagranicy. Na wysokość podatku wpływ mają dwa czynniki: wartość pojazdu oraz pojemność silnika. Kupując samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 2000 cm³, musisz zapłacić akcyzę w wysokości aż 18,6% jego wartości. W przypadku samochodów o niższej pojemności silnika akcyza wynosi tylko 3,1% wartości pojazdu. Dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych stawki są niższe i wynoszą odpowiednio: 9,3% i 1,55%.

Aktualnie obowiązujące stawki podatku akcyzowego znajdziesz tu: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/stawki-podatkowe/

Kto płaci podatek akcyzowy?


Ustawa precyzuje, że płatnikami podatku akcyzowego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Akcyza jest podatkiem pośrednim i zwykle jako nabywcy nie jesteśmy zobowiązani do jego samodzielnego rozliczenia. Są jednak wyjątki. Kupując samochód lub występując w roli przedsiębiorcy (produkującego lub importującego wyroby akcyzowe), zobowiązujesz się do samodzielnego rozliczenia podatku akcyzowego.

Co w sytuacji, gdy jako przedsiębiorca nie dysponujesz w danym momencie niezbędnymi środkami na uregulowanie należności podatkowych?

Zastanów się nad skorzystaniem z usługi faktoringu. Sprzedając nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności, szybko pozyskasz niezbędne środki, a przy okazji unikniesz niepotrzebnych formalności oraz długiego oczekiwania na decyzję. W NFG wypłacane jest 100% netto faktury VAT – kwotę tę możesz otrzymać nawet w kilka minut. Pozyskane w ten sposób środki możesz przeznaczyć nie tylko na uregulowanie zobowiązań podatkowych, lecz także na inne cele – w tym np. na zakup sprzętu, materiały lub wyposażenia biura. Co więcej, koszty faktoringu możesz szybko i łatwo odpisać od podatku.