Udostępnij:
20-05-2022

Jak wypełnić druk VAT-R? Przydatne porady

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko dobrego pomysłu na biznes i przedsiębiorczości, lecz także dopełnienia wielu obowiązków i formalności, które na przedstawicieli biznesu nakładają przepisy prawa. Mowa chociażby o rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. Jak wypełnić VAT-R? Kto powinien dopełnić tego obowiązku i gdzie złożyć przygotowany wniosek? Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące VAT-R.

Czym jest formularz VAT-R?


Formularz VAT-R to druk, jaki należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym w celu rejestracji lub też aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Do jego złożenia zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy planują zarejestrować się jako czynni podatnicy VAT lub podatnicy zwolnieni z podatku VAT. Formularz służy również do aktualizacji danych czy rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Zobacz także: VAT należny a naliczony


Jak wypełnić VAT-R?


Jak wypełnić zgłoszenie rejestracyjne VAT-R? Dokonać tego można odręcznie, na stosownym formularzu (należy pamiętać o tym, by wypełnić go drukowanymi literami) lub przy pomocy interaktywnego kreatora (plik PDF).

Zdecydowanie szybszą i wygodniejszą metodą będzie skorzystanie z interaktywnego kreatora, który pozwoli wiele wartości wybrać z listy i uniknąć w ten sposób niepotrzebnych błędów, które mogą skutkować koniecznością ponownego wypełnienia druku. Co więcej, formularz elektroniczny można jednym kliknięciem wyczyścić, a także sprawdzić poprawność wprowadzonych danych przed jego wydrukowaniem i złożeniem w urzędzie skarbowym.

Formularz VAT-R składa się z sześciu sekcji, jednak tylko pięć pierwszych wymaga uzupełnienia przez przedsiębiorcę. Są to:

A) CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
W tej części formularza wskazujemy cel składania zgłoszenia (rejestracja lub aktualizacja danych), adresata (naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności lub w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie kraju Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście).

B) DANE PODATNIKA
Sekcja poświęcona danym podatnika – osobie fizycznej, osobie zagranicznej, podatnika niebędącego osobą fizyczną.

C) OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
Część formularza, która wymaga wskazania na okoliczności określające obowiązek podatkowy, a także podania informacji dotyczących składania deklaracji oraz wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

D) WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT
Sekcja, w której podatnik wskazuje chęć wnioskowania o potwierdzenia zarejestrowania jako czynny lub zwolniony podatnik VAT.

E) PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Część formularza przeznaczona na podpis i przekazanie danych kontaktowych (numer telefonu i adres e-mail).

F) ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
Sekcja, która przeznaczona jest na uwagi urzędu skarbowego oraz identyfikator i podpis urzędnika przyjmującego formularz.


Jak złożyć deklarację VAT-R?


Złożenie deklaracji VAT-R polega na prawidłowym wypełnieniu formularza oraz jego przekazaniu do właściwego urzędu skarbowego. Istnieje kilka sposobów złożenia deklaracji. Dokonać tego można:

● osobiście,

● drogą pocztową,

● drogą elektroniczną.

VAT-R-(1).jpg

Warto w tym miejscu wspomnieć o obowiązujących terminach. Należy się zarejestrować przed dokonaniem pierwszej czynności, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie należy zatem zwlekać z tym obowiązkiem ani chwili, gdyż taka zwłoka może uniemożliwić nam szybkie rozpoczęcie działalności.

Zobacz także: Wystawienie faktury VAT w ustawowym terminie

Jakie terminy obowiązują w przypadku zmian danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym? Formularz aktualizacyjny należy w takiej sytuacji skierować do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia nastąpienia zmiany.