Udostępnij:
10-02-2021

Czym jest PKD? Charakterystyka i klasyfikacja twojej firmy

Rejestrując działalność gospodarczą jako przedsiębiorca, musisz wybrać jeden lub kilka kodów PKD, które najlepiej charakteryzują rodzaj planowanego przez ciebie przedsięwzięcia. I choć może ci się wydawać, że wybór ten nie będzie miał poważniejszych konsekwencji, rzeczywistość pokazuje, że może być inaczej. Przekonało się o tym wielu przedsiębiorców ubiegających się o rządową pomoc w ramach tarcz antykryzysowych. Co musisz wiedzieć o kodach PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności – jak działa i czemu służy?


Kody PKD to nic innego jak pięcioznakowe symbole określające rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Są one spójne i porównywalne z międzynarodowymi standardami, jednak dodatkowo uzupełnione o podklasę, która odpowiada potrzebom i specyfice polskiej gospodarki.

W jakim celu nadaje się kod PKD każdej działalności?
Polska Klasyfikacja Działalności stosowana jest przede wszystkim w celach ewidencyjnych, statystycznych i rachunkowych. Kody mogą być również wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych (np. fundusze inwestycyjne). Analizując kody PKD podmiotów, które wyemitowały kupione przez fundusz instrumenty finansowe, można szybko oszacować, jak duża jest ekspozycja funduszu na konkretną branżę.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że część kodów PKD może nakładać na ciebie dodatkowe obowiązki lub ograniczenia. Istnieją kody, które narzucają określoną formę działalności, opodatkowania, nakładają obowiązek stosowania kas fiskalnych czy rejestrację VAT.

Poziomy PKD, czyli sekcja, dział, grupa, klasa i podklasa


Załóżmy, że planujesz właśnie uruchomienie firmy transportowej. Zaglądając do listy kodów PKD, możesz wybrać jako główny kod działalności 49.41.Z, za którym kryje się „transport drogowy towarów”. Co oznaczają poszczególne elementy składowe kodu?

Sekcja – jednoliterowe oznaczenie, które pozwala zidentyfikować jeden z 21 szeroko zdefiniowanych rodzajów działalności. W twoim przypadku będzie to H – transport i gospodarka magazynowa.

Dział – dwucyfrowy kod numeryczny, który wskazuje na jeden z 88 rodzajów działalności. W przypadku twojej firmy transportowej będzie to 49, czyli transport lądowy.

Grupa – trzycyfrowy kod numeryczny obejmujący 272 rodzaje działalności wyodrębnione na podstawie procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji, charakteru usługi lub jej odbiorcy. W grupie 49.4 mieszczą się: transport drogowy towarów i działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

Klasa – czterocyfrowy kod numeryczny wyodrębniający 615 rodzajów działalności na podstawie specjalizacji procesu produkcyjnego / działalności usługowej. Klasą dla twojego kodu będzie: 49.41.

Podklasa – pięcioznakowy kod alfanumeryczny obejmujący 654 grupowania. Podklasa stosowana jest wyłącznie w celu wyodrębnienia działalności typowych dla polskiej gospodarki. Transport drogowy towarów nie jest przedsięwzięciem charakterystycznym tylko dla Polski, więc kod PKD nie zawiera podklasy. Zgodność względem poziomu międzynarodowej klasyfikacji, czyli innymi słowy brak podklasy, oznacza się literą „Z”: 49.41.Z.

Znaczenie kodów PKD w kontekście tarcz antykryzysowych


Rejestrując działalność gospodarczą, musisz wybrać kod PKD głównej działalności i kody działalności dodatkowych. Jakie może to mieć konsekwencje? Załóżmy, że kilka lat temu założyłeś niewielką szwalnię i wybrałeś kod PKD odpowiadający produkcji odzieży. Z biegiem lat otworzyłeś kilka sklepów w galeriach handlowych, jednak nie zmieniłeś głównego kodu PKD, a jedynie dodałeś dodatkowe pasujące do detalicznej sprzedaży odzieży.

Zamknięcie galerii handlowych ze względu na pandemię niewątpliwie mocno uderzyłoby w fundamenty twojego biznesu, ponadto z uwagi na fakt, że kwalifikowany jesteś jako producent odzieży, nie miałbyś możliwości skorzystania z pomocy oferowanej w ramach tarcz antykryzysowych.

Jak walczyć o utrzymanie płynności w takiej sytuacji? Nie jest to łatwe. Jeśli znalazłeś się w takim położeniu, pomyśl o faktoringu. Szybsze odzyskanie należności z faktur z odroczoną płatnością doraźnie poprawi płynność finansową twojej firmy i pozwoli dotrwać do momentu odmrożenia. Faktoring odwrócony pozwoli z kolei dokonać zakupu, za który teraz zapłaci faktor, a ty rozliczysz się z nim za 30–90 dni.