Udostępnij:
06-03-2019

Faktoring a kredyt. Wady i zalety obu rozwiązań

Według danych Krajowego Rejestru Długów BIG przedsiębiorcy w Polsce wciąż mają problem z nieterminowymi płatnościami. Mimo że sytuacja poprawiła się w ostatnich latach, średni czas oczekiwania na zapłatę faktury wynosi około 3 miesięcy. Szacuje się, że nawet 80% rodzimych firm nie otrzymuje należnych pieniędzy na czas. Właściciele przedsiębiorstw nie mają wpływu na taki stan rzeczy, starają się zachować płynność finansową korzystając z kredytów i nowoczesnego faktoringu. Które rozwiązanie jest bardziej korzystne?

Banki jeszcze mocniej przykręcają kurek z kredytami


Na I kwartał 2020 r. banki przewidują zaotrzenie polityki kredytowej:
 • kontynuację umiarkowanego zaostrzania polityki kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w segmencie krótko- i długoterminowych kredytów (odpowiednio -11% i -12%),
 • spadek popytu na kredytu dla dużych (odpowiednio -5% i -23%) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (odpowiednio -26% i -9%)”
– czytamy w raporcie pt. “Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2020 r.”.

Rozwój zdecydowanej większości firm nie jest możliwy bez kapitału. Hamowanie biznesu do główna konsekwencja nieterminowych płatności. Według Europejskiego Raportu Płatności stworzonego przez Intrum Justitia opóźnienia w przypadku 22% firm grożą niemożnością stworzenia nowych miejsc pracy, w przypadku 25% ryzykiem utraty dochodu, zaś aż 20% firm grozi z tego powodu zamknięcie!

Warto pamiętać, że wynagrodzenia pracowników, opłaty składek ZUS i podatki to koszty, których niestety nie da się przesunąć, a nieterminowość grozi odsetkami i karami.


Kredyt jako metoda finansowania inwestycji


Przedsiębiorstwa zagrożone nieterminowymi płatnościami, przed którymi stoi perspektywa niezbędnej do rozwoju inwestycji szukają pewnych metod finansowania. Jedną z nich jest kredyt. Stanowi dobre rozwiązanie, gdy pragniemy zainwestować większy kapitał, ale ma też kilka wad. Banki zwracają uwagę przede wszystkim na historię potencjalnego klienta. Szasnę na uzyskanie kredytu mają przede wszystkim firmy o dobrym standingu, które pozytywnie przejdą przez proces analizy kredytowej.

Ponadto kredyt wymaga dodatkowych zabezpieczeń – poza wekslem in blanco może to być hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, zastaw lub poręczenie. Procedura wnioskowania jest w przypadku kredytu dłuższa i bardziej skomplikowana. Z kolei w kontekście nieterminowych płatności, jego zaciągnięcie nie ma żadnego wpływu na windykację dłużnika, co w zasadzie może pogłębiać ryzyko finansowe ponoszone przez przedsiębiorcę. 


Nowoczesny faktoring dla firm w porównaniu do kredytu


Faktoring stanowi rozwiązanie idealnie skrojone na potrzeby firm zagrożonych opieszałością kontrahentów w regulowaniu należności. Przede wszystkim jest on usługą szeroko dostępną z uproszczoną procedurą wnioskowania. Ponadto faktorowi jako zabezpieczenie wystarczy wierzytelność. Decydując się na faktoring, firma nie musi przedstawiać celu, na jaki przeznaczony będzie kapitał. Faktoring stanowi świetne rozwiązana dla przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju, które nie zbudowały jeszcze pozytywnej historii finansowej, jednak są w stanie doskonale się rozwijać pod warunkiem regularnych wpływów z tytułu należności. Równie chętnie korzystają z niego „dojrzałe” firmy, które w ten sposób poprawiają płynność finansową.

Faktoring a kredyt - podsumowanie Ocena ryzyka
 • Ocena scoringowa przeprowadzana przez faktoranta koncentruje się na ocenie wierzytelności wynikającej z transakcji gospodarczej, zaistniałej pomiędzy sprzedającym a kupującym
 • Ocena ryzyka transakcji kredytowej opiera się sytuacji finansowej kredytobiorcy
Forma zabezpiecznia 
 • faktor za formę zabezpieczenia traksacji uznaje zabezpieczenia, tzw. miękkie - wierzytelność powstała na podstawie umowy kupna-sprzedaży
 • bank za formę zabezpieczenia przyjmuje tzw. zabezpieczenia twarde, tj. poza wekslem in blanco może to być hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, zastaw lub poręczenie
Czas i formalności
 • faktor przyznaje finansowanie w ekspresowym tempie, w NFG 85% Klientów otrzymuje pieniądze na konto nawet w 5 minut. Cała procedura odbywa się on-line, bez zbędnych formalności i papierologii 
 • decyzja o przyznaniu kredytu w banku może trwać tydzień lub dłużej, wymagane jest też przedstawianie dużej liczby dokumentów poświadczających zdolność kredytową
Cena
 • cena za usługi faktoringowe uzależniona jest wyboru rodzaju cesji, obrotów, wielkości portfela, terminów płatności
 • bank uzależnionia politykę cenową od oceny scoringowej i zabezpieczeń kredytobiorcy
Dodatkowe usługi zebezpieczające płynność
 • faktor oferując faktoring z cesją jawną monitoruje spłatę należności przez kontrahentów, oferuje także na życzenie Klienta windykację należności
 • bank nie świadczy takich usług


Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2020 r. 

European Payment Report (EPR): więcej tutaj